update po files, plus a few fixes and improvements
[goodguy/history.git] / cinelerra-5.1 / po / nb.po
index c109c320f1cb1b6e7cc40df83acbfca6e8a70534..2c0d6dda4ddfc9588d0fe2eae6874e9b12e17ad9 100644 (file)
@@ -1,10 +1,11 @@
-# Cinelerra 5.0
+# Cinelerra 5.1
 # Copyright (C) 2016
-# This file is distributed under the same license as Cinelerra 5.0
+# This file is distributed under the same license as Cinelerra 5.1
 #
-#, fuzzy
+
 msgid ""
-msgstr "Project-Id-Version: cinelerra 5.0\n"
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: cinelerra 5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: cinelerra@lists.cinelerra-cv.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-02-22 11:56+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-02-22 12:00+0100\n"
@@ -16,14 +17,14 @@ msgstr "Project-Id-Version: cinelerra 5.0\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: guicast//bcbutton.C:268 guicast//bcbutton.C:276 guicast//bcbutton.C:492
-#: cinelerra//preferencesthread.C:617
+#: cinelerra//preferencesthread.C:621
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
 #: guicast//bcbutton.C:324 guicast//bcbutton.C:332 guicast//bcbutton.C:340
 #: guicast//bcbutton.C:519 guicast//bcbutton.C:521 guicast//bcbutton.C:528
 #: cinelerra//confirmquit.C:107 cinelerra//confirmquit.C:109
-#: cinelerra//preferencesthread.C:641 cinelerra//preferencesthread.C:643
+#: cinelerra//preferencesthread.C:645 cinelerra//preferencesthread.C:647
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt "
 
@@ -33,7 +34,7 @@ msgid "cannot connect to X server.\n"
 msgstr "Kan ikke koble opp til X-tjener.\n"
 
 #: guicast//bccapture.C:67 guicast//bcdisplay.C:59 guicast//bcdisplayinfo.C:242
-#: guicast//bcwindowbase.C:652
+#: guicast//bcwindowbase.C:659
 #, c-format
 msgid "'DISPLAY' environment variable not set.\n"
 msgstr "Miljøvariabelen 'DISPLAY' er ikke satt.\n"
@@ -52,69 +53,69 @@ msgstr "BC_DisplayInfo::init_window: cannot open display \"%s\".\n"
 msgid "BC_DisplayInfo::init_window: cannot connect to X server.\n"
 msgstr "BC_DisplayInfo::init_window: kan ikke koble til X-tjeneren\n"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:266
+#: guicast//bcfilebox.C:264
 msgid "Change the filter"
 msgstr "Endre filteret"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:291
+#: guicast//bcfilebox.C:289
 msgid "Cancel the operation"
 msgstr "Avbryt operasjonen"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:319
+#: guicast//bcfilebox.C:317
 msgid "Submit the directory"
 msgstr "Send katalogen"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:347
+#: guicast//bcfilebox.C:345
 msgid "Descend directory"
 msgstr "Nedstigning katalog"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:349
+#: guicast//bcfilebox.C:347
 msgid "Submit the file"
 msgstr "Send filen"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:372 cinelerra//awindowmenu.C:77
-#: cinelerra//awindowmenu.C:147
+#: guicast//bcfilebox.C:367 cinelerra//awindowmenu.C:77
+#: cinelerra//awindowmenu.C:148
 msgid "Display text"
 msgstr "Vis tekst"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:386 cinelerra//awindowmenu.C:77
-#: cinelerra//awindowmenu.C:147
+#: guicast//bcfilebox.C:381 cinelerra//awindowmenu.C:77
+#: cinelerra//awindowmenu.C:148
 msgid "Display icons"
 msgstr "Vis ikoner"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:400
+#: guicast//bcfilebox.C:395
 msgid "Create new folder"
 msgstr "Lag ny mappe"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:413
+#: guicast//bcfilebox.C:408
 msgid "Rename file"
 msgstr "Gi nytt navn filen"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:425
+#: guicast//bcfilebox.C:420
 msgid "Up a directory"
 msgstr "Opp en katalog"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:439
+#: guicast//bcfilebox.C:434
 msgid "Delete files"
 msgstr "Slett filer"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:453
+#: guicast//bcfilebox.C:448
 msgid "Refresh"
 msgstr "Oppfrisk"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:1313 cinelerra//newfolder.C:37
+#: guicast//bcfilebox.C:1301 cinelerra//newfolder.C:37
 msgid ": New folder"
 msgstr ": Ny mappe"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:1328
+#: guicast//bcfilebox.C:1316
 msgid ": Rename"
 msgstr ": Gi nytt navn"
 
-#: guicast//bcfilebox.C:1343
+#: guicast//bcfilebox.C:1331
 msgid ": Delete"
 msgstr ": Slett"
 
-#: guicast//bcfilebox.inc:42 cinelerra//mainmenu.C:98
+#: guicast//bcfilebox.inc:42 cinelerra//mainmenu.C:99
 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:239
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
@@ -136,7 +137,7 @@ msgid "Enter the name of the folder:"
 msgstr "Skriv inn navnet på mappen:"
 
 #: guicast//bcnewfolder.C:62 cinelerra//newfolder.C:62
-#: cinelerra//pluginclient.C:339
+#: cinelerra//pluginclient.C:312
 msgid "Untitled"
 msgstr "Uten navn"
 
@@ -148,7 +149,7 @@ msgstr "Fullskjerm"
 msgid "Popup"
 msgstr "Popup"
 
-#: guicast//bcprogressbox.C:115
+#: guicast//bcprogressbox.C:118
 msgid "Progress"
 msgstr "Framgang"
 
@@ -156,10 +157,10 @@ msgstr "Framgang"
 msgid "Enter a new name for the file:"
 msgstr "Skriv inn et nytt navn for filen:"
 
-#: guicast//bcresources.C:1470
+#: guicast//bcresources.C:1492
 #, c-format
-msgid "Conversion from %s to %s is not available"
-msgstr "Konvertering fra %s til %s er ikke tilgjengelig"
+msgid "Conversion from %s to %s is not available\n"
+msgstr "Konvertering fra %s til %s er ikke tilgjengelig\n"
 
 #: guicast//bctheme.C:470
 #, c-format
@@ -176,7 +177,7 @@ msgstr "BC_Theme::check_used: Bildene blir ikke brukt\n"
 msgid "%s: opengl initialization failed failed\n"
 msgstr "%s: OpenGL mislyktes mislyktes\n"
 
-#: guicast//bcwindowbase.C:197
+#: guicast//bcwindowbase.C:204
 #, c-format
 msgid ""
 "BC_WindowBase::~BC_WindowBase window deleted but opengl deletion is not\n"
@@ -189,7 +190,7 @@ msgid ""
 "had a little lamb."
 msgstr "Mary Egbert  nhad et lite lam."
 
-#: guicast//test.C:183 cinelerra//localsession.C:42
+#: guicast//test.C:183 cinelerra//localsession.C:63
 msgid "Hello world"
 msgstr "Hei verden"
 
@@ -221,7 +222,7 @@ msgstr "Feet-frames"
 msgid "Hours:Minutes:Seconds"
 msgstr "Timer: Minutter: Sekunder"
 
-#: guicast//units.h:71 cinelerra//patchbay.C:93
+#: guicast//units.h:71 cinelerra//interfaceprefs.C:215 cinelerra//patchbay.C:93
 msgid "Seconds"
 msgstr "Sekunder"
 
@@ -229,23 +230,15 @@ msgstr "Sekunder"
 msgid "Minutes:Seconds"
 msgstr "Minutter: Sekunder"
 
-#: cinelerra//aboutprefs.C:70
-#, c-format
-msgid ""
-"(C) %d Adam Williams\n"
-"\n"
-"heroinewarrior.com"
-msgstr "(C) %d Adam Williams\n\nheroinewarrior.com"
-
-#: cinelerra//aboutprefs.C:94
+#: cinelerra//aboutprefs.C:89
 msgid "About:"
 msgstr "Handle om:"
 
-#: cinelerra//aboutprefs.C:110
+#: cinelerra//aboutprefs.C:105
 msgid "License:"
-msgstr "Tillatelse:"
+msgstr "Lisens: %s"
 
-#: cinelerra//aboutprefs.C:116
+#: cinelerra//aboutprefs.C:111
 #, c-format
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms\n"
@@ -255,73 +248,72 @@ msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;\n"
 "without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR\n"
 "PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-msgstr "Dette programmet er fri programvare; du kan spre det videre og/eller endre det under vilkårene\ni GNU General Public License, slik den er offentliggjort av Free Software Foundation; enten versjon\n2 av lisensen, eller (som du velger selv) en hver senere versjon.\n\nDette programmet er distribuert i håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI;\nselv uten den innforståtte garantien om \"MERCHANTABILITY\" (\"salgbarhet\"?) eller egnethet for et bestemt formål.\nSe GNU General Public License for detaljer.\n\n"
+msgstr "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms\nof the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version\n2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;\nwithout even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR\nPURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\n"
 
 #: cinelerra//adcuts.C:30
 #, c-format
 msgid "cuts to %s complete\n"
 msgstr "Kutt til %s fullstendig\n"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:300 cinelerra//vdeviceprefs.C:253
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:279 cinelerra//vdeviceprefs.C:406
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:420 cinelerra//vdeviceprefs.C:431
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:448
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:297 cinelerra//vdeviceprefs.C:251
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:277 cinelerra//vdeviceprefs.C:404
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:418 cinelerra//vdeviceprefs.C:429
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:446
 msgid "Device path:"
 msgstr "Sti til enheten: "
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:321 cinelerra//adeviceprefs.C:387
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:580 cinelerra//adeviceprefs.C:597
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:599 cinelerra//assetedit.C:405
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:318 cinelerra//adeviceprefs.C:384
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:569 cinelerra//adeviceprefs.C:586
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:588 cinelerra//assetedit.C:415
 #: cinelerra//fileformat.C:89 cinelerra//formatwindow.C:48
 msgid "Bits:"
 msgstr "Bits:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:368
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:365
 msgid "Device:"
 msgstr "Enhet: "
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:399
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:396
 msgid "Stop playback locks up."
 msgstr "Stopp avspilling låser opp."
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:426
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:423
 msgid "Server:"
 msgstr "Tjener:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:444 cinelerra//adeviceprefs.C:495
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:191 cinelerra//performanceprefs.C:186
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:349
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:441 cinelerra//adeviceprefs.C:492
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:190 cinelerra//performanceprefs.C:202
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:347
 msgid "Port:"
 msgstr "Havn:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:475 cinelerra//vdeviceprefs.C:331
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:472 cinelerra//vdeviceprefs.C:329
 msgid "Device Path:"
 msgstr "Sti til enhet:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:515 cinelerra//channeledit.C:1043
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:367
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:512 cinelerra//channeledit.C:1038
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:365
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanal:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:539 cinelerra//vdeviceprefs.C:390
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:536 cinelerra//vdeviceprefs.C:388
 msgid "Syt Offset:"
 msgstr "SYT Offset:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:565 cinelerra//adeviceprefs.C:567
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:218 cinelerra//vdeviceprefs.C:220
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:554 cinelerra//adeviceprefs.C:556
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:217 cinelerra//vdeviceprefs.C:219
 msgid "DVB Adapter:"
 msgstr "DVB Adapter:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:573 cinelerra//vdeviceprefs.C:225
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:562 cinelerra//vdeviceprefs.C:224
 msgid "dev:"
 msgstr "Dev:"
 
-#: cinelerra//adeviceprefs.C:588 cinelerra//adeviceprefs.C:607
+#: cinelerra//adeviceprefs.C:577 cinelerra//adeviceprefs.C:596
 msgid "Follow audio config"
 msgstr "Følg lyd config"
 
-#: cinelerra//amodule.C:508
+#: cinelerra//amodule.C:503
 #, c-format
 msgid "AModule::import_samples Couldn't open %s.\n"
 msgstr "AModule::import_samples Kunne ikke åpne %s.\n"
@@ -335,188 +327,216 @@ msgstr "Automasjon"
 msgid "Plugin %d"
 msgstr "Plugin %d"
 
-#: cinelerra//apanel.C:90 cinelerra//gwindowgui.C:68 cinelerra//mainmenu.C:227
+#: cinelerra//apanel.C:89 cinelerra//gwindowgui.C:57 cinelerra//mainmenu.C:231
 msgid "Mute"
 msgstr "Stum"
 
-#: cinelerra//apanel.C:102
+#: cinelerra//apanel.C:101
 msgid "Play"
 msgstr "Spille"
 
-#: cinelerra//apatchgui.C:243 cinelerra//apatchgui.C:250
-#: cinelerra//vpatchgui.C:203 cinelerra//vpatchgui.C:210
+#: cinelerra//apatchgui.C:246 cinelerra//apatchgui.C:253
+#: cinelerra//vpatchgui.C:202 cinelerra//vpatchgui.C:209
 #: plugins/bluebanana/bluebananawindow.C:2005
 msgid "fade"
 msgstr "falme"
 
-#: cinelerra//apatchgui.C:307 cinelerra//gwindowgui.C:76
-#: cinelerra//mainmenu.C:229
+#: cinelerra//apatchgui.C:310 cinelerra//gwindowgui.C:65
+#: cinelerra//mainmenu.C:233
 msgid "Pan"
 msgstr "Panne"
 
-#: cinelerra//apatchgui.C:317 cinelerra//apatchgui.C:325
+#: cinelerra//apatchgui.C:320 cinelerra//apatchgui.C:328
 msgid "pan"
 msgstr "panne"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:216
+#: cinelerra//assetedit.C:225
 msgid ": Asset Info"
 msgstr ": Asset Info"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:285
+#: cinelerra//assetedit.C:295
 msgid ": Asset path"
 msgstr ": Asset banen"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:285
+#: cinelerra//assetedit.C:295
 msgid "Select a file for this asset:"
 msgstr "Velg en fil for denne eiendelen:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:290
+#: cinelerra//assetedit.C:300
 msgid "File format:"
 msgstr "Filformat:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:300
+#: cinelerra//assetedit.C:310
 msgid "Bytes:"
 msgstr "Byter:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:329
+#: cinelerra//assetedit.C:339
 msgid "Bitrate (bits/sec):"
 msgstr "Bitrate (bits/sek):"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:344 cinelerra//formattools.C:221
+#: cinelerra//assetedit.C:354 cinelerra//formattools.C:224
 msgid "Audio:"
 msgstr "Lyd:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:352 cinelerra//assetedit.C:497
-#: cinelerra//fileexr.C:596 cinelerra//fileffmpeg.C:478
-#: cinelerra//filesndfile.C:406 cinelerra//filetga.C:927
+#: cinelerra//assetedit.C:362 cinelerra//assetedit.C:507
+#: cinelerra//fileexr.C:598 cinelerra//fileffmpeg.C:481
+#: cinelerra//filesndfile.C:405 cinelerra//filetga.C:927
 msgid "Compression:"
 msgstr "Kompresjon:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:364 cinelerra//fileformat.C:77 cinelerra//new.C:293
-#: cinelerra//setformat.C:342 plugins/livevideo/livevideo.C:226
+#: cinelerra//assetedit.C:374 cinelerra//fileformat.C:77 cinelerra//new.C:294
+#: cinelerra//setformat.C:354 plugins/livevideo/livevideo.C:226
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanaler:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:384 cinelerra//fileformat.C:83
+#: cinelerra//assetedit.C:394 cinelerra//fileformat.C:83
 msgid "Sample rate:"
 msgstr "Samplerate: "
 
-#: cinelerra//assetedit.C:426 cinelerra//fileformat.C:102
+#: cinelerra//assetedit.C:436 cinelerra//fileformat.C:102
 msgid "Header length:"
 msgstr "Header lengde:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:438 cinelerra//fileformat.C:109
-#: cinelerra//filesndfile.C:425 cinelerra//formatwindow.C:64
+#: cinelerra//assetedit.C:448 cinelerra//fileformat.C:109
+#: cinelerra//filesndfile.C:424 cinelerra//formatwindow.C:64
 msgid "Byte order:"
 msgstr "Byterekkefølge:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:459 cinelerra//assetedit.C:642
+#: cinelerra//assetedit.C:469 cinelerra//assetedit.C:882
 msgid "Lo-Hi"
 msgstr "Lo-Hi"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:461 cinelerra//assetedit.C:660
+#: cinelerra//assetedit.C:471 cinelerra//assetedit.C:900
 msgid "Hi-Lo"
 msgstr "Hi-Lo"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:475
+#: cinelerra//assetedit.C:485
 msgid "Values are unsigned"
 msgstr "Verdier er uten fortegn"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:477 cinelerra//assetedit.C:678
+#: cinelerra//assetedit.C:487 cinelerra//assetedit.C:918
 #: cinelerra//fileformat.C:194
 msgid "Values are signed"
 msgstr "Verdier har fortegn"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:490 cinelerra//formattools.C:253
+#: cinelerra//assetedit.C:500 cinelerra//formattools.C:261
 msgid "Video:"
 msgstr "Video:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:508 cinelerra//setformat.C:382
+#: cinelerra//assetedit.C:518 cinelerra//setformat.C:394
 msgid "Frame rate:"
 msgstr "Bildefrekvens:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:527 cinelerra//scale.C:210 cinelerra//scale.C:214
-#: cinelerra//setformat.C:397 plugins/freeverb/freeverb.C:330
+#: cinelerra//assetedit.C:537 cinelerra//scale.C:210 cinelerra//scale.C:214
+#: cinelerra//setformat.C:409 plugins/freeverb/freeverb.C:330
 #: plugins/photoscale/photoscale.C:66
 msgid "Width:"
 msgstr "Bredde:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:535 cinelerra//scale.C:220 cinelerra//scale.C:224
-#: cinelerra//setformat.C:404 plugins/photoscale/photoscale.C:60
+#: cinelerra//assetedit.C:545 cinelerra//scale.C:220 cinelerra//scale.C:224
+#: cinelerra//setformat.C:416 plugins/photoscale/photoscale.C:60
 #: plugins/photoscale/photoscale.C:76
 msgid "Height:"
 msgstr "Høyde:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:546
+#: cinelerra//assetedit.C:556
 msgid "Actual width:"
 msgstr "Faktisk width:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:556
+#: cinelerra//assetedit.C:566
 msgid "Actual height:"
 msgstr "Faktisk høyde:"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:756
+#: cinelerra//assetedit.C:575
+msgid "Fix interlacing:"
+msgstr "Fix interlacing:"
+
+#: cinelerra//assetedit.C:579
+msgid "Asset's interlacing:"
+msgstr "Asset's interlacing:"
+
+#: cinelerra//assetedit.C:593
+msgid "Interlace correction:"
+msgstr "Interlace correction:"
+
+#: cinelerra//assetedit.C:607
+msgid "Reel Name:"
+msgstr "Spolenavn:"
+
+#: cinelerra//assetedit.C:613
+msgid "Reel Number:"
+msgstr "Spolenummer:"
+
+#: cinelerra//assetedit.C:619
+msgid "Time Code Start:"
+msgstr "Tidskodestart:"
+
+#: cinelerra//assetedit.C:708
+msgid "Automatically Fix Interlacing"
+msgstr "Automatically Fix Interlacing"
+
+#: cinelerra//assetedit.C:986
 msgid "Detail"
 msgstr "Detalj"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:773
+#: cinelerra//assetedit.C:1003
 msgid "Asset Detail"
 msgstr "Asset detaljer"
 
-#: cinelerra//assetedit.C:818
+#: cinelerra//assetedit.C:1048
 msgid "no info available"
 msgstr "Ingen info tilgjengelig"
 
-#: cinelerra//assetedit.h:103
+#: cinelerra//assetedit.h:109
 msgid ": Path"
 msgstr ": Path"
 
-#: cinelerra//assetedit.h:104
+#: cinelerra//assetedit.h:110
 msgid "Select a file"
 msgstr "Velg en fil"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:135
+#: cinelerra//assetpopup.C:136
 msgid "Info..."
 msgstr "Info ..."
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:176
+#: cinelerra//assetpopup.C:177
 msgid "Rebuild index"
 msgstr "Bygg indeks påny"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:200 cinelerra//awindowmenu.C:107
+#: cinelerra//assetpopup.C:201 cinelerra//awindowmenu.C:108
 msgid "Sort items"
 msgstr "Sort elementer"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:223 cinelerra//mainmenu.C:222
+#: cinelerra//assetpopup.C:224 cinelerra//mainmenu.C:226
 msgid "View"
 msgstr "Vis"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:257
+#: cinelerra//assetpopup.C:258
 msgid "View in new window"
 msgstr "Vis i nytt vindu"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:294 cinelerra//mainmenu.C:839
+#: cinelerra//assetpopup.C:295 cinelerra//mainmenu.C:868
 #: cinelerra//swindow.C:517
 msgid "Paste"
 msgstr "Lim inn"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:318
+#: cinelerra//assetpopup.C:319
 msgid "Match project size"
 msgstr "Match prosjektets størrelse"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:338
+#: cinelerra//assetpopup.C:339
 msgid "Match frame rate"
 msgstr "Match frame rate"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:358
+#: cinelerra//assetpopup.C:359
 msgid "Match all"
 msgstr "Match alle"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:384
+#: cinelerra//assetpopup.C:385
 msgid "Remove from project"
 msgstr "Fjern fra prosjekt"
 
-#: cinelerra//assetpopup.C:409
+#: cinelerra//assetpopup.C:410
 msgid "Remove from disk"
 msgstr "Fjern fra disk"
 
@@ -565,60 +585,69 @@ msgstr "Fast Forward (Enter)"
 msgid "Jump to end ( End )"
 msgstr "Hopp til slutten ( End )"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:467 cinelerra//channelinfo.C:338
+#: cinelerra//awindowgui.C:501 cinelerra//awindowgui.C:1284
+#: cinelerra//awindowgui.C:1311 cinelerra//channelinfo.C:338
 #: cinelerra//dbwindow.C:591 plugins/titler/title.C:1128
 msgid "Title"
 msgstr "Tittel"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:468
+#: cinelerra//awindowgui.C:502 cinelerra//awindowgui.C:1285
 msgid "Comments"
 msgstr "Kommentarer"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:730
+#: cinelerra//awindowgui.C:801
 msgid "remove plugin?"
 msgstr "Fjerne plugin?"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1723
+#: cinelerra//awindowgui.C:1310
+msgid "Time Stamps"
+msgstr "Tidsstempel"
+
+#: cinelerra//awindowgui.C:1875
 msgid "New bin"
 msgstr "Ny bin"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1737
+#: cinelerra//awindowgui.C:1889
 msgid "Delete bin"
 msgstr "Slett bin"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1755
+#: cinelerra//awindowgui.C:1907
 msgid "Rename bin"
 msgstr "Gi nytt navn bin"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1768
+#: cinelerra//awindowgui.C:1920
 msgid "Delete asset from disk"
 msgstr "Slett åndsverket fra disken"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1781
+#: cinelerra//awindowgui.C:1933
 msgid "Delete asset from project"
 msgstr "Slett åndsverket fra prosjektet"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1794
+#: cinelerra//awindowgui.C:1946
 msgid "Edit information on asset"
 msgstr "Rediger info om åndsverk"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1808
+#: cinelerra//awindowgui.C:1960
 msgid "Redraw index"
 msgstr "Tegn indeks på nytt"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1821
+#: cinelerra//awindowgui.C:1973
 msgid "Paste asset on recordable tracks"
 msgstr "Lim ressurs på skrivbare spor"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1834
+#: cinelerra//awindowgui.C:1986
 msgid "Append asset in new tracks"
 msgstr "Legg til åndsverk i nye spor"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1847
+#: cinelerra//awindowgui.C:1999
 msgid "View asset"
 msgstr "Se på åndsverk"
 
-#: cinelerra//awindowgui.C:1911
+#: cinelerra//awindowgui.C:2032 cinelerra//channeledit.C:600
+msgid "Edit..."
+msgstr "Rediger..."
+
+#: cinelerra//awindowgui.C:2115
 msgid "draw vicons"
 msgstr "Tegne vicons"
 
@@ -654,20 +683,21 @@ msgstr "Tidsangitt"
 msgid "Timed"
 msgstr "Tidsbestemt"
 
-#: cinelerra//batch.C:141 cinelerra//batchrender.C:966 cinelerra//file.C:1379
-#: cinelerra//file.C:1407 cinelerra//new.C:849 cinelerra//record.C:727
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:745 plugins/motion2point/motionwindow.C:801
+#: cinelerra//batch.C:141 cinelerra//batchrender.C:973 cinelerra//file.C:1352
+#: cinelerra//file.C:1380 cinelerra//loadmode.C:93 cinelerra//new.C:862
+#: cinelerra//record.C:724 cinelerra//vdeviceprefs.C:752
+#: plugins/motion2point/motionwindow.C:801
 #: plugins/motion2point/motionwindow.C:872 plugins/timefront/timefront.C:418
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:60 plugins/freezeframe/freezeframe.C:100
-#: plugins/reverseaudio/reverseaudio.C:143
+#: cinelerra//batchrender.C:60 plugins/freezeframe/freezeframe.C:94
+#: plugins/reverseaudio/reverseaudio.C:138
 #: plugins/reversevideo/reversevideo.C:146 plugins/swapframes/swapframes.C:89
 msgid "Enabled"
 msgstr "Slått på"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:61 plugins/compressor/compressor.C:1017
+#: cinelerra//batchrender.C:61 plugins/compressor/compressor.C:1021
 msgid "Output"
 msgstr "Produksjon"
 
@@ -687,197 +717,227 @@ msgstr "Batch Render ..."
 msgid "Shift-B"
 msgstr "Shift-B"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:420 cinelerra//bdcreate.C:191
-#: cinelerra//dvdcreate.C:230
+#: cinelerra//batchrender.C:433 cinelerra//bdcreate.C:190
+#: cinelerra//dvdcreate.C:229
 #, c-format
 msgid "Unable to save: %s"
 msgstr "Kan ikke lagre: %s"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:464
+#: cinelerra//batchrender.C:477
 #, c-format
 msgid "EDL %s not found.\n"
 msgstr "EDL %s ikke funnet.\n"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:467 cinelerra//file.C:273
+#: cinelerra//batchrender.C:480 cinelerra//file.C:273
 #: cinelerra//formatcheck.C:51 cinelerra//formatcheck.C:62
 #: cinelerra//formatcheck.C:71 cinelerra//menueffects.C:148
 #: cinelerra//menueffects.C:159 cinelerra//menueffects.C:259
 #: cinelerra//menueffects.C:267 cinelerra//menueffects.C:308
-#: cinelerra//menueffects.C:470 cinelerra//packagerenderer.C:178
-#: cinelerra//quit.C:76 cinelerra//quit.C:86 cinelerra//recordaudio.C:249
-#: cinelerra//recordvideo.C:248 cinelerra//render.C:290 cinelerra//render.C:900
+#: cinelerra//menueffects.C:470 cinelerra//packagerenderer.C:175
+#: cinelerra//quit.C:76 cinelerra//quit.C:86 cinelerra//recordaudio.C:248
+#: cinelerra//recordvideo.C:248 cinelerra//render.C:274 cinelerra//render.C:909
 #: cinelerra//savefile.C:102 cinelerra//savefile.C:209
 msgid ": Error"
 msgstr ": Feil"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:700
+#: cinelerra//batchrender.C:709
 msgid ": Batch Render"
 msgstr ": Batch Render"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:738
+#: cinelerra//batchrender.C:747
 msgid "Output path:"
 msgstr "Output bane:"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:766
+#: cinelerra//batchrender.C:775
 msgid "EDL Path:"
 msgstr "EDL Sti:"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:783
+#: cinelerra//batchrender.C:787
 msgid "Input EDL"
 msgstr "Input EDL"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:784
+#: cinelerra//batchrender.C:787
 msgid "Select an EDL to load:"
 msgstr "Velg en EDL til belastning:"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:812
+#: cinelerra//batchrender.C:819
 msgid "Batches to render:"
 msgstr "Batcher å gjengi:"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:825 cinelerra//batchrender.C:1259
+#: cinelerra//batchrender.C:832 cinelerra//batchrender.C:1434
 #: cinelerra//recordbatches.C:538
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:830 cinelerra//batchrender.C:1278
-#: cinelerra//tipwindow.C:285
+#: cinelerra//batchrender.C:837 cinelerra//batchrender.C:1453
+#: cinelerra//tipwindow.C:279
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:1078 cinelerra//new.C:56 cinelerra//new.C:139
+#: cinelerra//batchrender.C:1085 cinelerra//new.C:57 cinelerra//new.C:140
 #: cinelerra//recordbatches.C:489
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:1092 cinelerra//channeledit.C:596
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1595 cinelerra//dbwindow.C:240
-#: cinelerra//keyframegui.C:820 cinelerra//presetsgui.C:314
-#: cinelerra//recordbatches.C:507 plugins/piano/piano.C:837
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1374
+#: cinelerra//batchrender.C:1099 cinelerra//channeledit.C:585
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1602 cinelerra//dbwindow.C:240
+#: cinelerra//presetsgui.C:314 cinelerra//recordbatches.C:507
+#: plugins/piano/piano.C:841 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1377
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:1111
+#: cinelerra//batchrender.C:1115
+msgid "Save List"
+msgstr "Lagre liste"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1118
+msgid "Save a Batch Render List"
+msgstr "Save a Batch Render List"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1163
+msgid "Save Batch Render List"
+msgstr "Save Batch Render List"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1164
+msgid "Enter a Batch Render filename to save as:"
+msgstr "Enter a Batch Render filename to save as:"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1201
+msgid "Load List"
+msgstr "Last liste"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1205
+msgid "Load a previously saved Batch Render List"
+msgstr "Load a previously saved Batch Render List"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1250
+msgid "Load Batch Render List"
+msgstr "Load Batch Render List"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1251
+msgid "Enter a Batch Render filename to load from:"
+msgstr "Enter a Batch Render filename to load from:"
+
+#: cinelerra//batchrender.C:1286
 msgid "Use Current EDL"
 msgstr "Bruk gjeldende EDL"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:1125
+#: cinelerra//batchrender.C:1300
 msgid "Save to EDL Path"
 msgstr "Lagre til EDL Path"
 
-#: cinelerra//batchrender.C:1243 cinelerra//recordbatches.C:523
+#: cinelerra//batchrender.C:1418 cinelerra//recordbatches.C:523
 msgid "Start"
 msgstr "Begynne"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:47
+#: cinelerra//bdcreate.C:46
 msgid "BD Render..."
 msgstr "BD Render ..."
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:47
+#: cinelerra//bdcreate.C:46
 msgid "Ctrl-d"
 msgstr "Ctrl-d"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:86 cinelerra//dvdcreate.C:86
+#: cinelerra//bdcreate.C:85 cinelerra//dvdcreate.C:85
 #, c-format
 msgid "No EDL/Session"
 msgstr "No EDL / Session"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:95 cinelerra//dvdcreate.C:95
+#: cinelerra//bdcreate.C:94 cinelerra//dvdcreate.C:94
 #, c-format
 msgid "No content: %s"
 msgstr "Ikke noe innhold: %s"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:106 cinelerra//dvdcreate.C:106
+#: cinelerra//bdcreate.C:105 cinelerra//dvdcreate.C:105
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create directory: %s\n"
 "-- %s"
 msgstr "Kan ikke opprette katalogen: %s\n- %s"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:133 cinelerra//dvdcreate.C:132
+#: cinelerra//bdcreate.C:132 cinelerra//dvdcreate.C:131
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to save: %s\n"
 "-- %s"
 msgstr "Kan ikke lagre: %s\n- %s"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:284
+#: cinelerra//bdcreate.C:283
 msgid "create bd"
 msgstr "Skape bd"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:325 cinelerra//dvdcreate.C:400
+#: cinelerra//bdcreate.C:324 cinelerra//dvdcreate.C:399
 msgid "end setup, start batch render"
 msgstr "End oppsett, starte batch render"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:395 cinelerra//dvdcreate.C:470
+#: cinelerra//bdcreate.C:394 cinelerra//dvdcreate.C:469
 msgid "disk space: "
 msgstr "diskplass: "
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:430 cinelerra//dvdcreate.C:505
+#: cinelerra//bdcreate.C:429 cinelerra//dvdcreate.C:504
 #: plugins/deinterlace/deinterlace.C:95 plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:248
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Deinterlace"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:450 cinelerra//dvdcreate.C:525 plugins/ivtc/ivtc.C:76
+#: cinelerra//bdcreate.C:449 cinelerra//dvdcreate.C:524 plugins/ivtc/ivtc.C:76
 msgid "Inverse Telecine"
 msgstr "Inverse telecine"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:470 cinelerra//dvdcreate.C:545
+#: cinelerra//bdcreate.C:469 cinelerra//dvdcreate.C:544
 #: plugins/scale/scale.C:90
 msgid "Scale"
 msgstr "Scale"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:481 cinelerra//dvdcreate.C:556
+#: cinelerra//bdcreate.C:480 cinelerra//dvdcreate.C:555
 msgid "Resize Tracks"
 msgstr "Endre størrelse Tracks"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:492 cinelerra//dvdcreate.C:567
+#: cinelerra//bdcreate.C:491 cinelerra//dvdcreate.C:566
 #: plugins/colorbalance/colorbalance.C:493 plugins/gamma/gamma.C:438
-#: plugins/histogram/histogram.C:99 plugins/histogram_bezier/histogram.C:99
-#: plugins/interpolate/interpolate.C:253
+#: plugins/histogram/histogram.C:99 plugins/interpolate/interpolate.C:256
 msgid "Histogram"
 msgstr "Histogram"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:502 cinelerra//dvdcreate.C:577
+#: cinelerra//bdcreate.C:501 cinelerra//dvdcreate.C:576
 msgid "Chapters at Labels"
 msgstr "Kapitler på Etiketter"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:512 cinelerra//dvdcreate.C:587
+#: cinelerra//bdcreate.C:511 cinelerra//dvdcreate.C:586
 msgid "Audio 5.1"
 msgstr "Audio 5.1"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:522 cinelerra//dvdcreate.C:597
+#: cinelerra//bdcreate.C:521 cinelerra//dvdcreate.C:596
 msgid "Aspect 16x9"
 msgstr "Side 16x9"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:534
+#: cinelerra//bdcreate.C:533
 msgid ": Create BD"
 msgstr ": Lag BD"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:566 cinelerra//channeledit.C:1036
-#: cinelerra//clipedit.C:181 cinelerra//dvdcreate.C:652
+#: cinelerra//bdcreate.C:565 cinelerra//channeledit.C:1031
+#: cinelerra//clipedit.C:188 cinelerra//dvdcreate.C:651
 msgid "Title:"
 msgstr "Tittel:"
 
-#: cinelerra//bdcreate.C:572 cinelerra//dvdcreate.C:658
+#: cinelerra//bdcreate.C:571 cinelerra//dvdcreate.C:657
 msgid "tmp path:"
 msgstr "Tmp bane:"
 
-#: cinelerra//brender.C:154
+#: cinelerra//brender.C:153
 msgid "BRender::fork_background: can't open /proc/self/cmdline.\n"
 msgstr "Brender::fork_background: kan ikke åpne /proc/self/cmdline.\n"
 
-#: cinelerra//brender.C:261
+#: cinelerra//brender.C:263
 #, c-format
 msgid "BRender::set_video_map called to set NOT_SCANNED\n"
 msgstr "Brender::set_video_map kalt til å sette NOT_SCANNED\n"
 
-#: cinelerra//brender.C:278
+#: cinelerra//brender.C:280
 #, c-format
-msgid "BRender::set_video_map "
-msgstr "Brender::set_video_map"
+msgid "BRender::set_video_map %jd: attempt to set beyond end of map %jd.\n"
+msgstr "BRender::set_video_map %jd: attempt to set beyond end of map %jd.\n"
 
-#: cinelerra//browsebutton.C:51
+#: cinelerra//browsebutton.C:50
 msgid "Look for file"
 msgstr "Se etter fil"
 
@@ -901,7 +961,7 @@ msgstr "Zoom 50%"
 msgid "Zoom 75%"
 msgstr "Zoom 75%"
 
-#: cinelerra//canvas.C:1100 cinelerra//recordmonitor.C:838
+#: cinelerra//canvas.C:1100 cinelerra//recordmonitor.C:849
 msgid "Zoom 100%"
 msgstr "Zoom 100%"
 
@@ -949,155 +1009,152 @@ msgstr "Skjul kontrollere"
 msgid "Close source"
 msgstr "Lukk kilde"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:126
+#: cinelerra//channeledit.C:120
 msgid "NTSC_DVB"
 msgstr "NTSC_DVB"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:127
+#: cinelerra//channeledit.C:121
 msgid "CATV_DVB"
 msgstr "CATV_DVB"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:128
+#: cinelerra//channeledit.C:122
 msgid "NTSC_BCAST"
 msgstr "NTSC_BCAST"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:129
+#: cinelerra//channeledit.C:123
 msgid "NTSC_CABLE"
 msgstr "NTSC_CABLE"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:130
+#: cinelerra//channeledit.C:124
 msgid "NTSC_HRC"
 msgstr "NTSC_HRC"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:131
+#: cinelerra//channeledit.C:125
 msgid "NTSC_BCAST_JP"
 msgstr "NTSC_BCAST_JP"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:132
+#: cinelerra//channeledit.C:126
 msgid "NTSC_CABLE_JP"
 msgstr "NTSC_CABLE_JP"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:133
+#: cinelerra//channeledit.C:127
 msgid "PAL_AUSTRALIA"
 msgstr "PAL_AUSTRALIA"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:134
+#: cinelerra//channeledit.C:128
 msgid "PAL_EUROPE"
 msgstr "PAL_EUROPE"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:135
+#: cinelerra//channeledit.C:129
 msgid "PAL_E_EUROPE"
 msgstr "PAL_E_EUROPE"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:136
+#: cinelerra//channeledit.C:130
 msgid "PAL_ITALY"
 msgstr "PAL_ITALY"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:137
+#: cinelerra//channeledit.C:131
 msgid "PAL_IRELAND"
 msgstr "PAL_IRELAND"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:138
+#: cinelerra//channeledit.C:132
 msgid "PAL_NEWZEALAND"
 msgstr "PAL_NEWZEALAND"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:140 cinelerra//channeledit.C:151
+#: cinelerra//channeledit.C:134 cinelerra//channeledit.C:145
 msgid "ERROR"
 msgstr "FEIL"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:147
+#: cinelerra//channeledit.C:141
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:148
+#: cinelerra//channeledit.C:142
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:149
+#: cinelerra//channeledit.C:143
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:157 cinelerra//fileexr.C:197
+#: cinelerra//channeledit.C:151 cinelerra//fileexr.C:198
 #: cinelerra//plugindialog.C:257 cinelerra//recordbatches.C:308
 #: cinelerra//recordgui.C:322 cinelerra//sharedlocation.C:144
 #: cinelerra//sharedlocation.C:149 cinelerra//sharedlocation.C:162
-#: cinelerra//vwindowgui.C:235 plugins/parametric/parametric.C:284
+#: cinelerra//vwindowgui.C:236 plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:1022
+#: plugins/parametric/parametric.C:284
 #, c-format
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:492
+#: cinelerra//channeledit.C:481
 msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:507
+#: cinelerra//channeledit.C:496
 msgid "Add..."
 msgstr "Legg til..."
 
-#: cinelerra//channeledit.C:540 cinelerra//editpopup.C:117
-#: cinelerra//pluginpopup.C:250
+#: cinelerra//channeledit.C:529 cinelerra//editpopup.C:117
+#: cinelerra//pluginpopup.C:249
 msgid "Move up"
 msgstr "Flytt opp"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:556 cinelerra//editpopup.C:134
-#: cinelerra//pluginpopup.C:265
+#: cinelerra//channeledit.C:545 cinelerra//editpopup.C:134
+#: cinelerra//pluginpopup.C:264
 msgid "Move down"
 msgstr "Flytt ned"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:572
+#: cinelerra//channeledit.C:561
 msgid "Sort"
 msgstr "Sorter"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:585 cinelerra//channelinfo.C:1790
+#: cinelerra//channeledit.C:574
 msgid "Scan"
 msgstr "Søk"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:611
-msgid "Edit..."
-msgstr "Rediger..."
-
-#: cinelerra//channeledit.C:625
+#: cinelerra//channeledit.C:614
 msgid "Picture..."
 msgstr "Bilde..."
 
-#: cinelerra//channeledit.C:672
+#: cinelerra//channeledit.C:661
 msgid "Set parameters for channel scanning."
 msgstr "Sett parametere for kanalskanning."
 
-#: cinelerra//channeledit.C:676 cinelerra//channeledit.C:1049
+#: cinelerra//channeledit.C:665 cinelerra//channeledit.C:1044
 msgid "Frequency table:"
 msgstr "Frekvenstabell:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:679 cinelerra//channeledit.C:1068
+#: cinelerra//channeledit.C:668 cinelerra//channeledit.C:1063
 msgid "Norm:"
 msgstr "Norm:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:682 cinelerra//channeledit.C:1081
+#: cinelerra//channeledit.C:671 cinelerra//channeledit.C:1076
 msgid "Input:"
 msgstr "Input:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:1061
+#: cinelerra//channeledit.C:1056
 msgid "Fine:"
 msgstr "Fint:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:1531 plugins/brightness/brightnesswindow.C:54
+#: cinelerra//channeledit.C:1524 plugins/brightness/brightnesswindow.C:54
 msgid "Brightness:"
 msgstr "Lysstyrke:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:1540 plugins/brightness/brightnesswindow.C:61
+#: cinelerra//channeledit.C:1533 plugins/brightness/brightnesswindow.C:61
 msgid "Contrast:"
 msgstr "Kontrast:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:1548 plugins/chromakey/chromakey.C:128
+#: cinelerra//channeledit.C:1541 plugins/chromakey/chromakey.C:128
 #: plugins/chromakeyhsv/chromakey.C:179
 msgid "Color:"
 msgstr "Farge:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:1556 plugins/huesaturation/huesaturation.C:315
+#: cinelerra//channeledit.C:1549 plugins/huesaturation/huesaturation.C:310
 msgid "Hue:"
 msgstr "Glød:"
 
-#: cinelerra//channeledit.C:1564
+#: cinelerra//channeledit.C:1557
 msgid "Whiteness:"
 msgstr "Hvithet:"
 
@@ -1118,7 +1175,7 @@ msgid "Search"
 msgstr "Søke"
 
 #: cinelerra//channelinfo.C:264 cinelerra//dbwindow.C:511
-#: plugins/titler/titlewindow.C:344
+#: plugins/titler/titlewindow.C:358
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
@@ -1257,6 +1314,10 @@ msgstr "Capture driver ikke DVB\n"
 msgid "cannot open dvb video device\n"
 msgstr "Kan ikke åpne dvb videoenhet\n"
 
+#: cinelerra//channelinfo.C:1790
+msgid "Scan..."
+msgstr "Scan..."
+
 #: cinelerra//channelinfo.C:1790
 msgid "Shift-S"
 msgstr "Shift-S"
@@ -1266,32 +1327,36 @@ msgid "Delete all clips."
 msgstr "Slett alle klippene."
 
 #: cinelerra//channelinfo.C:1927 cinelerra//recordbatches.C:492
-#: cinelerra//recordgui.C:921
+#: cinelerra//recordgui.C:920
 msgid "Create new clip."
 msgstr "Lag nytt klipp."
 
 #: cinelerra//channelinfo.C:1940 cinelerra//recordbatches.C:510
-#: cinelerra//recordgui.C:934
+#: cinelerra//recordgui.C:933
 msgid "Delete clip."
 msgstr "Slett klipp."
 
-#: cinelerra//channelpicker.C:542
+#: cinelerra//channelpicker.C:528
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
 
-#: cinelerra//channelpicker.C:580
+#: cinelerra//channelpicker.C:566
 msgid "Edit picture"
 msgstr "Edit bilde"
 
-#: cinelerra//channelpicker.C:613
+#: cinelerra//channelpicker.C:595
 msgid "Edit channels"
 msgstr "Rediger kanaler"
 
-#: cinelerra//clipedit.C:150
+#: cinelerra//clipedit.C:70
+msgid "A clip with that name already exists."
+msgstr "Et klipp med det navnet eksisterer allerede."
+
+#: cinelerra//clipedit.C:158
 msgid ": Clip Info"
 msgstr ": Clip Info"
 
-#: cinelerra//clipedit.C:185
+#: cinelerra//clipedit.C:196
 msgid "Comments:"
 msgstr "Kommentarer:"
 
@@ -1311,52 +1376,52 @@ msgstr "Hue"
 msgid "Saturation"
 msgstr "Metning"
 
-#: cinelerra//colorpicker.C:190 cinelerra//keyframegui.C:54
+#: cinelerra//colorpicker.C:190 cinelerra//keyframegui.C:51
 #: plugins/histogram/histogramwindow.C:63
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:73
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:63
 msgid "Value"
 msgstr "Verdi"
 
 #: cinelerra//colorpicker.C:196 plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:58
 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:275 plugins/downsample/downsample.C:276
 #: plugins/histogram/histogramwindow.C:69
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:79
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:69
 #: plugins/linearblur/linearblur.C:294 plugins/radialblur/radialblur.C:292
-#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:423
-#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:448 plugins/zoomblur/zoomblur.C:304
+#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:425
+#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:450 plugins/zoomblur/zoomblur.C:304
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
 #: cinelerra//colorpicker.C:202 plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:62
 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:277 plugins/downsample/downsample.C:282
 #: plugins/histogram/histogramwindow.C:75
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:85
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:75
 #: plugins/linearblur/linearblur.C:296 plugins/radialblur/radialblur.C:294
-#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:426
-#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:449 plugins/zoomblur/zoomblur.C:306
+#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:428
+#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:451 plugins/zoomblur/zoomblur.C:306
 msgid "Green"
 msgstr "Grønn"
 
 #: cinelerra//colorpicker.C:208 plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:66
 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:279 plugins/downsample/downsample.C:288
 #: plugins/histogram/histogramwindow.C:81
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:91
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:81
 #: plugins/linearblur/linearblur.C:298 plugins/radialblur/radialblur.C:296
-#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:429
-#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:450 plugins/theme_blue/bluetheme.C:73
+#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:431
+#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:452 plugins/theme_blue/bluetheme.C:73
 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:308
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
 #: cinelerra//colorpicker.C:216 plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:281
 #: plugins/downsample/downsample.C:294 plugins/linearblur/linearblur.C:300
-#: plugins/radialblur/radialblur.C:298 plugins/swapchannels/swapchannels.C:432
-#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:451 plugins/zoomblur/zoomblur.C:310
+#: plugins/radialblur/radialblur.C:298 plugins/swapchannels/swapchannels.C:434
+#: plugins/swapchannels/swapchannels.C:453 plugins/zoomblur/zoomblur.C:310
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alpha"
 
 #: cinelerra//commercials.C:168 cinelerra//commercials.C:578
-#: cinelerra//commercials.C:798
+#: cinelerra//commercials.C:797
 msgid "Cutting Ads"
 msgstr "Kutte Annonser"
 
@@ -1398,7 +1463,7 @@ msgstr "Scanning"
 msgid "My"
 msgstr "Min"
 
-#: cinelerra//commercials.C:935
+#: cinelerra//commercials.C:934
 #, c-format
 msgid "cut %f/%f = %d\n"
 msgstr "Cut %f /%f = %d\n"
@@ -1447,12 +1512,12 @@ msgstr "Bekreft Quit"
 msgid "( Answering \"No\" will destroy changes )"
 msgstr "( Answering \"No\" will destroy changes )"
 
-#: cinelerra//confirmquit.C:67 cinelerra//question.C:62 cinelerra//reindex.C:92
+#: cinelerra//confirmquit.C:67 cinelerra//question.C:61 cinelerra//reindex.C:92
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
 #: cinelerra//confirmquit.C:86 cinelerra//confirmquit.C:88
-#: cinelerra//question.C:81 cinelerra//reindex.C:109
+#: cinelerra//question.C:80 cinelerra//reindex.C:109
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
 
@@ -1510,7 +1575,7 @@ msgstr "Hent farge"
 msgid "Show tool info"
 msgstr "Vis verktøyinfo"
 
-#: cinelerra//cpanel.C:332
+#: cinelerra//cpanel.C:338
 msgid "Show safe regions"
 msgstr "Vis sikre regioner"
 
@@ -1518,7 +1583,7 @@ msgstr "Vis sikre regioner"
 msgid "Crop Video..."
 msgstr "Crop Video ..."
 
-#: cinelerra//cropvideo.C:97 cinelerra//cwindowtool.C:370
+#: cinelerra//cropvideo.C:97 cinelerra//cwindowtool.C:359
 msgid ": Crop"
 msgstr ": Crop"
 
@@ -1530,253 +1595,255 @@ msgstr "Velg en region å beskjære i utgangsvinduet video"
 msgid ": Compositor"
 msgstr ": Compositor"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:598 cinelerra//cwindowgui.C:635
+#: cinelerra//cwindowgui.C:616 cinelerra//cwindowgui.C:655
 msgid "insert assets"
 msgstr "Sett in åndsverk"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:1698
+#: cinelerra//cwindowgui.C:1732
 msgid "mask translate"
 msgstr "Maske oversette"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:1706
+#: cinelerra//cwindowgui.C:1739
 msgid "mask adjust"
 msgstr "Maske justere"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:1721 cinelerra//cwindowtool.C:2112
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2142
+#: cinelerra//cwindowgui.C:1752 cinelerra//cwindowtool.C:2189
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2219
 msgid "mask point"
 msgstr "Maske point"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:2175 cinelerra//cwindowgui.C:2306
+#: cinelerra//cwindowgui.C:2125 cinelerra//cwindowgui.C:2256
 msgid "Eyedrop"
 msgstr "Øyedråpe"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:3016 cinelerra//cwindowgui.C:3405
-#: cinelerra//cwindowtool.C:707 cinelerra//cwindowtool.C:755
-#: cinelerra//cwindowtool.C:832 cinelerra//cwindowtool.C:836
-#: cinelerra//cwindowtool.C:864 cinelerra//cwindowtool.C:868
-#: cinelerra//cwindowtool.C:909 cinelerra//cwindowtool.C:914
-#: cinelerra//cwindowtool.C:956 cinelerra//cwindowtool.C:961
-#: cinelerra//cwindowtool.C:986 cinelerra//cwindowtool.C:990
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1031 cinelerra//cwindowtool.C:1036
+#: cinelerra//cwindowgui.C:2943 cinelerra//cwindowgui.C:3333
+#: cinelerra//cwindowtool.C:778 cinelerra//cwindowtool.C:829
+#: cinelerra//cwindowtool.C:903 cinelerra//cwindowtool.C:907
+#: cinelerra//cwindowtool.C:935 cinelerra//cwindowtool.C:939
+#: cinelerra//cwindowtool.C:980 cinelerra//cwindowtool.C:985
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1027 cinelerra//cwindowtool.C:1032
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1057 cinelerra//cwindowtool.C:1061
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1102 cinelerra//cwindowtool.C:1107
 msgid "camera"
 msgstr "kamera"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:3018 cinelerra//cwindowgui.C:3409
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1160 cinelerra//cwindowtool.C:1207
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1310 cinelerra//cwindowtool.C:1315
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1340 cinelerra//cwindowtool.C:1344
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1377 cinelerra//cwindowtool.C:1382
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1415 cinelerra//cwindowtool.C:1420
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1444 cinelerra//cwindowtool.C:1448
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1481 cinelerra//cwindowtool.C:1486
+#: cinelerra//cwindowgui.C:2945 cinelerra//cwindowgui.C:3337
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1223 cinelerra//cwindowtool.C:1273
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1335 cinelerra//cwindowtool.C:1340
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1365 cinelerra//cwindowtool.C:1369
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1402 cinelerra//cwindowtool.C:1407
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1440 cinelerra//cwindowtool.C:1445
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1469 cinelerra//cwindowtool.C:1473
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1506 cinelerra//cwindowtool.C:1511
 msgid "projector"
 msgstr "prosjektør"
 
-#: cinelerra//cwindowgui.C:3418
+#: cinelerra//cwindowgui.C:3346
 msgid "mask"
 msgstr "maske"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:339
+#: cinelerra//cwindowtool.C:328
 msgid "Do it"
 msgstr "Gjør det"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:390
-msgid "X1:"
-msgstr "X1:"
-
-#: cinelerra//cwindowtool.C:393
+#: cinelerra//cwindowtool.C:382
 msgid "W:"
 msgstr "B:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:414
-msgid "Y1:"
-msgstr "Y1:"
-
-#: cinelerra//cwindowtool.C:417
+#: cinelerra//cwindowtool.C:404
 msgid "H:"
 msgstr "H:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:482
+#: cinelerra//cwindowtool.C:463
 msgid ": Color"
 msgstr ": Color"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:500 plugins/blur/blurwindow.C:59
+#: cinelerra//cwindowtool.C:481 plugins/blur/blurwindow.C:59
 #: plugins/lens/lens.C:552 plugins/oilpainting/oil.C:268
-#: plugins/unsharp/unsharpwindow.C:56 plugins/zoomblur/zoomblur.C:296
+#: plugins/unsharp/unsharpwindow.C:51 plugins/zoomblur/zoomblur.C:296
 msgid "Radius:"
 msgstr "Radius:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:503
+#: cinelerra//cwindowtool.C:484
 msgid "Red:"
 msgstr "Rød:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:505
+#: cinelerra//cwindowtool.C:486
 msgid "Green:"
 msgstr "Grønn:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:507
+#: cinelerra//cwindowtool.C:488
 msgid "Blue:"
 msgstr "Blå:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:605
-msgid ": Camera"
-msgstr ": Camera"
+#: cinelerra//cwindowtool.C:589
+msgid "\"smooth\" Curve on current Camera Keyframes"
+msgstr "\"smooth\" Curve on current Camera Keyframes"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:637 cinelerra//cwindowtool.C:1093
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1984 plugins/radialblur/radialblur.C:276
-#: plugins/titler/titlewindow.C:263 plugins/zoomblur/zoomblur.C:288
-msgid "X:"
-msgstr "X:"
+#: cinelerra//cwindowtool.C:595
+msgid "\"linear\" Curve on current Camera Keyframes"
+msgstr "\"linear\" Curve on current Camera Keyframes"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:648 cinelerra//cwindowtool.C:1102
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1992 plugins/perspective/perspective.C:155
-#: plugins/radialblur/radialblur.C:280 plugins/titler/titlewindow.C:268
-#: plugins/yuv/yuv.C:178 plugins/yuv/yuvwindow.C:43
-#: plugins/zoomblur/zoomblur.C:292
-msgid "Y:"
-msgstr "Y:"
+#: cinelerra//cwindowtool.C:601
+msgid "\"smooth\" Curve on current Projector Keyframes"
+msgstr "\"smooth\" Curve on current Projector Keyframes"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:657 cinelerra//cwindowtool.C:1111
-msgid "Z:"
-msgstr "Z:"
+#: cinelerra//cwindowtool.C:607
+msgid "\"linear\" Curve on current Projector Keyframes"
+msgstr "\"linear\" Curve on current Projector Keyframes"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:803 cinelerra//cwindowtool.C:1290
+#: cinelerra//cwindowtool.C:677
+msgid ": Camera"
+msgstr ": Camera"
+
+#: cinelerra//cwindowtool.C:874 cinelerra//cwindowtool.C:1315
 msgid "Left justify"
 msgstr "Venstrejuster"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:851 cinelerra//cwindowtool.C:1327
+#: cinelerra//cwindowtool.C:922 cinelerra//cwindowtool.C:1352
 msgid "Center horizontal"
 msgstr "Midtstill vannrett"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:880 cinelerra//cwindowtool.C:1356
+#: cinelerra//cwindowtool.C:951 cinelerra//cwindowtool.C:1381
 msgid "Right justify"
 msgstr "Høyrejuster"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:927 cinelerra//cwindowtool.C:1394
+#: cinelerra//cwindowtool.C:998 cinelerra//cwindowtool.C:1419
 msgid "Top justify"
 msgstr "Toppjuster"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:974 cinelerra//cwindowtool.C:1432
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1045 cinelerra//cwindowtool.C:1457
 msgid "Center vertical"
 msgstr "Midtstill i høyden"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1002 cinelerra//cwindowtool.C:1460
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1073 cinelerra//cwindowtool.C:1485
 msgid "Bottom justify"
 msgstr "Bunnjuster"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1062
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1118
 msgid ": Projector"
 msgstr ": Projector"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1525 cinelerra//cwindowtool.C:1538
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1537 cinelerra//cwindowtool.C:1550
 msgid "Multiply alpha"
 msgstr "Multipliser alpha"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1529 cinelerra//cwindowtool.C:1533
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1541
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1541 cinelerra//cwindowtool.C:1545
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1553
 msgid "Subtract alpha"
 msgstr "Trekk alpha"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1563 cinelerra//cwindowtool.C:1576
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1570 cinelerra//cwindowtool.C:1583
 msgid "mask mode"
 msgstr "Maske mode"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1619 cinelerra//cwindowtool.C:1672
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1622 cinelerra//cwindowtool.C:1678
 msgid "mask delete"
 msgstr "Maske slett"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1826 cinelerra//cwindowtool.C:1857
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1872 cinelerra//cwindowtool.C:1895
 msgid "mask feather"
 msgstr "Maske fjær"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1887 cinelerra//cwindowtool.C:1915
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1931 cinelerra//cwindowtool.C:1951
 msgid "mask value"
 msgstr "Maske verdi"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1932
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1960
+msgid "Apply mask before plugins"
+msgstr "Apply mask before plugins"
+
+#: cinelerra//cwindowtool.C:1983
+msgid "Disable OpenGL masking"
+msgstr "Disable OpenGL masking"
+
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2015
 msgid ": Mask"
 msgstr ": Mask"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1957 cinelerra//recordgui.C:168
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2044 cinelerra//recordgui.C:168
 #: plugins/audioscope/audioscope.C:401 plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:393
 #: plugins/echocancel/echocancel.C:451 plugins/lens/lens.C:635
-#: plugins/overlay/overlay.C:264 plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:209
+#: plugins/overlay/overlay.C:229 plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:209
 #: plugins/spectrogram/spectrogram.C:451
 msgid "Mode:"
 msgstr "Modus:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1965 plugins/color3way/color3waywindow.C:157
-#: plugins/huesaturation/huesaturation.C:321
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2049 plugins/color3way/color3waywindow.C:157
+#: plugins/huesaturation/huesaturation.C:316
 msgid "Value:"
 msgstr "Verdi:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1970
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2054 plugins/compressor/compressor.C:882
+msgid "Point:"
+msgstr "Punkt:"
+
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2059
 msgid "Mask number:"
 msgstr "Mask nummer:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:1977
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2064
 msgid "Feather:"
 msgstr "Fjær:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2002
-msgid "Press Ctrl to move a point"
-msgstr "Trykk Ctrl for å flytte et punkt"
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2081
+msgid "Press Shift to move an end point"
+msgstr "Press Shift to move an end point"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2004
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2083
+msgid "Press Ctrl to move a control point"
+msgstr "Press Ctrl to move a control point"
+
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2085
 msgid "Press Alt to translate the mask"
 msgstr "Trykk Alt for å oversette masken"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2006
-msgid "Press Shift to edit bezier curve"
-msgstr "Trykk Shift å redigere Bezierkurve"
-
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2168
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2239
 msgid ": Ruler"
 msgstr ": Ruler"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2184
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2255
 msgid "Current:"
 msgstr "Nåværende:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2188
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2259
 msgid "Point 1:"
-msgstr "Punkt 1:"
+msgstr "Punkt:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2192
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2263
 msgid "Point 2:"
-msgstr "Punkt 2:"
+msgstr "Punkt:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2196
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2267
 msgid "Distance:"
 msgstr "Avstand:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2199 plugins/gradient/gradient.C:276
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2270 plugins/gradient/gradient.C:276
 #: plugins/linearblur/linearblur.C:286 plugins/polar/polar.C:208
 #: plugins/radialblur/radialblur.C:284 plugins/timefront/timefront.C:201
 msgid "Angle:"
 msgstr "Angle:"
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2203
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2274
 #, c-format
 msgid ""
 "Press Ctrl to lock ruler to the\n"
 "nearest 45%c angle."
 msgstr "Trykk Ctrl for å låse linjal til  nnearest 45%c vinkel."
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2208
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2279
 #, c-format
 msgid "Press Alt to translate the ruler."
 msgstr "Trykk Alt for å oversette linjalen."
 
-#: cinelerra//cwindowtool.C:2251
+#: cinelerra//cwindowtool.C:2322
 #, c-format
 msgid "%0.01f pixels"
 msgstr "%0.01f piksler"
 
 #: cinelerra//dbwindow.C:202
-msgid "Media DB"
-msgstr "Media DB"
+msgid "Media DB..."
+msgstr "Media DB..."
 
 #: cinelerra//dbwindow.C:202
 msgid "Shift-M"
@@ -1811,7 +1878,7 @@ msgstr "telle"
 msgid "failed delete clip id %d\n"
 msgstr "Mislyktes slette klipp id %d\n"
 
-#: cinelerra//dcoffset.C:58 plugins/dcoffset/dcoffset.C:59
+#: cinelerra//dcoffset.C:57 plugins/dcoffset/dcoffset.C:59
 msgid "DC Offset"
 msgstr "DC Offset"
 
@@ -1828,20 +1895,20 @@ msgstr "Fjern alle indekser i %s?"
 msgid ": Delete All Indexes"
 msgstr ": Slett alle indekser"
 
-#: cinelerra//devicedvbinput.C:405
+#: cinelerra//devicedvbinput.C:404
 #, c-format
 msgid "** %scarrier, dvb_locked %s\n"
 msgstr "** %scarrier, dvb_locked %s\n"
 
-#: cinelerra//devicedvbinput.C:406
+#: cinelerra//devicedvbinput.C:405
 msgid "no "
 msgstr "Nei "
 
-#: cinelerra//devicedvbinput.C:406
+#: cinelerra//devicedvbinput.C:405
 msgid "lock"
 msgstr "låse"
 
-#: cinelerra//devicedvbinput.C:406
+#: cinelerra//devicedvbinput.C:405
 msgid "lost"
 msgstr "Mistet"
 
@@ -1860,43 +1927,43 @@ msgstr "Bare første lydstream vil bli brukt\n"
 msgid "  only first video stream will be used\n"
 msgstr "Bare første videostrøm vil bli brukt\n"
 
-#: cinelerra//devicev4l2base.C:386
+#: cinelerra//devicev4l2base.C:385
 #, c-format
 msgid "DeviceV4L2Base::v4l2_open  attempting format %4.4s\n"
 msgstr "DeviceV4L2Base::v4l2_open forsøker format %4.4s\n"
 
-#: cinelerra//devicev4l2base.C:391
+#: cinelerra//devicev4l2base.C:390
 #, c-format
 msgid "DeviceV4L2Base::v4l2_open jpeg driver and best_format not mjpeg (%4.4s)\n"
 msgstr "DeviceV4L2Base::v4l2_open jpeg driver og best_format ikke MJPEG (%4.4s)\n"
 
-#: cinelerra//devicev4l2base.C:397
+#: cinelerra//devicev4l2base.C:396
 #, c-format
 msgid "DeviceV4L2Base::v4l2_open mpeg driver and best_format not mpeg (%4.4s)\n"
 msgstr "DeviceV4L2Base::v4l2_open mpeg driver og best_format ikke mpeg (%4.4s)\n"
 
-#: cinelerra//devicev4l2base.C:403
+#: cinelerra//devicev4l2base.C:402
 #, c-format
 msgid "DeviceV4L2Base::v4l2_open  config geom %dx%d != %dx%d best_geom\n"
 msgstr "DeviceV4L2Base::v4l2_open config geom %dx%d! = %dx%d best_geom\n"
 
-#: cinelerra//dvdcreate.C:46
+#: cinelerra//dvdcreate.C:45
 msgid "DVD Render..."
 msgstr "DVD Render ..."
 
-#: cinelerra//dvdcreate.C:46
+#: cinelerra//dvdcreate.C:45
 msgid "Shift-D"
 msgstr "Shift-D"
 
-#: cinelerra//dvdcreate.C:358
+#: cinelerra//dvdcreate.C:357
 msgid "create dvd"
 msgstr "Lage dvd"
 
-#: cinelerra//dvdcreate.C:607
+#: cinelerra//dvdcreate.C:606
 msgid "Use FFMPEG"
 msgstr "Bruk FFMPEG"
 
-#: cinelerra//dvdcreate.C:620
+#: cinelerra//dvdcreate.C:619
 msgid ": Create DVD"
 msgstr ": Lag DVD"
 
@@ -1908,114 +1975,122 @@ msgstr ": Edit lengde"
 msgid "Seconds:"
 msgstr "Sekunder:"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:649
+#: cinelerra//editpanel.C:655
 msgid "In point ( [ )"
 msgstr "Innpunkt ( [ )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:674
+#: cinelerra//editpanel.C:680
 msgid "Out point ( ] )"
 msgstr "Utpunkt ( ] )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:705
+#: cinelerra//editpanel.C:711
 msgid "Next label ( ctrl -> )"
 msgstr "Neste label (ctrl ->)"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:732
+#: cinelerra//editpanel.C:738
 msgid "Previous label ( ctrl <- )"
 msgstr "Forrige label (ctrl <-)"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:761
+#: cinelerra//editpanel.C:767
 msgid "Next edit ( alt -> )"
 msgstr "Neste redigere (alt ->)"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:788
+#: cinelerra//editpanel.C:794
 msgid "Previous edit (alt <- )"
 msgstr "Forrige redigere (alt <-)"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:812
+#: cinelerra//editpanel.C:818
 msgid "Lift"
 msgstr "Løfte"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:827
+#: cinelerra//editpanel.C:833
 msgid "Overwrite ( b )"
 msgstr "Skriv over ( b )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:852
+#: cinelerra//editpanel.C:858
 msgid "Extract"
 msgstr "Ekstrakt"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:868
+#: cinelerra//editpanel.C:874
 msgid "To clip ( i )"
 msgstr "Å klippe (i)"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:894
+#: cinelerra//editpanel.C:901
+msgid "Manual goto ( g )"
+msgstr "Manual goto ( g )"
+
+#: cinelerra//editpanel.C:929
 msgid "Splice ( v )"
 msgstr "Skjøt ( v )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:919
+#: cinelerra//editpanel.C:954
 msgid "Cut ( x )"
 msgstr "Klipp ( x )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:949
+#: cinelerra//editpanel.C:984
 msgid "Commercial ( shift X )"
 msgstr "Commercial (shift X)"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:986
+#: cinelerra//editpanel.C:1021
 msgid "Copy ( c )"
 msgstr "Kopier ( c )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1009
+#: cinelerra//editpanel.C:1044
 msgid "Append to end of track"
 msgstr "Legg til slutten på spor"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1027
+#: cinelerra//editpanel.C:1062
 msgid "Insert before beginning of track"
 msgstr "Sett inn før begynnelsen på spor"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1046
+#: cinelerra//editpanel.C:1081
 msgid "Paste ( v )"
 msgstr "Lim inn ( v )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1078
+#: cinelerra//editpanel.C:1113
 msgid "Set transition"
 msgstr "Sett inn en overgang"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1093
+#: cinelerra//editpanel.C:1128
 msgid "Set presentation up to current position"
 msgstr "Set presentasjonen opp til nåværende posisjon"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1108
+#: cinelerra//editpanel.C:1143
 msgid "Undo ( z )"
 msgstr "Angre ( z )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1130
+#: cinelerra//editpanel.C:1165
 msgid "Redo ( shift Z )"
 msgstr "Gjør igjen ( shift Z )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1156
+#: cinelerra//editpanel.C:1191
 msgid "Toggle label at current position ( l )"
 msgstr "Slå av/på merke der du står ( l )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1185
+#: cinelerra//editpanel.C:1220
 msgid "Fit selection to display ( f )"
 msgstr "Tilpass utvalg til skjermen ( f )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1218
-msgid "Fit autos to display ( Alt + f )"
-msgstr "Fit autos å vise (Alt + f)"
+#: cinelerra//editpanel.C:1253
+msgid "Fit all autos to display ( Alt + f )"
+msgstr "Fit all autos to display ( Alt + f )"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1262
+#: cinelerra//editpanel.C:1302
 msgid "Drag and drop editing mode"
 msgstr "Dra-og-slipp-modus"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1289
+#: cinelerra//editpanel.C:1329
 msgid "Cut and paste editing mode"
 msgstr "Klipp-og-lim-modus"
 
-#: cinelerra//editpanel.C:1315
+#: cinelerra//editpanel.C:1355
 msgid "Generate keyframes while tweeking"
 msgstr "Generere nøkkel mens tweeking"
 
+#: cinelerra//editpanel.C:1378
+msgid "Lock labels from moving"
+msgstr "Lock labels from moving"
+
 #: cinelerra//editpopup.C:93
 msgid "Attach effect..."
 msgstr "Legg på effekt..."
@@ -2032,13 +2107,13 @@ msgstr "Endre sporstørrelse..."
 msgid "Match output size"
 msgstr "Match utgang størrelse"
 
-#: cinelerra//editpopup.C:197 cinelerra//mainmenu.C:974
-#: cinelerra//mainmenu.C:1042
+#: cinelerra//editpopup.C:197 cinelerra//mainmenu.C:1003
+#: cinelerra//mainmenu.C:1071
 msgid "Delete track"
 msgstr "Slett spor"
 
-#: cinelerra//editpopup.C:214 cinelerra//mainmenu.C:962
-#: cinelerra//mainmenu.C:1028
+#: cinelerra//editpopup.C:214 cinelerra//mainmenu.C:991
+#: cinelerra//mainmenu.C:1057
 msgid "Add track"
 msgstr "Legg til spor"
 
@@ -2054,6 +2129,43 @@ msgstr ": Sett redigere tittelen"
 msgid "User title"
 msgstr "Brukertittel"
 
+#: cinelerra//exportedl.C:108
+#, c-format
+msgid "Warning: chopping the reel name to eight characters!\n"
+msgstr "Advarsel: klipper ned spolenavnet til åtte tegn!\n"
+
+#: cinelerra//exportedl.C:255
+msgid "Export EDL..."
+msgstr "Export EDL..."
+
+#: cinelerra//exportedl.C:356
+msgid "No."
+msgstr "Nei."
+
+#: cinelerra//exportedl.C:357
+msgid "Track name"
+msgstr "Spornavn"
+
+#: cinelerra//exportedl.C:396
+msgid "Select a file to export to:"
+msgstr "Velg en fil å eksportere til:"
+
+#: cinelerra//exportedl.C:415 cinelerra//formattools.C:191
+msgid "Output to file"
+msgstr "Skriv til fil"
+
+#: cinelerra//exportedl.C:416 cinelerra//formattools.C:191
+msgid "Select a file to write to:"
+msgstr "Velg en fil å skrive til:"
+
+#: cinelerra//exportedl.C:421
+msgid "Select track to be exported:"
+msgstr "Velg spor som skal eksporteres:"
+
+#: cinelerra//exportedl.C:451
+msgid "Currently only CMX 3600 format is supported"
+msgstr "Foreløpig er kun formatet CMX 3600 støttet"
+
 #: cinelerra//featheredits.C:35
 msgid "Feather Edits..."
 msgstr "Feather Edits ..."
@@ -2075,22 +2187,22 @@ msgstr "Feather av hvor mange frames:"
 msgid "%s  err: %s\n"
 msgstr "%s err: %s\n"
 
-#: cinelerra//ffmpeg.C:1203
+#: cinelerra//ffmpeg.C:1242
 #, c-format
 msgid "FFMPEG::get_encoder: err: format/codec not found %s\n"
 msgstr "FFMPEG::get_encoder: err: format / codec ikke funnet %s\n"
 
-#: cinelerra//ffmpeg.C:1256
+#: cinelerra//ffmpeg.C:1295
 #, c-format
 msgid "FFMPEG::read_options: err reading %s: line %d\n"
 msgstr "FFMPEG::read_options: feile lese %s: linje %d\n"
 
-#: cinelerra//ffmpeg.C:1340
+#: cinelerra//ffmpeg.C:1379
 #, c-format
 msgid "vid%d (%d),  id 0x%06x:\n"
 msgstr "Vid%d (%d), id 0x%06x:\n"
 
-#: cinelerra//ffmpeg.C:1362
+#: cinelerra//ffmpeg.C:1401
 #, c-format
 msgid "aud%d (%d),  id 0x%06x:\n"
 msgstr "Aud%d (%d), id 0x%06x:\n"
@@ -2103,17 +2215,17 @@ msgstr "Dette formatet støtter ikke lyd."
 msgid "This format doesn't support video."
 msgstr "Dette formatet støtter ikke bilde."
 
-#: cinelerra//file.C:1414 cinelerra//file.C:1420 cinelerra//fileformat.C:166
-#: cinelerra//filesndfile.C:458
+#: cinelerra//file.C:1387 cinelerra//file.C:1393 cinelerra//fileformat.C:166
+#: cinelerra//filesndfile.C:457
 msgid "Lo Hi"
 msgstr "Lo Hi"
 
-#: cinelerra//file.C:1421 cinelerra//fileformat.C:180
-#: cinelerra//filesndfile.C:443
+#: cinelerra//file.C:1394 cinelerra//fileformat.C:180
+#: cinelerra//filesndfile.C:442
 msgid "Hi Lo"
 msgstr "Hi Lo"
 
-#: cinelerra//file.C:1625
+#: cinelerra//file.C:1599
 msgid "UNKNOWN"
 msgstr "UKJENT"
 
@@ -2209,9 +2321,9 @@ msgstr "Feil dekoding lydramme %d\n"
 msgid "Unable to seek file to %ji"
 msgstr "Kan ikke søke fil til %ji"
 
-#: cinelerra//filedv.C:987 cinelerra//fileflac.C:363 cinelerra//filempeg.C:1766
-#: cinelerra//fileogg.C:2016 cinelerra//filesndfile.C:375
-#: cinelerra//filevorbis.C:360
+#: cinelerra//filedv.C:987 cinelerra//fileflac.C:363 cinelerra//filempeg.C:1748
+#: cinelerra//fileogg.C:2036 cinelerra//filesndfile.C:374
+#: cinelerra//filevorbis.C:362
 msgid ": Audio Compression"
 msgstr ": Audio Compression"
 
@@ -2219,9 +2331,9 @@ msgstr ": Audio Compression"
 msgid "There are no audio options for this format"
 msgstr "Det er ingen lyd alternativer for dette formatet"
 
-#: cinelerra//filedv.C:1020 cinelerra//fileexr.C:575
-#: cinelerra//filejpeglist.C:152 cinelerra//filempeg.C:1961
-#: cinelerra//fileogg.C:2143 cinelerra//filetga.C:902
+#: cinelerra//filedv.C:1020 cinelerra//fileexr.C:577
+#: cinelerra//filejpeglist.C:152 cinelerra//filempeg.C:1943
+#: cinelerra//fileogg.C:2163 cinelerra//filetga.C:902
 msgid ": Video Compression"
 msgstr ": Video Compression"
 
@@ -2229,67 +2341,67 @@ msgstr ": Video Compression"
 msgid "There are no video options for this format"
 msgstr "Det er ingen video alternativer for dette formatet"
 
-#: cinelerra//fileexr.C:613 cinelerra//filepng.C:434
+#: cinelerra//fileexr.C:615 cinelerra//filepng.C:438
 msgid "Use alpha"
 msgstr "Bruk alpha"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:143
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:142
 #, c-format
 msgid "file path: %s\n"
 msgstr "Filbane: %s\n"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:147
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:146
 #, c-format
 msgid " err: %s\n"
 msgstr "Err: %s\n"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:151
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:150
 #, c-format
 msgid "  %jd bytes\n"
 msgstr " %jd bytes\n"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:156
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:155
 #, c-format
 msgid "info:\n"
 msgstr "Info:\n"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:160
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:159
 #, c-format
 msgid "== open failed\n"
 msgstr "== Åpne mislyktes\n"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:318
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:321
 msgid ": Audio Preset"
 msgstr ": Audio Preset"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:368
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:371
 msgid "Preset:"
 msgstr "Preset:"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:374 cinelerra//fileffmpeg.C:514
-#: cinelerra//filempeg.C:2073 cinelerra//fileogg.C:2166
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:377 cinelerra//fileffmpeg.C:517
+#: cinelerra//filempeg.C:2055 cinelerra//fileogg.C:2186
 msgid "Bitrate:"
 msgstr "Bitrate:"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:379
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:382
 msgid "Audio Options:"
 msgstr "Audio Options:"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:451
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:454
 msgid ": Video Preset"
 msgstr ": Video Preset"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:518 cinelerra//filejpeg.C:325
-#: cinelerra//filejpeglist.C:170 cinelerra//fileogg.C:2171
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:521 cinelerra//filejpeg.C:325
+#: cinelerra//filejpeglist.C:170 cinelerra//fileogg.C:2191
 #: cinelerra//formatwindow.C:108
 msgid "Quality:"
 msgstr "Kvalitet:"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:524
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:527
 msgid "Video Options:"
 msgstr "Video Options:"
 
-#: cinelerra//fileffmpeg.C:662 cinelerra//filempeg.C:841
+#: cinelerra//fileffmpeg.C:657 cinelerra//filempeg.C:821
 #, c-format
 msgid "Creating %s\n"
 msgstr "Opprette %s\n"
@@ -2584,434 +2696,401 @@ msgstr "Elementer %d\n"
 msgid "no info"
 msgstr "Ingen info"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:395
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't open %s: invalid table of contents version.\n"
-"Rebuilding the table of contents."
-msgstr "Kunne ikke åpne %s: ugyldig innholdsfortegnelsen versjon  nRebuilding innholdsfortegnelsen.."
-
 #: cinelerra//filempeg.C:399
 #, c-format
-msgid ""
-"Couldn't open %s: table of contents out of date.\n"
-"Rebuilding the table of contents."
-msgstr "Kunne ikke åpne %s: innholdsfortegnelsen utdatert  nRebuilding innholdsfortegnelsen.."
+msgid "Couldn't open %s: invalid table of contents version.\n"
+msgstr "Couldn't open %s: invalid table of contents version.\n"
 
 #: cinelerra//filempeg.C:403
 #, c-format
-msgid ""
-"Couldn't open %s: table of contents corrupt.\n"
-"Rebuilding the table of contents."
-msgstr "Kunne ikke åpne %s: innholdsfortegnelsen korrupte  nRebuilding innholdsfortegnelsen.."
+msgid "Couldn't open %s: table of contents out of date.\n"
+msgstr "Couldn't open %s: table of contents out of date.\n"
+
+#: cinelerra//filempeg.C:407
+#, c-format
+msgid "Couldn't open %s: table of contents corrupt.\n"
+msgstr "Couldn't open %s: table of contents corrupt.\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:418
+#: cinelerra//filempeg.C:412
+msgid "Rebuilding the table of contents\n"
+msgstr "Rebuilding the table of contents\n"
+
+#: cinelerra//filempeg.C:422
+#, c-format
+msgid "Couldn't open %s: no audio or video.\n"
+msgstr "Couldn't open %s: no audio or video.\n"
+
+#: cinelerra//filempeg.C:473
 #, c-format
-msgid "Couldn't open %s: rebuild failed.\n"
-msgstr "Kunne ikke åpne %s: gjenoppbygge mislyktes\n"
+msgid "Couldn't open %s: failed.\n"
+msgstr "Couldn't open %s: failed.\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:591
+#: cinelerra//filempeg.C:597
 #, c-format
 msgid "Unsupported aspect ratio %f\n"
 msgstr "Uegnet størrelsesforholdet %f\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:616
+#: cinelerra//filempeg.C:622
 #, c-format
 msgid "Unsupported frame rate %f\n"
 msgstr "Uegnet bildefrekvens %f\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:663 cinelerra//filempeg.C:711
-#: cinelerra//filempeg.C:731
+#: cinelerra//filempeg.C:669 cinelerra//filempeg.C:715
+#: cinelerra//filempeg.C:733
 #, c-format
 msgid ""
 "Error while opening \"%s\" for writing\n"
 "%m\n"
 msgstr "Error while opening \"%s\" for writing\n%m\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:703
+#: cinelerra//filempeg.C:707
 #, c-format
 msgid "encode: lame_init_params returned %d\n"
 msgstr "Kode: lame_init_params returnert %d\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:719
+#: cinelerra//filempeg.C:723
 #, c-format
 msgid "ampeg_derivative=%d\n"
 msgstr "Ampeg_derivative =%d\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:825
-msgid "cant init toc index\n"
-msgstr "Cant init toc index\n"
+#: cinelerra//filempeg.C:807
+#, c-format
+msgid "cant start toc/idx for file: %s\n"
+msgstr "cant start toc/idx for file: %s\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:835
+#: cinelerra//filempeg.C:817
 msgid "cant access commercials database"
 msgstr "Kan ikke tilgang reklame database"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:873
+#: cinelerra//filempeg.C:832
 msgid "toc scan stopped before eof"
 msgstr "Toc scan stoppet før eof"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:947 cinelerra//filempeg.C:1205
+#: cinelerra//filempeg.C:881
+#, c-format
+msgid "mpeg3_open failed: %s"
+msgstr "mpeg3_open failed: %s"
+
+#: cinelerra//filempeg.C:959 cinelerra//filempeg.C:1187
 #, c-format
 msgid "twolame error encoding audio: %d\n"
 msgstr "Twolame feilkoding lyd: %d\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1015
+#: cinelerra//filempeg.C:1027
 #, c-format
 msgid "unknown driver %d\n"
 msgstr "Ukjent sjåfør %d\n"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1266
+#: cinelerra//filempeg.C:1248
 #, c-format
 msgid "write failed: %m"
 msgstr "Skrive mislyktes: %m"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1794 cinelerra//filempeg.C:1990
+#: cinelerra//filempeg.C:1776 cinelerra//filempeg.C:1972
 msgid "No options for MPEG transport stream."
 msgstr "Ingen alternativer for MPEG transport stream."
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1800
+#: cinelerra//filempeg.C:1782
 msgid "Layer:"
 msgstr "Lag:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1805
+#: cinelerra//filempeg.C:1787
 msgid "Kbits per second:"
 msgstr "Kilobits per sekund:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1861 cinelerra//filempeg.C:1869
+#: cinelerra//filempeg.C:1843 cinelerra//filempeg.C:1851
 msgid "II"
 msgstr "II"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1865
+#: cinelerra//filempeg.C:1847
 msgid "III"
 msgstr "III"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:1995 cinelerra//new.C:390 cinelerra//setformat.C:445
+#: cinelerra//filempeg.C:1977 cinelerra//new.C:391 cinelerra//setformat.C:457
 msgid "Color model:"
 msgstr "Fargemodell:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2060
+#: cinelerra//filempeg.C:2042
 msgid "Format Preset:"
 msgstr "Format Preset:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2067
+#: cinelerra//filempeg.C:2049
 msgid "Derivative:"
 msgstr "Derivative:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2079
+#: cinelerra//filempeg.C:2061
 msgid "Quantization:"
 msgstr "Kvantisering:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2086
+#: cinelerra//filempeg.C:2068
 msgid "I frame distance:"
 msgstr "Jeg ramme avstand:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2094
+#: cinelerra//filempeg.C:2076
 msgid "P frame distance:"
 msgstr "P ramme avstand:"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2100 plugins/deinterlace-cv/deinterwindow-cv.C:101
+#: cinelerra//filempeg.C:2082 plugins/deinterlace-cv/deinterwindow-cv.C:101
 #: plugins/deinterlace-cv/deinterwindow-cv.C:107
 #: plugins/fieldframe/fieldframe.C:236 plugins/framefield/framefield.C:253
 msgid "Bottom field first"
 msgstr "Bottom feltet først"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2104
+#: cinelerra//filempeg.C:2086
 msgid "Progressive frames"
 msgstr "Progressive frames"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2106 plugins/denoise/denoise.C:129
+#: cinelerra//filempeg.C:2088 plugins/denoise/denoise.C:129
 msgid "Denoise"
 msgstr "Denoise"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2108
+#: cinelerra//filempeg.C:2090
 msgid "Sequence start codes in every GOP"
 msgstr "Sekvens starter koder i hver GOP"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2157 cinelerra//filempeg.C:2165
+#: cinelerra//filempeg.C:2139 cinelerra//filempeg.C:2147
 msgid "MPEG-1"
 msgstr "MPEG-1"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2161
+#: cinelerra//filempeg.C:2143
 msgid "MPEG-2"
 msgstr "MPEG-2"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2214 cinelerra//filempeg.C:2224
+#: cinelerra//filempeg.C:2196 cinelerra//filempeg.C:2206
 msgid "Generic MPEG-1"
 msgstr "Generic MPEG-1"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2215
+#: cinelerra//filempeg.C:2197
 msgid "standard VCD"
 msgstr "Standard VCD"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2216
+#: cinelerra//filempeg.C:2198
 msgid "user VCD"
 msgstr "Bruker VCD"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2217
+#: cinelerra//filempeg.C:2199
 msgid "Generic MPEG-2"
 msgstr "Generic MPEG-2"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2218
+#: cinelerra//filempeg.C:2200
 msgid "standard SVCD"
 msgstr "Standard SVCD"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2219
+#: cinelerra//filempeg.C:2201
 msgid "user SVCD"
 msgstr "Bruker SVCD"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2220
+#: cinelerra//filempeg.C:2202
 msgid "VCD Still sequence"
 msgstr "VCD Still sekvensere"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2221
+#: cinelerra//filempeg.C:2203
 msgid "SVCD Still sequence"
 msgstr "SVCD Still sekvensere"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2222
+#: cinelerra//filempeg.C:2204
 msgid "DVD NAV"
 msgstr "DVD NAV"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2223
+#: cinelerra//filempeg.C:2205
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2274 cinelerra//fileogg.C:2239
-#: cinelerra//filevorbis.C:422
+#: cinelerra//filempeg.C:2256 cinelerra//fileogg.C:2259
+#: cinelerra//filevorbis.C:424
 msgid "Fixed bitrate"
 msgstr "Fast bitrate"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2288
+#: cinelerra//filempeg.C:2270
 msgid "Fixed quantization"
 msgstr "Fast kvantisering"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2391 cinelerra//filempeg.C:2393
+#: cinelerra//filempeg.C:2373 cinelerra//filempeg.C:2375
 msgid "YUV 4:2:0"
 msgstr "YUV 4: 2: 0"
 
-#: cinelerra//filempeg.C:2392
+#: cinelerra//filempeg.C:2374
 msgid "YUV 4:2:2"
 msgstr "YUV 4: 2: 2"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:173
-#, c-format
-msgid "FileOGG: Taking page out on nonsynced stream!\n"
-msgstr "FileOGG: Taking side ut på nonsynced stream\n"
-
-#: cinelerra//fileogg.C:181
+#: cinelerra//fileogg.C:187
 #, c-format
 msgid "FileOGG: There is no more data in the file we are reading from\n"
 msgstr "FileOGG: Det er ingen flere data i filen vi leser fra\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:227 cinelerra//fileogg.C:444
-msgid "FileOGG::open_file rdwr"
-msgstr "FileOGG::open_file rdwr"
-
-#: cinelerra//fileogg.C:261
-#, c-format
-msgid "FileOGG: WARNING: Encoding theora when width or height are not dividable by 16 is suboptimal\n"
-msgstr "FileOGG: ADVARSEL: Koding Theora når bredden eller høyden ikke er delelig med 16 er suboptimal\n"
-
-#: cinelerra//fileogg.C:309
-#, c-format
-msgid "FileOGG: initialization of theora codec failed\n"
-msgstr "FileOGG: initialisering av Theora codec mislyktes\n"
-
-#: cinelerra//fileogg.C:344
+#: cinelerra//fileogg.C:351
 msgid ""
 "The Vorbis encoder could not set up a mode according to\n"
 "the requested quality or bitrate.\n"
 "\n"
 msgstr "The Vorbis encoder kan ikke sette opp en modus i henhold til  nDen spurt kvalitet eller bitrate.\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:367 cinelerra//fileogg.C:394 cinelerra//fileogg.C:414
-#: cinelerra//fileogg.C:428
+#: cinelerra//fileogg.C:376 cinelerra//fileogg.C:404 cinelerra//fileogg.C:424
+#: cinelerra//fileogg.C:438
 msgid "Internal Ogg library error.\n"
 msgstr "Intern Ogg bibliotek feil.\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:542 cinelerra//fileogg.C:547
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:552 cinelerra//fileogg.C:557
 msgid "FileOGG: Error parsing Theora stream headers; corrupt stream?\n"
 msgstr "FileOGG: Feil parsing Theora stream overskrifter; korrupt stream\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:560 cinelerra//fileogg.C:565
+#: cinelerra//fileogg.C:570 cinelerra//fileogg.C:575
 msgid "FileOGG: Error parsing Vorbis stream headers; corrupt stream?\n"
 msgstr "FileOGG: Feil parsing Vorbis stream overskrifter; korrupt stream\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:586
+#: cinelerra//fileogg.C:596
 msgid "FileOGG: End of file while searching for codec headers.\n"
 msgstr "FileOGG: Slutten av filen mens du søker etter kodek overskrifter\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:648
+#: cinelerra//fileogg.C:659
 #, c-format
 msgid "FileOGG: Cannot find next page while looking for first non-header packet\n"
 msgstr "FileOGG: Kan ikke finne neste side mens du leter etter første ikke-header pakke\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:662
+#: cinelerra//fileogg.C:673
 #, c-format
 msgid "FileOGG: Broken ogg file - broken page: ogg_page_packets == 0 and granulepos != -1\n"
 msgstr "FileOGG: Broken ogg fil - brutt side: ogg_page_packets == 0 og granulepos = -1\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1002
+#: cinelerra//fileogg.C:1016
 #, c-format
 msgid "FileOGG: Illegal seek beyond end of samples\n"
 msgstr "FileOGG: Ulovlig søke utover slutten av prøver\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1062
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1076
 msgid "FileOGG: Seeking to sample's page failed\n"
 msgstr "FileOGG: Søker å prøve side mislyktes\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1081 cinelerra//fileogg.C:1281
-#: cinelerra//fileogg.C:1475
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1095 cinelerra//fileogg.C:1299
+#: cinelerra//fileogg.C:1494
 msgid "FileOGG: Cannot find next page while seeking\n"
 msgstr "FileOGG: Kan ikke finne neste side mens søker\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1117
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1135
 msgid "FileOGG: Something wrong while trying to seek\n"
 msgstr "FileOGG: Noe galt mens du prøver å søke\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1134
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1152
 msgid "FileOGG: Illegal seek beyond end of frames\n"
 msgstr "FileOGG: Ulovlig søke utover slutten av rammer\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1149
+#: cinelerra//fileogg.C:1167
 #, c-format
 msgid "FileOGG: ogg_sync_and_get_next_page failed\n"
 msgstr "FileOGG: ogg_sync_and_get_next_page mislyktes\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1225
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1243
 msgid "FileOGG: Seeking to frame failed\n"
 msgstr "FileOGG: Søker å ramme mislyktes\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1261
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1279
 msgid "FileOGG: Seeking to keyframe failed\n"
 msgstr "FileOGG: Søker å keyframe mislyktes\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1312
+#: cinelerra//fileogg.C:1463
 #, c-format
-msgid "Yay, we have an ogg file\n"
-msgstr "Yay, har vi en ogg fil\n"
+msgid "FileOGG:: Error while seeking to frame's keyframe (frame: %jd, keyframe: %jd)\n"
+msgstr "FileOGG:: Error while seeking to frame's keyframe (frame: %jd, keyframe: %jd)\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1444
+#: cinelerra//fileogg.C:1474
 #, c-format
-msgid "FileOGG:: Error while seeking to frame's keyframe (frame: "
-msgstr "FileOGG::Feil ved søker til rammens keyframe (ramme:"
+msgid "FileOGG:: Error while seeking to keyframe, wrong keyframe number (frame: %jd, keyframe: %jd)\n"
+msgstr "FileOGG:: Error while seeking to keyframe, wrong keyframe number (frame: %jd, keyframe: %jd)\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1455
-#, c-format
-msgid "FileOGG:: Error while seeking to keyframe, wrong keyframe number (frame: "
-msgstr "FileOGG::Feil ved å søke å keyframe, feil nøkkelnummer (ramme:"
-
-#: cinelerra//fileogg.C:1483
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1502
 msgid "FileOGG: Expecting keyframe, but didn't get it\n"
 msgstr "FileOGG: Forventer keyframe, men fikk den ikke\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1499
+#: cinelerra//fileogg.C:1518
 #, c-format
 msgid "FileOGG: theora_decode_YUVout failed with code %i\n"
 msgstr "FileOGG: theora_decode_YUVout mislyktes med koden %i\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1561
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1580
 msgid "FileOGG: Cannot find next page while trying to decode more samples\n"
 msgstr "FileOGG: Kan ikke finne neste side mens du prøver å dekode flere prøver\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1662
-#, c-format
+#: cinelerra//fileogg.C:1681
 msgid "FileOGG: Error at finding out what to read from file\n"
 msgstr "FileOGG: Feil på å finne ut hva du skal lese fra fil\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1734
+#: cinelerra//fileogg.C:1753
 #, c-format
 msgid "FileOGG:: History not aligned properly \n"
 msgstr "FileOGG::Historie ikke riktig justert\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1735
-#, c-format
-msgid "\tnext_sample_position: "
-msgstr " Tnext_sample_position:"
-
-#: cinelerra//fileogg.C:1736
+#: cinelerra//fileogg.C:1754
 #, c-format
-msgid "\thistory_start: "
-msgstr " Thistory_start:"
+msgid "\tnext_sample_position: %jd, length: %jd\n"
+msgstr "\tnext_sample_position: %jd, length: %jd\n"
 
 #: cinelerra//fileogg.C:1755
-msgid "error writing audio page\n"
-msgstr "Feil ved skriving lyd side\n"
-
-#: cinelerra//fileogg.C:1768
-msgid "error writing video page\n"
-msgstr "Feil ved skriving videoside\n"
+#, c-format
+msgid "\thistory_start: %jd, length: %jd\n"
+msgstr "\thistory_start: %jd, length: %jd\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:1942
+#: cinelerra//fileogg.C:1962
 #, c-format
 msgid "FileOGG: theora_encode_YUVin failed with code %i\n"
 msgstr "FileOGG: theora_encode_YUVin mislyktes med koden %i\n"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2045 cinelerra//filevorbis.C:391
+#: cinelerra//fileogg.C:2065 cinelerra//filevorbis.C:393
 msgid "Min bitrate:"
 msgstr "Minimal bitrate:"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2049 cinelerra//filevorbis.C:395
+#: cinelerra//fileogg.C:2069 cinelerra//filevorbis.C:397
 msgid "Avg bitrate:"
 msgstr "Gjennomsnittlig bitrate:"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2054 cinelerra//filevorbis.C:400
+#: cinelerra//fileogg.C:2074 cinelerra//filevorbis.C:402
 msgid "Max bitrate:"
 msgstr "Maks bitrate:"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2071
+#: cinelerra//fileogg.C:2091
 msgid "Average bitrate"
-msgstr "Average bitrate"
+msgstr "Gjennomsnittlig bitrate:"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2083 cinelerra//filevorbis.C:434
+#: cinelerra//fileogg.C:2103 cinelerra//filevorbis.C:436
 msgid "Variable bitrate"
 msgstr "Variabel bitrate"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2188
+#: cinelerra//fileogg.C:2208
 msgid "Keyframe frequency:"
-msgstr "Keyframe frekvens:"
+msgstr "Grunnfrekvens:"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2194
+#: cinelerra//fileogg.C:2214
 msgid "Keyframe force frequency:"
-msgstr "Keyframe kraft frekvens:"
+msgstr "Grunnfrekvens:"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2200 plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:377
+#: cinelerra//fileogg.C:2220 plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:377
 #: plugins/greycstoration/greycstorationwindow.C:48
 msgid "Sharpness:"
 msgstr "Skarphet:"
 
-#: cinelerra//fileogg.C:2253
+#: cinelerra//fileogg.C:2273
 msgid "Fixed quality"
-msgstr "Fast kvalitet"
+msgstr "Fast kvantisering"
 
-#: cinelerra//filesndfile.C:269
+#: cinelerra//filesndfile.C:268
 #, c-format
 msgid "sf_seek() to sample %jd failed, reason: %s\n"
 msgstr "Sf_seek () for å smake %jd mislyktes, grunn: %s\n"
 
-#: cinelerra//filesndfile.C:286
+#: cinelerra//filesndfile.C:285
 #, c-format
 msgid "buffer=%p\n"
 msgstr "Buffer =%p\n"
 
-#: cinelerra//filesndfile.C:304
+#: cinelerra//filesndfile.C:303
 #, c-format
-msgid "FileSndFile::read_samples fd=%p temp_double=%p len="
-msgstr "FileSndFile::read_samples fd =%p temp_double =%p len ="
+msgid "FileSndFile::read_samples fd=%p temp_double=%p len=%jd asset=%p asset->channels=%d\n"
+msgstr "FileSndFile::read_samples fd=%p temp_double=%p len=%jd asset=%p asset->channels=%d\n"
 
-#: cinelerra//filesndfile.C:419 cinelerra//formatwindow.C:169
+#: cinelerra//filesndfile.C:418 cinelerra//formatwindow.C:169
 msgid "Dither"
 msgstr "Ujevn"
 
-#: cinelerra//filesndfile.C:423 cinelerra//formatwindow.C:181
+#: cinelerra//filesndfile.C:422 cinelerra//formatwindow.C:181
 msgid "Signed"
 msgstr "Med fortegn"
 
@@ -3031,7 +3110,7 @@ msgstr "RGB, ukomprimert"
 msgid "RGBA uncompressed"
 msgstr "RGBA, ukomprimert"
 
-#: cinelerra//filevorbis.C:139
+#: cinelerra//filevorbis.C:140
 #, c-format
 msgid "FileVorbis::open_file %s: invalid bitstream.\n"
 msgstr "FileVorbis::open_file %s.: Ugyldig bitstrøm\n"
@@ -3040,6 +3119,29 @@ msgstr "FileVorbis::open_file %s.: Ugyldig bitstrøm\n"
 msgid "Flipbook..."
 msgstr "Flippbok ..."
 
+#: cinelerra//floatauto.C:422
+msgid "Smooth"
+msgstr "Smooth"
+
+#: cinelerra//floatauto.C:423 plugins/gradient/gradient.C:347
+#: plugins/gradient/gradient.C:437
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:1016
+#: plugins/timefront/timefront.C:369 plugins/timefront/timefront.C:509
+msgid "Linear"
+msgstr "Linær"
+
+#: cinelerra//floatauto.C:424
+msgid "Tangent"
+msgstr "Tangent"
+
+#: cinelerra//floatauto.C:425
+msgid "Disjoint"
+msgstr "Disjoint"
+
+#: cinelerra//floatauto.C:427
+msgid "Error"
+msgstr "Error"
+
 #: cinelerra//formatcheck.C:52
 msgid "The format you selected doesn't support video."
 msgstr "Formatet du valgte støtter ikke bilde."
@@ -3058,119 +3160,51 @@ msgstr "ULAW-kompresjon er bare tilgjengelig i\nQuicktime- og PCM-filer."
 msgid "Change file format"
 msgstr "Endre filformat"
 
-#: cinelerra//formatpopup.C:101
+#: cinelerra//formatpopup.C:103
 msgid "Set ffmpeg file type"
 msgstr "Set ffmpeg filtype"
 
-#: cinelerra//formatpresets.C:60
+#: cinelerra//formatpresets.C:58
 msgid "User Defined"
 msgstr "Selvvalgt"
 
-#: cinelerra//formatpresets.C:63
-msgid "1080P/60"
-msgstr "1080P / 60"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:78
-msgid "1080P/24"
-msgstr "1080P / 24"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:93
-msgid "1080I"
-msgstr "1080I"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:108
-msgid "720P/60"
-msgstr "720P / 60"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:121
-msgid "576I - DV(D) PAL"
-msgstr "576i - DV (D) PAL"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:134
-msgid "480P - DV(D) NTSC"
-msgstr "480P - DV (D) NTSC"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:147
-msgid "480I - DV(D) NTSC"
-msgstr "480i - DV (D) NTSC"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:160
-msgid "YouTube"
-msgstr "YouTube"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:173
-msgid "Half D-1 PAL"
-msgstr "Half D-en PAL"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:186
-msgid "Half D-1 NTSC"
-msgstr "Half D-1 NTSC"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:199
-msgid "Internet"
-msgstr "Internett"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:212
-msgid "CD Audio"
-msgstr "CD Audio"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:225
-msgid "DAT Audio"
-msgstr "DAT Audio"
-
-#: cinelerra//formatpresets.C:240 cinelerra//keyframegui.C:520
+#: cinelerra//formatpresets.C:68
 msgid "Presets:"
 msgstr "Forvalg:"
 
-#: cinelerra//formatpresets.C:284
-msgid "Custom"
-msgstr "Skikk"
-
-#: cinelerra//formattools.C:187
-msgid "Output to file"
-msgstr "Skriv til fil"
-
-#: cinelerra//formattools.C:188
-msgid "Select a file to write to:"
-msgstr "Velg en fil å skrive til:"
-
-#: cinelerra//formattools.C:203 cinelerra//recordprefs.C:67
+#: cinelerra//formattools.C:206 cinelerra//recordprefs.C:66
 msgid "File Format:"
 msgstr "Filformat:"
 
-#: cinelerra//formattools.C:306
-msgid "MPEG stream"
-msgstr "MPEG stream"
-
-#: cinelerra//formattools.C:636
+#: cinelerra//formattools.C:643
 msgid "Configure audio compression"
 msgstr "Sett opp lydkomprimering"
 
-#: cinelerra//formattools.C:657
+#: cinelerra//formattools.C:664
 msgid "Configure video compression"
 msgstr "Sett opp videokomprimering"
 
-#: cinelerra//formattools.C:771
+#: cinelerra//formattools.C:773
 msgid "Record audio tracks"
 msgstr "Ta opp lydspor"
 
-#: cinelerra//formattools.C:771
+#: cinelerra//formattools.C:773
 msgid "Render audio tracks"
 msgstr "Ta med lydspor"
 
-#: cinelerra//formattools.C:788
+#: cinelerra//formattools.C:790
 msgid "Record video tracks"
 msgstr "Spill inn videospor"
 
-#: cinelerra//formattools.C:788
+#: cinelerra//formattools.C:790
 msgid "Render video tracks"
 msgstr "Ta med videospor"
 
-#: cinelerra//formattools.C:906
+#: cinelerra//formattools.C:887
 msgid "Overwrite project with output"
 msgstr "Overskriv prosjekt med output"
 
-#: cinelerra//formattools.C:926
+#: cinelerra//formattools.C:907
 msgid "Create new file at each label"
 msgstr "Lag ny fil ved hvert merke"
 
@@ -3198,65 +3232,65 @@ msgstr "Sett parametere for dette videoformatet:"
 msgid "Video is not supported in this format."
 msgstr "Video støttes ikke i dette formatet."
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:42
+#: cinelerra//gwindowgui.C:40
 msgid ": Overlays"
 msgstr ": overlegg"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:60
+#: cinelerra//gwindowgui.C:49
 msgid "Assets"
 msgstr "Eiendeler"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:61
+#: cinelerra//gwindowgui.C:50
 msgid "Titles"
-msgstr "titler"
+msgstr "Tittel"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:62
+#: cinelerra//gwindowgui.C:51
 msgid "Transitions"
-msgstr "Transitions"
+msgstr "overgang"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:63
+#: cinelerra//gwindowgui.C:52 cinelerra//viewmenu.C:141
 msgid "Plugin Autos"
 msgstr "Plugin Autos"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:69 cinelerra//mainmenu.C:233
+#: cinelerra//gwindowgui.C:58 cinelerra//mainmenu.C:237
 msgid "Camera X"
 msgstr "Camera X"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:70 cinelerra//mainmenu.C:234
+#: cinelerra//gwindowgui.C:59 cinelerra//mainmenu.C:238
 msgid "Camera Y"
 msgstr "Camera Y"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:71 cinelerra//mainmenu.C:235
+#: cinelerra//gwindowgui.C:60 cinelerra//mainmenu.C:239
 msgid "Camera Z"
 msgstr "Camera Z"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:72 cinelerra//mainmenu.C:236
+#: cinelerra//gwindowgui.C:61 cinelerra//mainmenu.C:240
 msgid "Projector X"
 msgstr "Projector X"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:73 cinelerra//mainmenu.C:237
+#: cinelerra//gwindowgui.C:62 cinelerra//mainmenu.C:241
 msgid "Projector Y"
 msgstr "Projector Y"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:74 cinelerra//mainmenu.C:238
+#: cinelerra//gwindowgui.C:63 cinelerra//mainmenu.C:242
 msgid "Projector Z"
 msgstr "Projector Z"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:75 cinelerra//mainmenu.C:226
+#: cinelerra//gwindowgui.C:64 cinelerra//mainmenu.C:230
 msgid "Fade"
 msgstr "Falme"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:77 cinelerra//mainmenu.C:228
-#: cinelerra//recordbatches.C:23 plugins/parametric/parametric.C:427
+#: cinelerra//gwindowgui.C:66 cinelerra//recordbatches.C:23
+#: plugins/parametric/parametric.C:427
 msgid "Mode"
 msgstr "Modus"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:78 cinelerra//mainmenu.C:231
+#: cinelerra//gwindowgui.C:67 cinelerra//mainmenu.C:235
 #: plugins/denoiseseltempavg/seltempavgwindow.C:66
 msgid "Mask"
 msgstr "Maske"
 
-#: cinelerra//gwindowgui.C:79 cinelerra//mainmenu.C:232
+#: cinelerra//gwindowgui.C:68 cinelerra//mainmenu.C:236
 msgid "Speed"
 msgstr "Fart"
 
@@ -3265,229 +3299,221 @@ msgstr "Fart"
 msgid "write_frame: incomplete frame received.\n"
 msgstr "Write_frame: ufullstendig ramme mottatt\n"
 
-#: cinelerra//indexfile.C:466
+#: cinelerra//indexfile.C:465
 #, c-format
 msgid "Creating %s."
 msgstr "Lager %s"
 
-#: cinelerra//indexfile.C:633
+#: cinelerra//indexfile.C:632
 #, c-format
 msgid "IndexFile::draw_index: index has 0 zoom\n"
 msgstr "IndexFile::draw_index: indeks har 0 zoom\n"
 
-#: cinelerra//indexstate.C:212
+#: cinelerra//indexstate.C:211
 #, c-format
 msgid "IndexState::write_index Couldn't write index file %s to disk.\n"
 msgstr "IndexState::write_index Klarte ikke skrive indeksfilen %s til disk.\n"
 
-#: cinelerra//indexstate.C:265
+#: cinelerra//indexstate.C:263
 #, c-format
 msgid "IndexState::write_markers Couldn't write marker file %s to disk.\n"
 msgstr "IndexState::write_markers Klarte ikke skrive markør filen %s til disk.\n"
 
-#: cinelerra//indexstate.C:302
+#: cinelerra//indexstate.C:300
 #, c-format
 msgid ""
 "IndexState::read_markers marker file version mismatched\n"
 ": %s\n"
 msgstr "IndexState::read_markers markør filversjon særpregede %s\n"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:35
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:34
 msgid "Drag all following edits"
 msgstr "Dra alle følgende endringer"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:36
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:35
 msgid "Drag only one edit"
 msgstr "Dra bare en edit"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:37
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:36
 msgid "Drag source only"
 msgstr "Dra kun kilde"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:38
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:37
 msgid "No effect"
 msgstr "Ingen effekter"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:90
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:89
 msgid "Time Format"
 msgstr "Tidsformat"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:123
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:122
 msgid "Frames per foot:"
 msgstr "Frames per fot:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:141
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:140
 msgid "Index files"
 msgstr "Indeksfiler"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:146
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:145
 msgid "Index files go here:"
 msgstr "Indeksfiler lagres her:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:154
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:153
 msgid "Index Path"
 msgstr "Indeks-sti"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:155
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:154
 msgid "Select the directory for index files"
 msgstr "Velg katalogen for indeksfiler"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:160
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:159
 msgid "Size of index file:"
 msgstr "Størrelse på indeksfil:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:168
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:167
 msgid "Number of index files to keep:"
 msgstr "Antall indeksfiler du vil beholde:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:181
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:180
 msgid "Editing"
 msgstr "Redigering"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:196
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:195
 msgid "PIN:"
 msgstr "PIN:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:204
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:218
 msgid "Clicking on edit boundaries does what:"
 msgstr "Ved å klikke på redigere grenser gjør hva:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:206
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:220
 msgid "Button 1:"
 msgstr "Knapp 1:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:215
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:229
 msgid "Button 2:"
 msgstr "Knapp 2:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:223
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:237
 msgid "Button 3:"
 msgstr "Knapp 3:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:233
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:247
 msgid "Min DB for meter:"
 msgstr "Min DB for meter:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:239
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:253
 msgid "Max DB:"
 msgstr "Max DB:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:247
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:261
 msgid "Theme:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:633
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:647
 msgid "Use thumbnails in resource window"
 msgstr "Bruk miniatyrbilder i ressurs vinduet"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:650
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:664
 msgid "Show tip of the day"
 msgstr "Vis dagens tips"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:665
-msgid "ffmpeg probe warns rebuild indecies"
-msgstr "Ffmpeg sonde advarer gjenoppbygge indecies"
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:679
+msgid "ffmpeg probe warns rebuild indexes"
+msgstr "ffmpeg probe warns rebuild indexes"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:683
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:697
 msgid "Scan for commercials during toc build"
 msgstr "Scan for reklamefilmer under toc build"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:697
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:711
 msgid "Android Remote Control"
 msgstr "Android Remote Control"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:748
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:762
 msgid "Shell Commands"
 msgstr "Shell kommandoer"
 
-#: cinelerra//interfaceprefs.C:752
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:766
 msgid "Main Menu Shell Commands"
 msgstr "Hovedmeny Shell kommandoer"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:53
+#: cinelerra//interfaceprefs.C:776
+msgid "Import images with a duration of"
+msgstr "Import images with a duration of"
+
+#: cinelerra//keyframegui.C:50
 msgid "Parameter"
 msgstr "Parameter"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:125
+#: cinelerra//keyframegui.C:110
 msgid "TEXT"
 msgstr "TEKST"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:153
+#: cinelerra//keyframegui.C:135
 #, c-format
 msgid ": %s Keyframe"
 msgstr ": %s Keyframe"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:353 cinelerra//presetsgui.C:219
-msgid "apply preset"
-msgstr "Gjelder forhåndsinnstilt"
-
-#: cinelerra//keyframegui.C:429
+#: cinelerra//keyframegui.C:261
 msgid "edit keyframe"
 msgstr "Edit keyframe"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:483
+#: cinelerra//keyframegui.C:301
 msgid "Keyframe parameters:"
 msgstr "hovedbildet parametere:"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:501
+#: cinelerra//keyframegui.C:307
 msgid "Edit value:"
 msgstr "Edit verdi:"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:530 cinelerra//presetsgui.C:450
-msgid "Preset title:"
-msgstr "Preset tittelen:"
-
-#: cinelerra//keyframegui.C:716
+#: cinelerra//keyframegui.C:389
 msgid "Apply to all selected keyframes"
 msgstr "Bruk på alle de valgte nøkkel"
 
-#: cinelerra//keyframegui.C:842 cinelerra//presetsgui.C:336
-#: cinelerra//savefile.C:70 cinelerra//swindow.C:123
-msgid "Save"
-msgstr "Lagre"
-
-#: cinelerra//keyframegui.C:865 cinelerra//pluginfclient.C:207
-#: cinelerra//pluginfclient.C:470 cinelerra//pluginfclient.C:496
-#: cinelerra//preferencesthread.C:597 cinelerra//preferencesthread.C:599
-#: cinelerra//presetsgui.C:359 cinelerra//setformat.C:883
-msgid "Apply"
-msgstr "Søke"
-
-#: cinelerra//keyframepopup.C:176
+#: cinelerra//keyframepopup.C:163
 msgid "Delete keyframe"
 msgstr "Slett keyframe"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:188 cinelerra//keyframepopup.C:192
+#: cinelerra//keyframepopup.C:175 cinelerra//keyframepopup.C:177
 msgid "delete keyframe"
 msgstr "Delete keyframe"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:213
-msgid "Make linear"
-msgstr "Make lineær"
+#: cinelerra//keyframepopup.C:190
+msgid "Show keyframe settings"
+msgstr "Show keyframe settings"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:228
-msgid "make linear curve"
-msgstr "Make lineær kurve"
+#: cinelerra//keyframepopup.C:308
+msgid "Copy keyframe"
+msgstr "Copy keyframe"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:249
-msgid "Make bezier"
-msgstr "Make Bezier"
+#: cinelerra//keyframepopup.C:431
+msgid "smooth curve"
+msgstr "smooth curve"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:264
-msgid "make bezier curve"
-msgstr "Gjøre Bezierkurve"
+#: cinelerra//keyframepopup.C:432
+msgid "linear segments"
+msgstr "linear segments"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:285
-msgid "Hide keyframe type"
-msgstr "Hide keyframe type"
+#: cinelerra//keyframepopup.C:433
+msgid "tangent edit"
+msgstr "tangent edit"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:345 cinelerra//mainmenu.C:827
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopier"
+#: cinelerra//keyframepopup.C:434
+msgid "disjoint edit"
+msgstr "disjoint edit"
 
-#: cinelerra//keyframepopup.C:446 cinelerra//pluginpopup.C:280
-msgid "Presets..."
-msgstr "Presets ..."
+#: cinelerra//keyframepopup.C:451 cinelerra//keyframepopup.C:457
+msgid "change keyframe curve mode"
+msgstr "change keyframe curve mode"
+
+#: cinelerra//keyframepopup.C:471
+msgid "Edit Params..."
+msgstr "Edit Params..."
+
+#: cinelerra//labeledit.C:108
+msgid "Label Text:"
+msgstr "Merke"
 
 #: cinelerra//labelnavigate.C:64
 msgid "Previous label"
@@ -3501,127 +3527,122 @@ msgstr "Neste merke"
 msgid ": Levels"
 msgstr ": Levels"
 
-#: cinelerra//loadfile.C:45
+#: cinelerra//loadfile.C:46
 msgid "Load files..."
 msgstr "Last filer..."
 
-#: cinelerra//loadfile.C:173
+#: cinelerra//loadfile.C:174
 msgid ": Load"
 msgstr ": Load"
 
-#: cinelerra//loadfile.C:174
+#: cinelerra//loadfile.C:175
 msgid "Select files to load:"
 msgstr "Velg filer å laste:"
 
-#: cinelerra//loadfile.C:237
+#: cinelerra//loadfile.C:239
 msgid ": Locate file"
 msgstr ": Finn filen"
 
-#: cinelerra//loadfile.C:297
+#: cinelerra//loadfile.C:298
 msgid "Load backup"
 msgstr "Last sikkerhetskopi"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:42
+#: cinelerra//loadmode.C:32
 msgid "Insert nothing"
 msgstr "Ikke sett inn noe"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:43
+#: cinelerra//loadmode.C:33
 msgid "Replace current project"
 msgstr "Erstatt det åpne prosjektet"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:44
+#: cinelerra//loadmode.C:34
 msgid "Replace current project and concatenate tracks"
 msgstr "Erstatt det åpne prosjektet og legg spor etter hverandre"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:45
+#: cinelerra//loadmode.C:35
 msgid "Append in new tracks"
 msgstr "Legg til i nye spor"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:46
+#: cinelerra//loadmode.C:36
 msgid "Concatenate to existing tracks"
 msgstr "Legg til eksisterende spor"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:47
+#: cinelerra//loadmode.C:37
 msgid "Paste at insertion point"
 msgstr "Lim inn der markøren står"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:48
+#: cinelerra//loadmode.C:38
 msgid "Create new resources only"
 msgstr "Lag bare nye ressurser"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:49
+#: cinelerra//loadmode.C:39
 msgid "Nest sequence"
 msgstr "Nest sekvens"
 
-#: cinelerra//loadmode.C:113 cinelerra//loadmode.C:159
+#: cinelerra//loadmode.C:82 cinelerra//loadmode.C:102
 msgid "Insertion strategy:"
 msgstr "Innsettingsstrategi:"
 
-#: cinelerra//localsession.C:41
+#: cinelerra//localsession.C:62
 #, c-format
 msgid "Program"
-msgstr "Program"
+msgstr "Histogram"
 
-#: cinelerra//main.C:178
+#: cinelerra//main.C:177
 #, c-format
 msgid ": Could not set locale.\n"
 msgstr ": Kan ikke sette locale\n"
 
-#: cinelerra//main.C:225
+#: cinelerra//main.C:220
 #, c-format
 msgid "%s: -c needs a filename.\n"
 msgstr "%s. -c Trenger et filnavn\n"
 
-#: cinelerra//main.C:251
+#: cinelerra//main.C:246
 #, c-format
 msgid "-b may not be used by the user.\n"
 msgstr "-b Kan ikke brukes av brukeren.\n"
 
-#: cinelerra//main.C:291
-#, c-format
-msgid " "
-msgstr ""
-
-#: cinelerra//main.C:304
+#: cinelerra//main.C:306
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Usage:\n"
 msgstr "\nBruk:\n"
 
-#: cinelerra//main.C:305
+#: cinelerra//main.C:307
 #, c-format
 msgid ""
 "%s [-f] [-c configuration] [-d port] [-n nice] [-r batch file] [filenames]\n"
 "\n"
 msgstr "%s [-f] [-c konfigurasjon] [-d port] [-n hyggelig] [-r batch fil] [filnavn]\n"
 
-#: cinelerra//main.C:306
+#: cinelerra//main.C:308
 #, c-format
 msgid "-d = Run in the background as renderfarm client.  The port (400) is optional.\n"
 msgstr "-d = Kjør i bakgrunnen som renderfarm klient. Porten (400) er valgfritt.\n"
 
-#: cinelerra//main.C:307
+#: cinelerra//main.C:309
 #, c-format
 msgid "-f = Run in the foreground as renderfarm client.  Substitute for -d.\n"
 msgstr "-f = Kjør i forgrunnen som renderfarm klient. Substitute for -d.\n"
 
-#: cinelerra//main.C:308
+#: cinelerra//main.C:310
 #, c-format
 msgid "-n = Nice value if running as renderfarm client. (20)\n"
 msgstr "-n = Nice verdi hvis du kjører som renderfarm klient. (20)\n"
 
-#: cinelerra//main.C:309
+#: cinelerra//main.C:311
 #, c-format
 msgid "-c = Configuration file to use instead of %s%s.\n"
 msgstr "-c = Oppsettfil Cinelerra skal bruke i stedet for %s%s.\n"
 
-#: cinelerra//main.C:312
+#: cinelerra//main.C:314
 #, c-format
 msgid "-r = batch render the contents of the batch file (%s%s) with no GUI.  batch file is optional.\n"
 msgstr "-r = Batch gjengi innholdet i batch-filen (%s%s) uten GUI. Batch fil er valgfritt.\n"
 
-#: cinelerra//main.C:315
+#: cinelerra//main.C:317
 #, c-format
 msgid ""
 "filenames = files to load\n"
@@ -3633,364 +3654,384 @@ msgstr "filnavn = filer som skal lastes\n\n\n"
 msgid ": Errors"
 msgstr ": Feil"
 
-#: cinelerra//mainerror.C:74
+#: cinelerra//mainerror.C:73
 msgid "The following errors occurred:"
 msgstr "Følgende feil oppstod:"
 
-#: cinelerra//mainindexes.C:262 cinelerra//threadindexer.C:137
+#: cinelerra//mainindexes.C:192 cinelerra//threadindexer.C:137
 msgid "Building Indexes..."
 msgstr "Bygger indekser..."
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:132 cinelerra//shbtnprefs.C:152
+#: cinelerra//mainmenu.C:134 cinelerra//shbtnprefs.C:152
 #: plugins/svg/svgwin.C:244
 msgid "Edit"
 msgstr "Rediger"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:157
+#: cinelerra//mainmenu.C:159
 msgid "Keyframes"
 msgstr "Nøkkelbilder"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:173 cinelerra//new.C:281 cinelerra//setformat.C:320
+#: cinelerra//mainmenu.C:177 cinelerra//new.C:282 cinelerra//setformat.C:336
 msgid "Audio"
 msgstr "Lyd"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:182 cinelerra//new.C:309 cinelerra//setformat.C:376
+#: cinelerra//mainmenu.C:186 cinelerra//new.C:310 cinelerra//setformat.C:388
 msgid "Video"
 msgstr "Bilde"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:189
+#: cinelerra//mainmenu.C:193
 msgid "Tracks"
 msgstr "Spor"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:197
+#: cinelerra//mainmenu.C:201
 msgid "Settings"
 msgstr "Innstillinger"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:241
+#: cinelerra//mainmenu.C:232 cinelerra//vpatchgui.C:272
+msgid "Overlay mode"
+msgstr "Forsink video"
+
+#: cinelerra//mainmenu.C:245
 msgid "Window"
 msgstr "Vindu"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:250
+#: cinelerra//mainmenu.C:254
 msgid "Default positions"
 msgstr "Standard posisjoner"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:250
-msgid "Ctrl+P"
-msgstr "Ctrl + P"
+#: cinelerra//mainmenu.C:254
+msgid "Ctrl-P"
+msgstr "Ctrl-P"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:251
+#: cinelerra//mainmenu.C:255
 msgid "Tile left"
 msgstr "Tile venstre"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:252
+#: cinelerra//mainmenu.C:256
 msgid "Tile right"
 msgstr "Tile riktig"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:569
+#: cinelerra//mainmenu.C:562
 msgid "Dump CICache"
 msgstr "Dump CICache"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:579
+#: cinelerra//mainmenu.C:572
 msgid "Dump EDL"
 msgstr "Dump EDL"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:593
+#: cinelerra//mainmenu.C:586
 msgid "Dump Plugins"
 msgstr "Dump Plugins"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:608
+#: cinelerra//mainmenu.C:601
 msgid "Dump Assets"
 msgstr "Dump eiendeler"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:619
+#: cinelerra//mainmenu.C:612
 msgid "Undo"
 msgstr "Angre"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:631
+#: cinelerra//mainmenu.C:624
 #, c-format
 msgid "Undo %s"
 msgstr "Angre %s"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:637
+#: cinelerra//mainmenu.C:630
 msgid "Redo"
 msgstr "Gjør om"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:637
-msgid "Shift+Z"
-msgstr "Shift + Z"
+#: cinelerra//mainmenu.C:630
+msgid "Shift-Z"
+msgstr "Shift-Z"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:652
+#: cinelerra//mainmenu.C:645
 #, c-format
 msgid "Redo %s"
 msgstr "Gjør om %s"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:658
+#: cinelerra//mainmenu.C:651
 msgid "Cut keyframes"
 msgstr "Klipp kontrollbilder"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:658
+#: cinelerra//mainmenu.C:651
 msgid "Shift-X"
 msgstr "Shift-X"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:671
+#: cinelerra//mainmenu.C:664
 msgid "Copy keyframes"
 msgstr "Kopier kontrollbilder"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:671
+#: cinelerra//mainmenu.C:664
 msgid "Shift-C"
 msgstr "Shift-C"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:684
+#: cinelerra//mainmenu.C:677
 msgid "Paste keyframes"
 msgstr "Lim inn kontrollbilder"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:684
+#: cinelerra//mainmenu.C:677
 msgid "Shift-V"
 msgstr "Shift-V"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:697
+#: cinelerra//mainmenu.C:690
 msgid "Clear keyframes"
 msgstr "Fjern kontrollbilder"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:697
+#: cinelerra//mainmenu.C:690
 msgid "Shift-Del"
 msgstr "Shift-Del"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:712
+#: cinelerra//mainmenu.C:705
 msgid "Change to linear"
 msgstr "Bytt til lineær"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:727
-msgid "Change to bezier"
-msgstr "Bytt til Bezier"
+#: cinelerra//mainmenu.C:720
+msgid "Change to smooth"
+msgstr "Change to smooth"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:741
-msgid "Create bezier"
-msgstr "Lag Bezier"
+#: cinelerra//mainmenu.C:734
+msgid "Create curve type..."
+msgstr "Create curve type..."
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:763
+#: cinelerra//mainmenu.C:792
 msgid "Cut default keyframe"
 msgstr "Cut standard keyframe"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:763
+#: cinelerra//mainmenu.C:792
 msgid "Alt-X"
 msgstr "Alt-X"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:776
+#: cinelerra//mainmenu.C:805
 msgid "Copy default keyframe"
 msgstr "Kopier standard keyframe"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:776
+#: cinelerra//mainmenu.C:805
 msgid "Alt-c"
 msgstr "Alt-c"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:789
+#: cinelerra//mainmenu.C:818
 msgid "Paste default keyframe"
 msgstr "Lim inn standard kontrollbilde"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:789
+#: cinelerra//mainmenu.C:818
 msgid "Alt-v"
 msgstr "Alt-v"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:802
+#: cinelerra//mainmenu.C:831
 msgid "Clear default keyframe"
 msgstr "Fjern standard keyframe"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:802
+#: cinelerra//mainmenu.C:831
 msgid "Alt-Del"
 msgstr "Alt-Del"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:815
+#: cinelerra//mainmenu.C:844
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:851 cinelerra//recordbatches.C:566
-#: cinelerra//swindow.C:533 plugins/compressor/compressor.C:1390
-#: plugins/piano/piano.C:908 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1463
+#: cinelerra//mainmenu.C:856
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopier"
+
+#: cinelerra//mainmenu.C:880 cinelerra//recordbatches.C:566
+#: cinelerra//swindow.C:533 plugins/compressor/compressor.C:1394
+#: plugins/piano/piano.C:912 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1466
 msgid "Clear"
 msgstr "Klar"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:851 cinelerra//shbtnprefs.C:132
+#: cinelerra//mainmenu.C:880 cinelerra//shbtnprefs.C:132
 msgid "Del"
 msgstr "Del"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:865
+#: cinelerra//mainmenu.C:894
 msgid "Paste silence"
 msgstr "Lim stillhet"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:865
-msgid "Shift+Space"
-msgstr "Shift + Space"
+#: cinelerra//mainmenu.C:894
+msgid "Shift-Space"
+msgstr "Shift-Space"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:878
+#: cinelerra//mainmenu.C:907
 msgid "Select All"
 msgstr "Velg alt"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:889
+#: cinelerra//mainmenu.C:918
 msgid "Clear labels"
 msgstr "Slett merker"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:900
+#: cinelerra//mainmenu.C:929
 msgid "Cut ads"
 msgstr "Cut-annonser"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:912
+#: cinelerra//mainmenu.C:941
 msgid "Detach transitions"
 msgstr "frist overganger"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:924
+#: cinelerra//mainmenu.C:953
 msgid "Mute Region"
 msgstr "Mute Region"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:937
+#: cinelerra//mainmenu.C:966
 msgid "Trim Selection"
 msgstr "Trim Selection"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:985 cinelerra//mainmenu.C:1068
+#: cinelerra//mainmenu.C:1014 cinelerra//mainmenu.C:1097
 msgid "Default Transition"
 msgstr "Standard overgang"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:998
+#: cinelerra//mainmenu.C:1027
 msgid "Map 1:1"
 msgstr "1: 1"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1010
+#: cinelerra//mainmenu.C:1039
 msgid "Map 5.1:2"
 msgstr "Kart 5,1: 2"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1028
+#: cinelerra//mainmenu.C:1057
 msgid "Shift-T"
 msgstr "Shift-T"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1055
+#: cinelerra//mainmenu.C:1084
 msgid "Reset Translation"
 msgstr "Nullstill overgang"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1068
+#: cinelerra//mainmenu.C:1097
 msgid "Shift-U"
 msgstr "Shift-U"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1096
+#: cinelerra//mainmenu.C:1125
 msgid "Delete tracks"
 msgstr "Slett spor"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1108
+#: cinelerra//mainmenu.C:1137
 msgid "Delete last track"
 msgstr "Slett siste spor"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1120
+#: cinelerra//mainmenu.C:1149
 msgid "Move tracks up"
 msgstr "Flytt spor opp"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1132
+#: cinelerra//mainmenu.C:1149
+msgid "Shift-Up"
+msgstr "Shift-Up"
+
+#: cinelerra//mainmenu.C:1161
 msgid "Move tracks down"
 msgstr "Flytt spor ned"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1147
+#: cinelerra//mainmenu.C:1161
+msgid "Shift-Down"
+msgstr "Shift-Down"
+
+#: cinelerra//mainmenu.C:1176
 msgid "Concatenate tracks"
 msgstr "Concatenate spor"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1164
+#: cinelerra//mainmenu.C:1193
 msgid "Loop Playback"
 msgstr "Loop Playback"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1164
-msgid "Shift+L"
-msgstr "Shift + L"
+#: cinelerra//mainmenu.C:1193
+msgid "Shift-L"
+msgstr "Shift-L"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1184
+#: cinelerra//mainmenu.C:1213
 msgid "Add subttl"
 msgstr "Legg subttl"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1184
+#: cinelerra//mainmenu.C:1213
 msgid "Shift-Y"
 msgstr "Shift-Y"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1197 cinelerra//swindow.C:431
+#: cinelerra//mainmenu.C:1226 cinelerra//swindow.C:431
 msgid "paste subttl"
 msgstr "Lim subttl"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1214
+#: cinelerra//mainmenu.C:1243
 msgid "Set background render"
 msgstr "Set bakgrunns gjengi"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1232
+#: cinelerra//mainmenu.C:1261
 msgid "Edit labels"
 msgstr "Rediger etiketter"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1249
+#: cinelerra//mainmenu.C:1278
 msgid "Edit effects"
 msgstr "Rediger effekter"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1266
+#: cinelerra//mainmenu.C:1295
 msgid "Keyframes follow edits"
 msgstr "Nøkkelbilder følge endringer"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1281
+#: cinelerra//mainmenu.C:1310
 msgid "Align cursor on frames"
 msgstr "Sentrer markør på bilder'"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1296
+#: cinelerra//mainmenu.C:1325
 msgid "Typeless keyframes"
 msgstr "Typeless nøkkel"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1310 cinelerra//mainmenu.C:1320
+#: cinelerra//mainmenu.C:1339 cinelerra//mainmenu.C:1349
 msgid "Slow Shuttle"
 msgstr "Slow Shuttle"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1325
+#: cinelerra//mainmenu.C:1354
 msgid "Fast Shuttle"
 msgstr "Fast Shuttle"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1330
+#: cinelerra//mainmenu.C:1359
 msgid "Save settings now"
 msgstr "Lagre innstillinger nå"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1339
+#: cinelerra//mainmenu.C:1368
 msgid "Saved settings."
 msgstr "Lagrede instillinger"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1352
+#: cinelerra//mainmenu.C:1381
 msgid "Show Viewer"
 msgstr "Vis fremviser"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1364
+#: cinelerra//mainmenu.C:1393
 msgid "Show Resources"
 msgstr "Vis ressurser"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1376
+#: cinelerra//mainmenu.C:1405
 msgid "Show Compositor"
 msgstr "Show Compositor"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1389
+#: cinelerra//mainmenu.C:1418
 msgid "Show Overlays"
 msgstr "Vis overlegg"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1402
+#: cinelerra//mainmenu.C:1431
 msgid "Show Levels"
 msgstr "Vis nivåer"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1433
+#: cinelerra//mainmenu.C:1462
 msgid "Split X pane"
 msgstr "Split X-panelet"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1433
-msgid "Ctrl+1"
-msgstr "Ctrl + 1"
+#: cinelerra//mainmenu.C:1462
+msgid "Ctrl-1"
+msgstr "Ctrl-1"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1446
+#: cinelerra//mainmenu.C:1475
 msgid "Split Y pane"
 msgstr "Split Y-panelet"
 
-#: cinelerra//mainmenu.C:1446
-msgid "Ctrl+2"
-msgstr "Ctrl + 2"
+#: cinelerra//mainmenu.C:1475
+msgid "Ctrl-2"
+msgstr "Ctrl-2"
 
-#: cinelerra//mainprogress.C:165
+#: cinelerra//mainprogress.C:169
 #, c-format
 msgid "%s ETA: %s"
 msgstr "%s ETA: %s"
 
+#: cinelerra//manualgoto.C:120
+msgid "hour  min     sec     msec"
+msgstr "timer min sek msek"
+
 #: cinelerra//mediadb.C:834
 #, c-format
 msgid " find timeline frame_id(%d) failed\n"
@@ -4002,7 +4043,7 @@ msgstr "Fest Effect ..."
 
 #: cinelerra//menuattacheffect.C:45
 msgid "Attach Effect"
-msgstr "Fest Effect"
+msgstr "Legg på effekt..."
 
 #: cinelerra//menuattachtransition.C:40
 msgid "Attach Transition..."
@@ -4058,39 +4099,39 @@ msgstr "Ingen effekt er valgt."
 msgid "No selected range to process."
 msgstr "Ingen valgt område å behandle."
 
-#: cinelerra//menueffects.C:324 cinelerra//mwindowgui.C:601
-#: cinelerra//vwindowgui.C:100
+#: cinelerra//menueffects.C:324 cinelerra//mwindowgui.C:604
+#: cinelerra//vwindowgui.C:101
 #, c-format
 msgid ": %s"
 msgstr ": %s"
 
-#: cinelerra//menueffects.C:469 cinelerra//packagerenderer.C:177
+#: cinelerra//menueffects.C:469 cinelerra//packagerenderer.C:174
 #: cinelerra//savefile.C:101
 #, c-format
 msgid "Couldn't open %s"
 msgstr "Klarte ikke åpne %s"
 
-#: cinelerra//menueffects.C:598
+#: cinelerra//menueffects.C:592
 msgid ": Render effect"
 msgstr ": Render effekt"
 
-#: cinelerra//menueffects.C:639
+#: cinelerra//menueffects.C:633
 msgid "Select an effect"
 msgstr "Velg en effekt"
 
-#: cinelerra//menueffects.C:652 cinelerra//render.C:1155
+#: cinelerra//menueffects.C:646 cinelerra//render.C:1152
 msgid "Select the first file to render to:"
 msgstr "Velg den første filen til å gjengi til:"
 
-#: cinelerra//menueffects.C:653 cinelerra//render.C:1156
+#: cinelerra//menueffects.C:647 cinelerra//render.C:1153
 msgid "Select a file to render to:"
 msgstr "Velg en fil å gjengi til:"
 
-#: cinelerra//menueffects.C:785
+#: cinelerra//menueffects.C:773
 msgid "Set up effect panel and hit \"OK\""
 msgstr "Set up effect panel and hit \"OK\""
 
-#: cinelerra//menueffects.C:788
+#: cinelerra//menueffects.C:776
 msgid ": Effect Prompt"
 msgstr ": Effect Tekst"
 
@@ -4117,74 +4158,74 @@ msgstr "Meldinger::write_message"
 msgid "Show meters"
 msgstr "Vis meter"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:493
+#: cinelerra//mwindow.C:572
 #, c-format
 msgid "MWindow::init_plugins: can't create plugin index: %s\n"
 msgstr "MWindow::init_plugins: kan ikke opprette plugin Indeks: %s\n"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:555
+#: cinelerra//mwindow.C:634
 #, c-format
 msgid "MWindow::init_ladspa_index: can't create plugin index: %s\n"
 msgstr "MWindow::init_ladspa_index: kan ikke opprette plugin Indeks: %s\n"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:829
+#: cinelerra//mwindow.C:908
 #, c-format
 msgid "MWindow::init_theme: prefered theme %s not found.\n"
 msgstr "MWindow::init_theme: foretrukket stilen %s ikke funnet\n"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:833
+#: cinelerra//mwindow.C:912
 #, c-format
 msgid "MWindow::init_theme: trying default theme %s\n"
 msgstr "MWindow::init_theme: prøver standardtemaet %s\n"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:843
+#: cinelerra//mwindow.C:922
 #, c-format
 msgid "MWindow::init_theme: theme_plugin not found.\n"
 msgstr "MWindow::init_theme: theme_plugin ikke funnet\n"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:849
+#: cinelerra//mwindow.C:928
 #, c-format
 msgid "MWindow::init_theme: unable to load theme %s\n"
 msgstr "MWindow::init_theme: Kan ikke laste temaet %s\n"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1098
+#: cinelerra//mwindow.C:1211
 msgid "multiple video tracks"
 msgstr "flere videospor"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1110
+#: cinelerra//mwindow.C:1223
 msgid "crosses edits"
 msgstr "Krysser endringer"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1112
+#: cinelerra//mwindow.C:1225
 msgid "not asset"
 msgstr "Ikke fonds"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1131
+#: cinelerra//mwindow.C:1244
 msgid "no file"
 msgstr "ingen fil"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1137
+#: cinelerra//mwindow.C:1250
 msgid "db failed"
 msgstr "Db mislyktes"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1141
+#: cinelerra//mwindow.C:1254
 #, c-format
 msgid "put_commercial: %s"
 msgstr "put_commercial: %s"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1206
+#: cinelerra//mwindow.C:1319
 #, c-format
 msgid "Loading %s"
 msgstr "Legge %s"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1224
+#: cinelerra//mwindow.C:1337
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's resolution is %dx%d.\n"
 "Images with odd dimensions may not decode properly."
 msgstr "%s forsett er %dx%d.  NImages med odde dimensjoner kan ikke dekode riktig."
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1235
+#: cinelerra//mwindow.C:1348
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's index was built for program number %d\n"
@@ -4192,256 +4233,257 @@ msgid ""
 "  Using program %d."
 msgstr "%s-indeksen ble bygget for program nummer %d  nPlayback preferanse er %d. Bruk av programmet %d."
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1281
+#: cinelerra//mwindow.C:1394
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s"
 msgstr "Klarte ikke åpne %s"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1330
+#: cinelerra//mwindow.C:1427
 msgid "'s format couldn't be determined."
 msgstr " 'S format kan ikke bestemmes."
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1580
+#: cinelerra//mwindow.C:1678
 msgid "load"
 msgstr "last"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1657 cinelerra//mwindow.C:1690
+#: cinelerra//mwindow.C:1755 cinelerra//mwindow.C:1788
 #, c-format
 msgid ""
 "The %s '%s' in file '%s' is not part of your installation of Cinelerra.\n"
 "The project won't be rendered as it was meant and Cinelerra might crash.\n"
 msgstr " %s '%s' i filen er '%s' ikke en del av installasjonen av Cinelerra.  NDen prosjektet vil ikke bli gjengitt slik det var ment\n"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1724
+#: cinelerra//mwindow.C:1821
 #, c-format
-msgid "MWindow::init_shm: /proc/sys/kernel/shmmax is 0x"
-msgstr "MWindow::init_shm: / proc / sys / kernel / shmmax er 0x"
-
-#: cinelerra//mwindow.C:1755
+msgid ""
+"MWindow::init_shm: /proc/sys/kernel/shmmax is %p.\n"
+"you probably need to be root, or:\n"
+"as root, run: echo 0x7fffffff > /proc/sys/kernel/shmmax\n"
+"before trying to start cinelerra.\n"
+"It should be at least 0x7fffffff for Cinelerra.\n"
+msgstr "MWindow::init_shm: /proc/sys/kernel/shmmax is %p.\nyou probably need to be root, or:\nas root, run: echo 0x7fffffff > /proc/sys/kernel/shmmax\nbefore trying to start cinelerra.\nIt should be at least 0x7fffffff for Cinelerra.\n"
+
+#: cinelerra//mwindow.C:1851
 msgid "Initializing Plugins"
 msgstr "Initial Plugins"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1761
+#: cinelerra//mwindow.C:1857
 msgid "Initializing GUI"
 msgstr "Setter opp grafisk grensesnitt"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:1768
+#: cinelerra//mwindow.C:1865
 msgid "Initializing Fonts"
 msgstr "Initialiserer Fonts"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:2768
+#: cinelerra//mwindow.C:2880
 #, c-format
 msgid "Couldn't open %s for writing."
 msgstr "Klarte ikke åpne %s for skriving."
 
-#: cinelerra//mwindow.C:2923
+#: cinelerra//mwindow.C:3037
 msgid "remove assets"
 msgstr "fjern åndsverk"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:3134
+#: cinelerra//mwindow.C:3245
 #, c-format
 msgid "Using %s"
 msgstr "Bruke %s"
 
-#: cinelerra//mwindow.C:3271 cinelerra//mwindowedit.C:239
-#: cinelerra//mwindowedit.C:305 cinelerra//preferencesthread.C:226
+#: cinelerra//mwindow.C:3382 cinelerra//mwindowedit.C:234
+#: cinelerra//mwindowedit.C:300 cinelerra//preferencesthread.C:232
 msgid ""
 "This project's dimensions are not multiples of 4 so\n"
 "it can't be rendered by OpenGL."
 msgstr "Dette prosjektets mål er ikke multipler av fire så  nit kan ikke gjengis av OpenGL."
 
-#: cinelerra//mwindow.C:3387
+#: cinelerra//mwindow.C:3501
 msgid "select asset"
 msgstr "Velg ressurs"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:90 cinelerra//mwindowedit.C:118
-#: cinelerra//mwindowedit.C:147
+#: cinelerra//mwindowedit.C:92 cinelerra//mwindowedit.C:120
+#: cinelerra//mwindowedit.C:141
 msgid "add track"
 msgstr "legg til spor"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:264
+#: cinelerra//mwindowedit.C:259
 msgid "asset to all"
 msgstr "Ressurs for alle"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:321
+#: cinelerra//mwindowedit.C:316
 msgid "asset to size"
 msgstr "Asset til størrelse"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:342
+#: cinelerra//mwindowedit.C:337
 msgid "asset to rate"
 msgstr "Asset å rangere"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:364
+#: cinelerra//mwindowedit.C:359
 msgid "clear"
 msgstr "klar"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:400
-msgid "set linear"
-msgstr "Sett lineær"
-
-#: cinelerra//mwindowedit.C:402
-msgid "set bezier"
-msgstr "Set Bezier"
-
-#: cinelerra//mwindowedit.C:418
+#: cinelerra//mwindowedit.C:411
 msgid "clear keyframes"
 msgstr "klare nøkkel"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:433
+#: cinelerra//mwindowedit.C:426
 msgid "clear default keyframe"
 msgstr "Klar standard keyframe"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:449
+#: cinelerra//mwindowedit.C:442
 msgid "clear labels"
 msgstr "klare etiketter"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:468
+#: cinelerra//mwindowedit.C:461
 msgid "concatenate tracks"
 msgstr "CONCATENATE spor"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:597
+#: cinelerra//mwindowedit.C:590
 msgid "crop"
 msgstr "beskjær"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:624
+#: cinelerra//mwindowedit.C:617
 msgid "cut"
 msgstr "klipp"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:645
+#: cinelerra//mwindowedit.C:638
 msgid "cut keyframes"
 msgstr "klipp kontrollbilder"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:663
+#: cinelerra//mwindowedit.C:656
 msgid "cut default keyframe"
 msgstr "Cut standard keyframe"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:698
+#: cinelerra//mwindowedit.C:693
 msgid "delete tracks"
 msgstr "slett sporene"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:714
+#: cinelerra//mwindowedit.C:708
 msgid "delete track"
 msgstr "slett spor"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:801 cinelerra//mwindowedit.C:839
+#: cinelerra//mwindowedit.C:792 cinelerra//mwindowedit.C:830
 msgid "insert effect"
 msgstr "sett inn effekt"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:996
+#: cinelerra//mwindowedit.C:987
 msgid "drag handle"
 msgstr "Dra håndtaket"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1012
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1003
 msgid "match output size"
 msgstr "Kamp utgang størrelse"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1033
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1026
 msgid "move edit"
 msgstr "Edit move"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1064
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1049
+msgid "paste effect"
+msgstr "paste effect"
+
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1065
 msgid "move effect"
 msgstr "flytt effekt"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1089
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1081
 msgid "move effect up"
 msgstr "flytt effekt opp"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1108
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1100
 msgid "move effect down"
 msgstr "flytt effekt ned"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1125
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1117
 msgid "move track down"
 msgstr "flytt spor ned"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1138
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1130
 msgid "move tracks down"
 msgstr "flytt sporene ned"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1151
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1143
 msgid "move track up"
 msgstr "flytt spor opp"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1163
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1155
 msgid "move tracks up"
 msgstr "flytt sporene opp"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1190
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1182
 msgid "mute"
 msgstr "stum"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1252
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1244
 msgid "overwrite"
 msgstr "overskriv"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1323
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1315
 msgid "paste"
 msgstr "lim inn"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1376
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1364
 msgid "paste assets"
 msgstr "lim inn åndsverk"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1476
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1466
 msgid "paste keyframes"
 msgstr "lim inn kontrollbilder"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1510
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1500
 msgid "paste default keyframe"
 msgstr "Lim standard keyframe"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1904
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1905
 msgid "silence"
 msgstr "stillhet"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1923
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1924
 msgid "detach transition"
 msgstr "Løsne overgang"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1946
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1947
 msgid "detach transitions"
 msgstr "Løsne overganger"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1966 cinelerra//mwindowedit.C:1995
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2016 cinelerra//mwindowedit.C:2038
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1967 cinelerra//mwindowedit.C:1996
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2017 cinelerra//mwindowedit.C:2039
 msgid "transition"
 msgstr "overgang"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:1982
+#: cinelerra//mwindowedit.C:1983
 msgid "attach transitions"
 msgstr "Feste overganger"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2008 cinelerra//mwindowedit.C:2029
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2009 cinelerra//mwindowedit.C:2030
 #, c-format
 msgid "No default transition %s found."
 msgstr "No standardovergang %s funnet."
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2056
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2057
 msgid "shuffle edits"
 msgstr "Shuffle endringer"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2075
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2076
 msgid "reverse edits"
 msgstr "reverse endringer"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2094
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2095
 msgid "align edits"
 msgstr "Align endringer"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2113
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2114
 msgid "edit length"
 msgstr "Edit lengde"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2133 cinelerra//mwindowedit.C:2152
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2134 cinelerra//mwindowedit.C:2153
 msgid "transition length"
 msgstr "Overgang lengde"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2241
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2242
 msgid "resize track"
 msgstr "Endre størrelse track"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2254
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2255
 msgid "in point"
 msgstr "innpunkt"
 
@@ -4449,32 +4491,43 @@ msgstr "innpunkt"
 msgid "out point"
 msgstr "utpunkt"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2345
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2344
 msgid "splice"
 msgstr "Spleise"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2381 cinelerra//vwindowgui.C:677
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2380 cinelerra//vwindowgui.C:701
 #, c-format
 msgid "Clip %d"
 msgstr "Klipp %d"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2441
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2389
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Created from main window"
+msgstr "%s\nOpprettet fra hovedvindu"
+
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2449
 msgid "label"
 msgstr "merke"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2457
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2465
 msgid "trim selection"
 msgstr "Trim utvalg"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2556
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2561
 msgid "new folder"
 msgstr "Ny mappe"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2594
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2598
 msgid "map 1:1"
 msgstr "Kart 1: 1"
 
-#: cinelerra//mwindowedit.C:2676
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2598
+msgid "map 5.1:2"
+msgstr "map 5.1:2"
+
+#: cinelerra//mwindowedit.C:2675
 msgid "cut ads"
 msgstr "Cut-annonser"
 
@@ -4482,303 +4535,312 @@ msgstr "Cut-annonser"
 msgid ": Program"
 msgstr ": Program"
 
-#: cinelerra//mwindowgui.C:2381
-msgid "FFMpeg early probe"
-msgstr "FFmpeg tidlig probe"
+#: cinelerra//mwindowgui.C:2393 cinelerra//mwindowgui.C:2404
+#: cinelerra//preferencesthread.C:218
+msgid "Try FFMpeg first"
+msgstr "Try FFMpeg first"
 
-#: cinelerra//mwindowgui.C:2392
-msgid "Changing the base codecs may require rebuilding indecies."
-msgstr "Endre base kodeker kan kreve ombygging indecies."
+#: cinelerra//mwindowgui.C:2393 cinelerra//mwindowgui.C:2404
+#: cinelerra//preferencesthread.C:218
+msgid "Try FFMpeg last"
+msgstr "Try FFMpeg last"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:53
+#: cinelerra//mwindowgui.C:2406
+msgid "Changing the base codecs may require rebuilding indexes."
+msgstr "Changing the base codecs may require rebuilding indexes."
+
+#: cinelerra//mwindow.inc:51
 msgid "Cinelerra: Attach Effect"
 msgstr "Cinelerra: Fest Effect"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:54
+#: cinelerra//mwindow.inc:52
 msgid "Cinelerra: Audio compression"
 msgstr "Cinelerra: Lydkomprimering"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:55
+#: cinelerra//mwindow.inc:53
 msgid "Cinelerra: Audio Compression"
 msgstr "Cinelerra: Audio Compression"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:56
+#: cinelerra//mwindow.inc:54
 msgid "Cinelerra: Camera"
 msgstr "Cinelerra: Camera"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:57
+#: cinelerra//mwindow.inc:55
 msgid "Cinelerra: Change Effect"
 msgstr "Cinelerra: Endre Effect"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:58
+#: cinelerra//mwindow.inc:56
 msgid "Cinelerra: Channel Info"
 msgstr "Cinelerra: Channel Info"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:59
+#: cinelerra//mwindow.inc:57
 msgid "Cinelerra: ChanSearch"
 msgstr "Cinelerra: ChanSearch"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:60
+#: cinelerra//mwindow.inc:58
 msgid "Cinelerra: Clip Info"
 msgstr "Cinelerra: Clip Info"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:61
+#: cinelerra//mwindow.inc:59
 msgid "Cinelerra: Color"
 msgstr "Cinelerra: Color"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:62
+#: cinelerra//mwindow.inc:60
 msgid "Cinelerra: Compositor"
 msgstr "Cinelerra: Compositor"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:63
+#: cinelerra//mwindow.inc:61
 msgid "Cinelerra: Confirm"
 msgstr "Cinelerra Bekreft"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:64
+#: cinelerra//mwindow.inc:62
 msgid "Cinelerra: Confirm Quit"
 msgstr "Cinelerra: Bekreft Quit"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:65
+#: cinelerra//mwindow.inc:63
 msgid "Cinelerra: Crop"
 msgstr "Cinelerra: Crop"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:66
+#: cinelerra//mwindow.inc:64
 msgid "Cinelerra: DbWindow"
 msgstr "Cinelerra: DbWindow"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:67
+#: cinelerra//mwindow.inc:65
 msgid "Cinelerra: Delete All Indexes"
 msgstr "Cinelerra: Slett alle indekser"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:68
+#: cinelerra//mwindow.inc:66
 msgid "Cinelerra: Edit length"
 msgstr "Cinelerra: Edit lengde"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:69
+#: cinelerra//mwindow.inc:67
 msgid "Cinelerra: Error"
 msgstr "Cinelerra: Feil"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:70
+#: cinelerra//mwindow.inc:68
 msgid "Cinelerra: Errors"
 msgstr "Cinelerra: Feil"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:71
+#: cinelerra//mwindow.inc:69
 msgid "Cinelerra: File Exists"
 msgstr "Cinelerra: Fil eksisterer"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:72
+#: cinelerra//mwindow.inc:70
 msgid "Cinelerra: File Format"
 msgstr "Cinelerra: File Format"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:73
+#: cinelerra//mwindow.inc:71
 msgid "Cinelerra: Levels"
 msgstr "Cinelerra: Levels"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:74
+#: cinelerra//mwindow.inc:72
 msgid "Cinelerra: Load"
 msgstr "Cinelerra: Load"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:75
+#: cinelerra//mwindow.inc:73
 msgid "Cinelerra: Loading"
 msgstr "Cinelerra: Loading"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:76
+#: cinelerra//mwindow.inc:74
 msgid "Cinelerra: Locate file"
 msgstr "Cinelerra: Finn filen"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:77
+#: cinelerra//mwindow.inc:75
 msgid "Cinelerra: Mask"
 msgstr "Cinelerra: Mask"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:78
+#: cinelerra//mwindow.inc:76
 msgid "Cinelerra: New folder"
 msgstr "Cinelerra: Ny mappe"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:79
+#: cinelerra//mwindow.inc:77
 msgid "Cinelerra: Overlays"
 msgstr "Cinelerra: overlegg"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:80
+#: cinelerra//mwindow.inc:78
 msgid "Cinelerra: Path"
 msgstr "Cinelerra: Path"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:81
+#: cinelerra//mwindow.inc:79
 msgid "Cinelerra: Preferences"
 msgstr "Cinelerra: Preferences"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:82
+#: cinelerra//mwindow.inc:80
 msgid "Cinelerra: Program"
 msgstr "Cinelerra: Program"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:83
+#: cinelerra//mwindow.inc:81
 msgid "Cinelerra: Projector"
 msgstr "Cinelerra: Projector"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:84
+#: cinelerra//mwindow.inc:82
 msgid "Cinelerra: Question"
 msgstr "Cinelerra: Question"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:85
+#: cinelerra//mwindow.inc:83
 msgid "Cinelerra: RemoteWindow"
 msgstr "Cinelerra: RemoteWindow"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:86
+#: cinelerra//mwindow.inc:84
 msgid "Cinelerra: Remove assets"
 msgstr "Cinelerra: Fjern eiendeler"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:87
+#: cinelerra//mwindow.inc:85
 msgid "Cinelerra: Resize Track"
 msgstr "Cinelerra: Resize Track"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:88
+#: cinelerra//mwindow.inc:86
 msgid "Cinelerra: Ruler"
 msgstr "Cinelerra: Ruler"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:89
+#: cinelerra//mwindow.inc:87
 #, c-format
 msgid "Cinelerra: %s"
 msgstr "Cinelerra: %s"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:90
+#: cinelerra//mwindow.inc:88
 msgid "Cinelerra: Save"
 msgstr "Cinelerra: Save"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:91
+#: cinelerra//mwindow.inc:89
 msgid "Cinelerra: Set edit title"
 msgstr "Cinelerra: Still redigere tittelen"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:92
+#: cinelerra//mwindow.inc:90
 msgid "Cinelerra: Set Format"
 msgstr "Cinelerra: Set Format"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:93
+#: cinelerra//mwindow.inc:91
 #, c-format
 msgid "Cinelerra: %s Keyframe"
 msgstr "Cinelerra: %s Keyframe"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:94
+#: cinelerra//mwindow.inc:92
 msgid "Cinelerra: Subtitle"
 msgstr "Cinelerra: Subtitle"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:95
+#: cinelerra//mwindow.inc:93
 msgid "Cinelerra: Tip of the day"
 msgstr "Cinelerra: Dagens tips"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:96
+#: cinelerra//mwindow.inc:94
 msgid "Cinelerra: Transition length"
 msgstr "Cinelerra: Transition lengde"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:97
+#: cinelerra//mwindow.inc:95
 msgid "Cinelerra: Video Compression"
 msgstr "Cinelerra: Video Compression"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:98
+#: cinelerra//mwindow.inc:96
 msgid "Cinelerra: Viewer"
 msgstr "Cinelerra: Viewer"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:99
+#: cinelerra//mwindow.inc:97
 msgid "Cinelerra: Warning"
 msgstr "Cinelerra: Warning"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:100 cinelerra//mwindow.inc:101 cinelerra//new.C:230
+#: cinelerra//mwindow.inc:98 cinelerra//mwindow.inc:99 cinelerra//new.C:231
 msgid "Cinelerra: New Project"
 msgstr "Cinelerra: Nytt prosjekt"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:103
+#: cinelerra//mwindow.inc:101
 msgid "Cinelerra: CD Ripper"
 msgstr "Cinelerra: CD Ripper"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:104
+#: cinelerra//mwindow.inc:102
 msgid "Cinelerra: Normalize"
 msgstr "Cinelerra: Normal"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:105
+#: cinelerra//mwindow.inc:103
 msgid "Cinelerra: Resample"
 msgstr "Cinelerra: Resample"
 
-#: cinelerra//mwindow.inc:106
+#: cinelerra//mwindow.inc:104
 msgid "Cinelerra: Time stretch"
 msgstr "Cinelerra: Tid strekk"
 
-#: cinelerra//new.C:234
+#: cinelerra//new.C:235
 msgid ": New Project"
 msgstr ": Nytt prosjekt"
 
-#: cinelerra//new.C:266
+#: cinelerra//new.C:267
 msgid "Parameters for the new project:"
 msgstr "Parametre for det nye prosjektet:"
 
-#: cinelerra//new.C:285 cinelerra//new.C:312
+#: cinelerra//new.C:286 cinelerra//new.C:313
 msgid "Tracks:"
 msgstr "Spor:"
 
-#: cinelerra//new.C:301 cinelerra//recordgui.C:232 cinelerra//setformat.C:325
-#: cinelerra//setformat.C:330
+#: cinelerra//new.C:302 cinelerra//recordgui.C:232 cinelerra//setformat.C:342
 msgid "Samplerate:"
 msgstr "Sample:"
 
-#: cinelerra//new.C:327 cinelerra//recordgui.C:245
+#: cinelerra//new.C:328 cinelerra//recordgui.C:245
 msgid "Framerate:"
 msgstr "Billedfrekvens:"
 
-#: cinelerra//new.C:353 cinelerra//setformat.C:394
+#: cinelerra//new.C:354 cinelerra//setformat.C:406
 msgid "Canvas size:"
 msgstr "Canvas størrelse:"
 
-#: cinelerra//new.C:372 cinelerra//scale.C:270 cinelerra//setformat.C:462
+#: cinelerra//new.C:373 cinelerra//scale.C:270 cinelerra//setformat.C:474
 msgid "Aspect ratio:"
 msgstr "Sideforhold:"
 
-#: cinelerra//new.C:862
+#: cinelerra//new.C:401 cinelerra//setformat.C:501
+msgid "Interlace mode:"
+msgstr "Interlace mode:"
+
+#: cinelerra//new.C:914
 msgid "Auto aspect ratio"
 msgstr "Automatisk sideforhold"
 
-#: cinelerra//new.C:888 cinelerra//resizetrackthread.C:212
-#: cinelerra//setformat.C:916 plugins/photoscale/photoscale.C:198
+#: cinelerra//new.C:940 cinelerra//resizetrackthread.C:212
+#: cinelerra//setformat.C:924 plugins/photoscale/photoscale.C:198
 msgid "Swap dimensions"
 msgstr "Swap dimensjoner"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:383
+#: cinelerra//patchgui.C:382
 msgid "Play track"
 msgstr "Spill av spor"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:408
+#: cinelerra//patchgui.C:407
 msgid "play patch"
 msgstr "Play patch"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:436
+#: cinelerra//patchgui.C:435
 msgid "Arm track"
 msgstr "Arm track"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:461
+#: cinelerra//patchgui.C:460
 msgid "record patch"
 msgstr "Record patch"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:488
+#: cinelerra//patchgui.C:487
 msgid "Gang faders"
 msgstr "Gang fadere"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:513
+#: cinelerra//patchgui.C:512
 msgid "gang patch"
 msgstr "Gjengen patch"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:540
+#: cinelerra//patchgui.C:539
 msgid "Draw media"
 msgstr "Tegn media"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:565
+#: cinelerra//patchgui.C:564
 msgid "draw patch"
 msgstr "Tegne patch"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:591
+#: cinelerra//patchgui.C:590
 msgid "Don't send to output"
 msgstr "Ikke send til output"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:631
+#: cinelerra//patchgui.C:630
 msgid "mute patch"
 msgstr "Mute patch"
 
-#: cinelerra//patchgui.C:698
+#: cinelerra//patchgui.C:697
 msgid "expand patch"
 msgstr "Utvide patch"
 
@@ -4794,211 +4856,215 @@ msgstr "Dult"
 msgid "nudge"
 msgstr "Nudge"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:78
+#: cinelerra//performanceprefs.C:83
 msgid "Cache size (MB):"
 msgstr "Mellomlagerstørrelse (MB):"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:85
+#: cinelerra//performanceprefs.C:87 cinelerra//performanceprefs.C:97
 msgid "Seconds to preroll renders:"
 msgstr "Seconds to preroll gjengir:"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:100 cinelerra//performanceprefs.C:105
+#: cinelerra//performanceprefs.C:112 cinelerra//performanceprefs.C:117
 msgid "(must be root)"
 msgstr "(Må være root)"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:122
+#: cinelerra//performanceprefs.C:134
 msgid "Background Rendering (Video only)"
 msgstr "Bakgrunn Rendering (video)"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:130
+#: cinelerra//performanceprefs.C:142
 msgid "Frames per background rendering job:"
 msgstr "Frames pr bakgrunn rendering jobb:"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:136
+#: cinelerra//performanceprefs.C:150
 msgid "Frames to preroll background:"
 msgstr "Rammer til preroll bakgrunn:"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:145
+#: cinelerra//performanceprefs.C:161
 msgid "Output for background rendering:"
 msgstr "Output for bakgrunnsrendringen:"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:169
+#: cinelerra//performanceprefs.C:185
 msgid "Render Farm"
 msgstr "Renderfarm"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:171
+#: cinelerra//performanceprefs.C:187
 msgid "Nodes:"
 msgstr "noder:"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:185
+#: cinelerra//performanceprefs.C:201
 msgid "Hostname:"
 msgstr "Vertsnavn:"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:227
+#: cinelerra//performanceprefs.C:243
 msgid "Total jobs to create:"
 msgstr "Totalt jobber for å skape:"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:230
+#: cinelerra//performanceprefs.C:246
 msgid "(overridden if new file at each label is checked)"
 msgstr "(Overstyres dersom ny fil på hver etikett er sjekket)"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:284 cinelerra//pluginpopup.C:229
+#: cinelerra//performanceprefs.C:300 cinelerra//pluginpopup.C:228
 #: cinelerra//plugintoggles.C:39 cinelerra//recordbatches.C:22
-#: cinelerra//transitionpopup.C:259
+#: cinelerra//transitionpopup.C:261
 msgid "On"
 msgstr "På"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:285
+#: cinelerra//performanceprefs.C:301
 msgid "Hostname"
 msgstr "Vertsnavn"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:286
+#: cinelerra//performanceprefs.C:302
 msgid "Port"
 msgstr "Havn"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:287
+#: cinelerra//performanceprefs.C:303
 msgid "Framerate"
 msgstr "Billedfrekvens"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:340
+#: cinelerra//performanceprefs.C:356
 msgid "Use background rendering"
 msgstr "Bruk bakgrunnsrendringen"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:473
+#: cinelerra//performanceprefs.C:489
 msgid "Use render farm"
 msgstr "Bruk gjengi gård"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:493
+#: cinelerra//performanceprefs.C:509
 msgid "Force single processor use"
 msgstr "Bruk bare én prosessor"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:509
+#: cinelerra//performanceprefs.C:525
 msgid "trap sigSEGV"
 msgstr "Felle SIGFPE"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:525
+#: cinelerra//performanceprefs.C:541
 msgid "trap sigINT"
 msgstr "Felle SIGINT"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:542
+#: cinelerra//performanceprefs.C:558
 msgid "On file open, ffmpeg probes early"
 msgstr "På fil åpen, FFmpeg sonder tidlig"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:560
-msgid "build ffmpeg marker indecies"
-msgstr "Bygge FFmpeg markør indecies"
+#: cinelerra//performanceprefs.C:576
+msgid "build ffmpeg marker indexes"
+msgstr "build ffmpeg marker indexes"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:583
+#: cinelerra//performanceprefs.C:599
 msgid "Consolidate output files on completion"
 msgstr "Konsolider output filer på ferdigstillelse"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:713
+#: cinelerra//performanceprefs.C:729
 msgid "Add Node"
 msgstr "Legg til node"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:741
+#: cinelerra//performanceprefs.C:757
 msgid "Apply Changes"
 msgstr "Bruk endringer"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:768
+#: cinelerra//performanceprefs.C:784
 msgid "Delete Node"
 msgstr "Slett node"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:799
+#: cinelerra//performanceprefs.C:812
 msgid "Sort nodes"
 msgstr "Sorter noder"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:826
+#: cinelerra//performanceprefs.C:839
 msgid "Reset rates"
 msgstr "Reset priser"
 
-#: cinelerra//performanceprefs.C:907
+#: cinelerra//performanceprefs.C:920
 msgid "Use virtual filesystem"
 msgstr "Bruk virtuelt filsystem"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:77
+#: cinelerra//playbackprefs.C:76
 msgid "Audio Out"
 msgstr "Audio Out"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:85
+#: cinelerra//playbackprefs.C:84
 msgid "Playback buffer samples:"
 msgstr "Avspillingsbuffer prøver:"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:108
+#: cinelerra//playbackprefs.C:107
 msgid "Audio offset (sec):"
 msgstr "Audio offset (sek):"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:130 cinelerra//recordprefs.C:163
+#: cinelerra//playbackprefs.C:129 cinelerra//recordprefs.C:162
 #: plugins/denoiseseltempavg/seltempavgwindow.C:112
 #: plugins/freeverb/freeverb.C:310
 msgid "Gain:"
 msgstr "Gevinst:"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:135
+#: cinelerra//playbackprefs.C:134
 msgid "Audio Driver:"
 msgstr "Lyddriver:"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:152
+#: cinelerra//playbackprefs.C:151
 msgid "Video Out"
 msgstr "Video ut"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:158
+#: cinelerra//playbackprefs.C:157
 msgid "Framerate achieved:"
 msgstr "Framerate oppnådd:"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:167
+#: cinelerra//playbackprefs.C:166
 msgid "Scaling equation: Enlarge / Reduce "
 msgstr "Scaling ligning: Øke / Redusere"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:176
+#: cinelerra//playbackprefs.C:175
 msgid "DVD Subtitle to display:"
 msgstr "DVD Subtitle å vise:"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:193
+#: cinelerra//playbackprefs.C:192
 msgid "TOC Program No:"
 msgstr "TOC Program No:"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:214
+#: cinelerra//playbackprefs.C:215
+msgid "Timecode offset:"
+msgstr "Timecode offset:"
+
+#: cinelerra//playbackprefs.C:228
 msgid "Video Driver:"
 msgstr "Videodriver:"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:270
+#: cinelerra//playbackprefs.C:284
 msgid "View follows playback"
 msgstr "Vis følger avspilling"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:283
-msgid "Use software for positioning information"
-msgstr "Bruk programvare for posisjonsinformasjon"
+#: cinelerra//playbackprefs.C:297
+msgid "Disable hardware synchronization"
+msgstr "Disable hardware synchronization"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:296
+#: cinelerra//playbackprefs.C:310
 msgid "Audio playback in real time priority (root only)"
 msgstr "Lydavspilling i sanntid prioritet (root bare)"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:310 cinelerra//recordprefs.C:309
+#: cinelerra//playbackprefs.C:324 cinelerra//recordprefs.C:308
 msgid "Map 5.1->2"
 msgstr "Kart 5.1-> 2"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:328
+#: cinelerra//playbackprefs.C:342
 msgid "Interpolate CR2 images"
 msgstr "Interpoler CR2 bilder"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:355
+#: cinelerra//playbackprefs.C:369
 msgid "White balance CR2 images"
 msgstr "Hvitbalanse CR2 bilder"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:373
+#: cinelerra//playbackprefs.C:387
 msgid "Decode frames asynchronously"
 msgstr "Decode rammer asynkront"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:389
+#: cinelerra//playbackprefs.C:403
 msgid "Play every frame"
 msgstr "Spill hvert eneste bilde"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:414
+#: cinelerra//playbackprefs.C:428
 msgid "Enable subtitles/captioning"
 msgstr "Aktiver teksting / teksting"
 
-#: cinelerra//playbackprefs.C:447
+#: cinelerra//playbackprefs.C:461
 msgid "Label cells"
 msgstr "Etikett celler"
 
@@ -5046,12 +5112,12 @@ msgstr "%s ..."
 msgid "%s took %s"
 msgstr "%s tok %s"
 
-#: cinelerra//pluginclient.C:692
+#: cinelerra//pluginclient.C:663
 #, c-format
 msgid "No processing defined for this plugin.\n"
 msgstr "Ingen behandling definert for denne plugin.\n"
 
-#: cinelerra//pluginclient.C:860 cinelerra//pluginclient.C:872
+#: cinelerra//pluginclient.C:831 cinelerra//pluginclient.C:843
 msgid "tweek"
 msgstr "Tweek"
 
@@ -5071,7 +5137,7 @@ msgstr "Delte effekter:"
 msgid "Shared tracks:"
 msgstr "Delte spor:"
 
-#: cinelerra//plugindialog.C:762
+#: cinelerra//plugindialog.C:761
 msgid "Attach single standlone and share others"
 msgstr "Fest enkelt standlone og dele andre"
 
@@ -5087,11 +5153,18 @@ msgstr "Fest enkelt standlone og dele andre"
 #: plugins/color3way/color3waywindow.C:638
 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:216 plugins/graphic/graphic.C:681
 #: plugins/histogram/histogramwindow.C:672
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:644
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:630
 #: plugins/perspective/perspective.C:524
 msgid "Reset"
 msgstr "Reset"
 
+#: cinelerra//pluginfclient.C:207 cinelerra//pluginfclient.C:470
+#: cinelerra//pluginfclient.C:496 cinelerra//preferencesthread.C:601
+#: cinelerra//preferencesthread.C:603 cinelerra//presetsgui.C:359
+#: cinelerra//setformat.C:891
+msgid "Apply"
+msgstr "Søke"
+
 #: cinelerra//pluginfclient.C:455
 #, c-format
 msgid "Type: "
@@ -5102,34 +5175,38 @@ msgstr "Type:"
 msgid "Range: "
 msgstr "Område: "
 
-#: cinelerra//pluginpopup.C:93
+#: cinelerra//pluginpopup.C:92
 msgid "Change..."
 msgstr "Endre..."
 
-#: cinelerra//pluginpopup.C:109
+#: cinelerra//pluginpopup.C:108
 msgid ": Change Effect"
 msgstr ": Endre Effect"
 
-#: cinelerra//pluginpopup.C:123 cinelerra//transitionpopup.C:241
+#: cinelerra//pluginpopup.C:122 cinelerra//transitionpopup.C:243
 msgid "Detach"
 msgstr "Løsne"
 
-#: cinelerra//pluginpopup.C:140
+#: cinelerra//pluginpopup.C:139
 msgid "detach effect"
 msgstr "Løsne effekt"
 
-#: cinelerra//pluginpopup.C:164
+#: cinelerra//pluginpopup.C:163
 msgid "Send"
 msgstr "Sende"
 
-#: cinelerra//pluginpopup.C:186
+#: cinelerra//pluginpopup.C:185
 msgid "Receive"
 msgstr "Motta"
 
-#: cinelerra//pluginpopup.C:208 cinelerra//transitionpopup.C:282
+#: cinelerra//pluginpopup.C:207 cinelerra//transitionpopup.C:284
 msgid "Show"
 msgstr "Vis"
 
+#: cinelerra//pluginpopup.C:279
+msgid "Presets..."
+msgstr "Presets ..."
+
 #: cinelerra//pluginprefs.C:57
 msgid "Plugin Set"
 msgstr "Plugin Set"
@@ -5154,47 +5231,47 @@ msgstr "Se for personlige plugins her"
 msgid "Personal Plugin Path"
 msgstr "Personlig Plugin Path"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:68
+#: cinelerra//preferencesthread.C:69
 msgid "Preferences..."
 msgstr "Innstillinger..."
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:68
-msgid "Shift+P"
-msgstr "Shift + P"
+#: cinelerra//preferencesthread.C:69
+msgid "Shift-P"
+msgstr "Shift-P"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:312
+#: cinelerra//preferencesthread.C:318
 msgid "*Playback A"
 msgstr "* Avspilling A"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:312
+#: cinelerra//preferencesthread.C:318
 msgid "Playback A"
 msgstr "Playback A"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:315
+#: cinelerra//preferencesthread.C:321
 msgid "*Playback B"
 msgstr "* Avspilling B"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:315
+#: cinelerra//preferencesthread.C:321
 msgid "Playback B"
 msgstr "Avspilling B"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:317
+#: cinelerra//preferencesthread.C:323
 msgid "Recording"
 msgstr "Opptak"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:319
+#: cinelerra//preferencesthread.C:325
 msgid "Performance"
 msgstr "Ytelse"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:321
+#: cinelerra//preferencesthread.C:327
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:323
+#: cinelerra//preferencesthread.C:329
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
-#: cinelerra//preferencesthread.C:356
+#: cinelerra//preferencesthread.C:362
 msgid ": Preferences"
 msgstr ": Preferanser"
 
@@ -5203,11 +5280,24 @@ msgstr ": Preferanser"
 msgid ": %s Presets"
 msgstr ": %s Presets"
 
+#: cinelerra//presetsgui.C:219
+msgid "apply preset"
+msgstr "Gjelder forhåndsinnstilt"
+
+#: cinelerra//presetsgui.C:336 cinelerra//savefile.C:70
+#: cinelerra//swindow.C:123
+msgid "Save"
+msgstr "Lagre"
+
 #: cinelerra//presetsgui.C:441
 msgid "Saved presets:"
 msgstr "Lagrede forhåndsinnstillinger:"
 
-#: cinelerra//question.C:34
+#: cinelerra//presetsgui.C:450
+msgid "Preset title:"
+msgstr "Preset tittelen:"
+
+#: cinelerra//question.C:33
 msgid ": Question"
 msgstr ": Spørsmål"
 
@@ -5236,7 +5326,7 @@ msgstr "Bekreft"
 msgid "Delete this file and %s?"
 msgstr "Slett denne fila og %s?"
 
-#: cinelerra//recordaudio.C:252 cinelerra//recordvideo.C:251
+#: cinelerra//recordaudio.C:251 cinelerra//recordvideo.C:251
 msgid "No space left on disk."
 msgstr "Disken er full."
 
@@ -5252,7 +5342,7 @@ msgstr "Nyheter"
 msgid "Duration"
 msgstr "Varighet"
 
-#: cinelerra//recordbatches.C:525 cinelerra//recordgui.C:948
+#: cinelerra//recordbatches.C:525 cinelerra//recordgui.C:947
 msgid ""
 "Start batch recording\n"
 "from the current position."
@@ -5262,13 +5352,13 @@ msgstr "Start batch opptak  nfra den aktuelle posisjonen."
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktiviser"
 
-#: cinelerra//recordbatches.C:554 cinelerra//recordgui.C:979
+#: cinelerra//recordbatches.C:554 cinelerra//recordgui.C:978
 msgid ""
 "Make the highlighted\n"
 "clip active."
 msgstr "Gjør det uthevede  nclip aktiv."
 
-#: cinelerra//record.C:85
+#: cinelerra//record.C:84
 msgid "Record..."
 msgstr "Ta opp..."
 
@@ -5276,11 +5366,11 @@ msgstr "Ta opp..."
 msgid "record"
 msgstr "rekord"
 
-#: cinelerra//record.C:540
+#: cinelerra//record.C:537
 msgid "Deleting"
 msgstr "Sletter"
 
-#: cinelerra//record.C:1193
+#: cinelerra//record.C:1190
 msgid "Running"
 msgstr "Løping"
 
@@ -5289,7 +5379,7 @@ msgid "start over"
 msgstr "begynne på nytt"
 
 #: cinelerra//recordengine.C:695 cinelerra//recordengine.C:703
-#: plugins/titler/titlewindow.C:733
+#: plugins/titler/titlewindow.C:747
 #, c-format
 msgid "Loop"
 msgstr "Loop"
@@ -5314,7 +5404,7 @@ msgstr "Transportere:"
 msgid ": Record path"
 msgstr ": Record banen"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:190 cinelerra//recordwindow.C:62
+#: cinelerra//recordgui.C:190 cinelerra//recordwindow.C:57
 msgid "Select a file to record to:"
 msgstr "Velg en fil å ta opp til:"
 
@@ -5362,184 +5452,184 @@ msgstr "batcher:"
 msgid "Cron:"
 msgstr "Cron:"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:351 cinelerra//recordgui.C:984
+#: cinelerra//recordgui.C:351 cinelerra//recordgui.C:983
 msgid "Idle"
 msgstr "Tomgang"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:567
+#: cinelerra//recordgui.C:566
 msgid "Save the recording and quit."
 msgstr "Lagre opptaket og avslutt."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:590
+#: cinelerra//recordgui.C:589
 msgid "Quit without pasting into project."
 msgstr "Avslutt uten å lime inn i prosjektet."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:615
+#: cinelerra//recordgui.C:614
 msgid "Quit and paste into project."
 msgstr "Avslutt og lim inn i prosjektet."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:627
+#: cinelerra//recordgui.C:626
 msgid "Start Over"
 msgstr "Start på nytt"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:629
+#: cinelerra//recordgui.C:628
 msgid "Rewind the current file and erase."
 msgstr "Rewind den aktuelle filen og slett."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:645
+#: cinelerra//recordgui.C:644
 msgid "drop overrun frames"
 msgstr "Drop overskridelser som rammer"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:649
+#: cinelerra//recordgui.C:648
 msgid "Drop input frames when behind."
 msgstr "Drop inngangs rammer når bak."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:669
+#: cinelerra//recordgui.C:668
 msgid "fill underrun frames"
 msgstr "Fylle underkjørings rammer"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:673
+#: cinelerra//recordgui.C:672
 msgid "Write extra frames when behind."
 msgstr "Skriv ekstra rammer når bak."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:693
+#: cinelerra//recordgui.C:692
 msgid "poweroff when done"
 msgstr "Avskruing når du er ferdig"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:697
+#: cinelerra//recordgui.C:696
 msgid "poweroff system when batch record done."
 msgstr "Avskruing systemet når batch rekord gjort."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:718
+#: cinelerra//recordgui.C:717
 msgid "check for ads"
 msgstr "Se etter annonser"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:722
+#: cinelerra//recordgui.C:721
 msgid "check for commercials."
 msgstr "Sjekk for reklame."
 
-#: cinelerra//recordgui.C:745
+#: cinelerra//recordgui.C:744
 msgid "Monitor video"
 msgstr "Monitor video"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:785
+#: cinelerra//recordgui.C:784
 msgid "Monitor audio"
 msgstr "Monitor audio"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:822
+#: cinelerra//recordgui.C:821
 msgid "Audio meters"
 msgstr "Audio meter"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:969
+#: cinelerra//recordgui.C:968
 msgid "Stopped"
 msgstr "Stoppet"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:990
+#: cinelerra//recordgui.C:989
 msgid "Label"
 msgstr "Merke"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:1018
+#: cinelerra//recordgui.C:1017
 msgid "ClrLbls"
 msgstr "ClrLbls"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:1067
+#: cinelerra//recordgui.C:1066
 msgid "Interrupt recording in progress?"
 msgstr "Avbryt opptak pågår?"
 
-#: cinelerra//recordgui.C:1093
+#: cinelerra//recordgui.C:1092
 msgid "Rewind batch and overwrite?"
 msgstr "Rewind batch og overskrive?"
 
-#: cinelerra//recordmonitor.C:253
+#: cinelerra//recordmonitor.C:251
 msgid ": Video in"
 msgstr ": Video in"
 
-#: cinelerra//recordmonitor.C:344
+#: cinelerra//recordmonitor.C:347
 msgid "00:00:00:00"
 msgstr "00: 00: 00: 00"
 
-#: cinelerra//recordmonitor.C:630
+#: cinelerra//recordmonitor.C:638
 #, c-format
 msgid ": Video in %d%%"
 msgstr ": Video in %d%%"
 
-#: cinelerra//recordmonitor.C:698 cinelerra//vdeviceprefs.C:287
+#: cinelerra//recordmonitor.C:706 cinelerra//vdeviceprefs.C:285
 msgid "Swap fields"
 msgstr "Swap felt"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:96
+#: cinelerra//recordprefs.C:95
 msgid "Audio In"
 msgstr "Lyd inn"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:101 cinelerra//recordprefs.C:183
+#: cinelerra//recordprefs.C:100 cinelerra//recordprefs.C:182
 msgid "Record Driver:"
 msgstr "Record Driver:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:116
+#: cinelerra//recordprefs.C:115
 msgid "Samples read from device:"
 msgstr "Prøver å lese fra enheten:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:117
+#: cinelerra//recordprefs.C:116
 msgid "Samples to write to disk:"
 msgstr "Prøver å skrive til disk:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:118
+#: cinelerra//recordprefs.C:117
 msgid "Sample rate for recording:"
 msgstr "Sample rate for opptak:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:119
+#: cinelerra//recordprefs.C:118
 msgid "Channels to record:"
 msgstr "Kanaler for å ta opp:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:179
+#: cinelerra//recordprefs.C:178
 msgid "Video In"
 msgstr "Video inn"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:193
+#: cinelerra//recordprefs.C:192
 msgid "Frames to record to disk at a time:"
 msgstr "Frames å ta opp til disk om gangen:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:198
+#: cinelerra//recordprefs.C:197
 msgid "Frames to buffer in device:"
 msgstr "Rammer til buffer på enheten:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:202
+#: cinelerra//recordprefs.C:201
 msgid "Positioning:"
 msgstr "Posisjonering:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:216
+#: cinelerra//recordprefs.C:215
 msgid "Size of captured frame:"
 msgstr "Størrelse på fanget ramme:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:229
+#: cinelerra//recordprefs.C:228
 msgid "Frame rate for recording:"
 msgstr "Billedfrekvens for opptaket:"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:295
+#: cinelerra//recordprefs.C:294
 msgid "Record in realtime priority (root only)"
 msgstr "Ta opp med sanntidsprioritet (kun root)"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:335
+#: cinelerra//recordprefs.C:334
 msgid "Realtime TOC"
 msgstr "Realtime TOC"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:495
+#: cinelerra//recordprefs.C:494
 msgid "Presentation Timestamps"
 msgstr "Presentasjon Tidsstempler"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:496
+#: cinelerra//recordprefs.C:495
 msgid "Software timing"
 msgstr "Software timing"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:497
+#: cinelerra//recordprefs.C:496
 msgid "Device Position"
 msgstr "Enhets Position"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:498
+#: cinelerra//recordprefs.C:497
 msgid "Sample Position"
 msgstr "Sample Position"
 
-#: cinelerra//recordprefs.C:514
+#: cinelerra//recordprefs.C:513
 msgid "Sync drives automatically"
 msgstr "Sync kjører automatisk"
 
@@ -5602,7 +5692,7 @@ msgstr "Fast forward"
 msgid "Seek to end of recording"
 msgstr "Søk til slutten av innspillingen"
 
-#: cinelerra//recordwindow.C:36
+#: cinelerra//recordwindow.C:31
 msgid ": Record"
 msgstr ": Record"
 
@@ -5622,107 +5712,139 @@ msgstr "Tegne alle indekser for det aktuelle prosjektet?"
 msgid ": RemoteWindow"
 msgstr ": RemoteWindow"
 
-#: cinelerra//render.C:84
+#: cinelerra//render.C:85
 msgid "Render..."
 msgstr "Render ..."
 
-#: cinelerra//render.C:84
-msgid "Shift+R"
-msgstr "Shift + R"
+#: cinelerra//render.C:85
+msgid "Shift-R"
+msgstr "Shift-R"
 
-#: cinelerra//render.C:218
+#: cinelerra//render.C:212
 #, c-format
 msgid "\r%d%% ETA: %s      "
 msgstr "\r%d%% ETA: %s      "
 
-#: cinelerra//render.C:293
+#: cinelerra//render.C:277
 msgid "Already rendering"
 msgstr "Allerede rendering"
 
-#: cinelerra//render.C:485
+#: cinelerra//render.C:496
 #, c-format
 msgid "Rendering %s..."
 msgstr "Rende %s ..."
 
-#: cinelerra//render.C:488
+#: cinelerra//render.C:499
 msgid "Rendering..."
 msgstr "Rendering ..."
 
-#: cinelerra//render.C:506
+#: cinelerra//render.C:517
 #, c-format
 msgid "Rendering took %s"
 msgstr "Rende tok %s"
 
-#: cinelerra//render.C:775
+#: cinelerra//render.C:786
 msgid "Starting render farm"
 msgstr "Starte gjengi gård"
 
-#: cinelerra//render.C:803
+#: cinelerra//render.C:814
 msgid "Failed to start render farm"
 msgstr "Kunne ikke starte gjengi gård"
 
-#: cinelerra//render.C:903
+#: cinelerra//render.C:912
 msgid "Error rendering data."
 msgstr "Feil gjengivelse av data."
 
-#: cinelerra//render.C:964
+#: cinelerra//render.C:970
 msgid "render"
 msgstr "Render"
 
-#: cinelerra//render.C:1116
+#: cinelerra//render.C:1112
 msgid ": Render"
 msgstr ": Render"
 
-#: cinelerra//renderfarm.C:171
+#: cinelerra//render.C:1160
+msgid "Render range:"
+msgstr "Render range:"
+
+#: cinelerra//render.C:1197
+msgid "Project"
+msgstr "Prosjekt"
+
+#: cinelerra//render.C:1208
+msgid "Selection"
+msgstr "Selection"
+
+#: cinelerra//render.C:1220
+msgid "In/Out Points"
+msgstr "In/Out Points"
+
+#: cinelerra//renderfarm.C:160
 msgid "RenderFarmServerThread::start_loop: socket\n"
 msgstr "RenderFarmServerThread::start_loop: socket\n"
 
-#: cinelerra//renderfarm.C:195 cinelerra//renderfarm.C:236
+#: cinelerra//renderfarm.C:184 cinelerra//renderfarm.C:225
 #, c-format
 msgid "RenderFarmServerThread::open_client: %s: %s\n"
 msgstr "RenderFarmServerThread::open_client: %s: %s\n"
 
-#: cinelerra//renderfarm.C:213
+#: cinelerra//renderfarm.C:202
 msgid "RenderFarmServerThread::start_loop: socket"
 msgstr "RenderFarmServerThread::start_loop: socket"
 
-#: cinelerra//renderfarm.C:226
+#: cinelerra//renderfarm.C:215
 #, c-format
 msgid "RenderFarmServerThread::open_client: unknown host %s.\n"
 msgstr "RenderFarmServerThread::open_client: unknown host %s\n"
 
-#: cinelerra//renderfarm.C:470
+#: cinelerra//renderfarm.C:459
 #, c-format
 msgid "RenderFarmServerThread::run: unknown request %02x\n"
 msgstr "RenderFarmServerThread::run: ukjent forespørsel %02x\n"
 
-#: cinelerra//renderfarmclient.C:109 cinelerra//renderfarmclient.C:134
+#: cinelerra//renderfarmclient.C:115 cinelerra//renderfarmclient.C:140
 msgid "RenderFarmClient::main_loop: socket"
 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: socket"
 
-#: cinelerra//renderfarmclient.C:118
+#: cinelerra//renderfarmclient.C:124
 #, c-format
 msgid "RenderFarmClient::main_loop: bind port %d: %s"
 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: bind port %d: %s"
 
-#: cinelerra//renderfarmclient.C:143
+#: cinelerra//renderfarmclient.C:149
 #, c-format
 msgid "RenderFarmClient::main_loop: bind path %s: %s\n"
 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: bind sti %s: %s\n"
 
-#: cinelerra//renderfarmclient.C:156
+#: cinelerra//renderfarmclient.C:162
 msgid "RenderFarmClient::main_loop: listen"
 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: lytte"
 
-#: cinelerra//renderfarmclient.C:172 cinelerra//renderfarmclient.C:191
+#: cinelerra//renderfarmclient.C:178 cinelerra//renderfarmclient.C:197
 msgid "RenderFarmClient::main_loop: accept"
 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: godta"
 
-#: cinelerra//renderfarmclient.C:716
+#: cinelerra//renderfarmclient.C:717
 #, c-format
 msgid "RenderFarmClientThread::run: Session finished.\n"
 msgstr "RenderFarmClientThread::run: Session ferdig\n"
 
+#: cinelerra//renderprofiles.C:92
+msgid "RenderProfile:"
+msgstr "RenderProfile:"
+
+#: cinelerra//renderprofiles.C:96
+msgid "Render profile:"
+msgstr "Render profile:"
+
+#: cinelerra//renderprofiles.C:248
+msgid "Save profile"
+msgstr "Lagre profil"
+
+#: cinelerra//renderprofiles.C:287
+msgid "Delete profile"
+msgstr "Slett profil"
+
 #: cinelerra//resizetrackthread.C:93
 msgid ""
 "This track's dimensions are not multiples of 4 so\n"
@@ -5733,18 +5855,18 @@ msgstr "Dette sporets dimensjoner er ikke multipler av fire så  nit kan ikke gj
 msgid ": Resize Track"
 msgstr ": Endre størrelse Track"
 
-#: cinelerra//resizetrackthread.C:129 plugins/scale/scalewin.C:64
+#: cinelerra//resizetrackthread.C:129 plugins/scale/scalewin.C:63
 #: plugins/titler/titlewindow.C:230
 msgid "Size:"
 msgstr "Størrelse:"
 
 #: cinelerra//resizetrackthread.C:136 cinelerra//resizetrackthread.C:162
-#: plugins/compressor/compressor.C:882 plugins/scale/scalewin.C:69
+#: plugins/compressor/compressor.C:886 plugins/scale/scalewin.C:68
 msgid "x"
 msgstr "X"
 
-#: cinelerra//resizetrackthread.C:155 plugins/pitch/pitch.C:417
-#: plugins/scale/scalewin.C:51
+#: cinelerra//resizetrackthread.C:155 plugins/pitch/pitch.C:418
+#: plugins/scale/scalewin.C:50
 msgid "Scale:"
 msgstr "Scale:"
 
@@ -5752,7 +5874,7 @@ msgstr "Scale:"
 msgid "Resize"
 msgstr "Endre størrelse"
 
-#: cinelerra//resourcepixmap.C:642
+#: cinelerra//resourcepixmap.C:641
 #, c-format
 msgid "ResourcePixmap::draw_audio_source: failed to check out %s for drawing.\n"
 msgstr "ResourcePixmap::draw_audio_source: unnlatt å sjekke ut %s for å tegne\n"
@@ -5774,7 +5896,7 @@ msgstr "\"%s\" %dC written"
 msgid "Save as..."
 msgstr "Lagre som..."
 
-#: cinelerra//savefile.C:208 plugins/reverb/reverb.C:395
+#: cinelerra//savefile.C:208 plugins/reverb/reverb.C:391
 #, c-format
 msgid "Couldn't open %s."
 msgstr "Kunne ikke åpne %s."
@@ -5803,19 +5925,19 @@ msgstr "Nytt kamera størrelse:"
 msgid "New projector size:"
 msgstr "Ny projektor størrelse:"
 
-#: cinelerra//scale.C:230 cinelerra//scale.C:234 cinelerra//setformat.C:427
+#: cinelerra//scale.C:230 cinelerra//scale.C:234 cinelerra//setformat.C:439
 msgid "W Ratio:"
 msgstr "W Ratio:"
 
-#: cinelerra//scale.C:240 cinelerra//scale.C:244 cinelerra//setformat.C:436
+#: cinelerra//scale.C:240 cinelerra//scale.C:244 cinelerra//setformat.C:448
 msgid "H Ratio:"
 msgstr "H Ratio:"
 
-#: cinelerra//scale.C:276 cinelerra//setformat.C:470
+#: cinelerra//scale.C:276 cinelerra//setformat.C:482
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-#: cinelerra//scale.C:363 plugins/scale/scalewin.C:233
+#: cinelerra//scale.C:363 plugins/scale/scalewin.C:232
 msgid "Constrain ratio"
 msgstr "Constrain ratio"
 
@@ -5823,7 +5945,7 @@ msgstr "Constrain ratio"
 msgid "Scale data"
 msgstr "Scale data"
 
-#: cinelerra//scale.C:383 cinelerra//setformat.C:845
+#: cinelerra//scale.C:383 cinelerra//setformat.C:853
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
@@ -5835,19 +5957,19 @@ msgstr "Format..."
 msgid "Shift-F"
 msgstr "Shift-F"
 
-#: cinelerra//setformat.C:167
+#: cinelerra//setformat.C:166
 msgid "set format"
 msgstr "Set format"
 
-#: cinelerra//setformat.C:283
+#: cinelerra//setformat.C:298
 msgid ": Set Format"
 msgstr ": Sett Format"
 
-#: cinelerra//setformat.C:355
+#: cinelerra//setformat.C:367
 msgid "Channel positions:"
 msgstr "Kanal stillinger:"
 
-#: cinelerra//setformat.C:666
+#: cinelerra//setformat.C:682
 #, c-format
 msgid "%d degrees"
 msgstr "%d grader"
@@ -5857,7 +5979,7 @@ msgid ": Shell"
 msgstr ": Shell"
 
 #: cinelerra//shbtnprefs.C:112 plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:174
-#: plugins/piano/piano.C:816 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1353
+#: plugins/piano/piano.C:820 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1356
 msgid "Add"
 msgstr "Legg til"
 
@@ -5904,7 +6026,7 @@ msgstr "Subttl %d"
 
 #: cinelerra//swindow.C:105
 msgid "Load"
-msgstr "Laste"
+msgstr "Last inn..."
 
 #: cinelerra//swindow.C:156
 msgid "File Size:"
@@ -5942,8 +6064,8 @@ msgid ""
 msgstr "cannot open: \"%s\"\n%s"
 
 #: cinelerra//swindow.C:954
-msgid "SubTitle"
-msgstr "Subtitle"
+msgid "SubTitle..."
+msgstr "SubTitle..."
 
 #: cinelerra//swindow.C:954
 msgid "Alt-y"
@@ -5954,111 +6076,111 @@ msgstr "Alt-y"
 msgid "Where is %s?"
 msgstr "Hvor er %s?"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:38
+#: cinelerra//tipwindow.C:37
 msgid "Shift-click on a curve keyframe to snap it to the neighboring values."
 msgstr "Shift-klikk på en kurve keyframe å knipse det til nabo verdier."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:40
+#: cinelerra//tipwindow.C:39
 msgid ""
 "When configuring slow effects, disable playback for the track.  After configuring it,\n"
 "re-enable playback to process a single frame."
 msgstr "Når du konfigurerer langsomme effekter, deaktiverer avspilling for sporet. Når du har konfigurert den,  NRE aktivere avspilling for å behandle en enkelt ramme."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:43
+#: cinelerra//tipwindow.C:42
 msgid ""
 "Ctrl + any transport command causes playback to only cover\n"
 "the region defined by the in/out points."
 msgstr "Ctrl + eventuell transport kommandoen begynner avspillingen bare dekke  nDen region definert av inn / ut-punkter."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:46
+#: cinelerra//tipwindow.C:45
 msgid ""
 "Shift + clicking a patch causes all other patches except the\n"
 "selected one to toggle."
 msgstr "Shift + klikke på en lapp fører til at alle andre oppdateringer unntatt  nselected en for å bytte."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:49
+#: cinelerra//tipwindow.C:48
 msgid ""
 "Clicking on a patch and dragging across other tracks causes\n"
 "the other patches to match the first one."
 msgstr "Ved å klikke på en lapp og dra over andre spor fører  nDe andre oppdateringer for å matche den første."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:52
+#: cinelerra//tipwindow.C:51
 msgid ""
 "Shift + clicking on an effect boundary causes dragging to affect\n"
 "just the one effect."
 msgstr "Shift + klikke på en effekt grense fører dra å påvirke  njust den en effekt."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:55
+#: cinelerra//tipwindow.C:54
 msgid ""
 "Load multiple files by clicking on one file and shift + clicking on\n"
 "another file.  Ctrl + clicking toggles individual files."
 msgstr "Load flere filer ved å klikke på en fil, og Shift + klikke på  nanother filen. Ctrl + klikke bytter individuelle filer."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:58
+#: cinelerra//tipwindow.C:57
 msgid ""
 "Ctrl + left clicking on the time bar cycles forward a time format.\n"
 "Ctrl + middle clicking on the time bar cycles backward a time format."
 msgstr "Ctrl + venstreklikke på tidslinjen sykluser termin en tidsformat.  NCtrl + midten klikke på tidslinjen sykluser bakover en gang format."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:61
+#: cinelerra//tipwindow.C:60
 msgid "Use the +/- keys in the Compositor window to zoom in and out.\n"
 msgstr "Bruk +/- tastene i Compositor vinduet for å zoome inn og ut.\n"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:63
+#: cinelerra//tipwindow.C:62
 msgid ""
 "Pressing Alt while clicking in the cropping window causes translation of\n"
 "all 4 points.\n"
 msgstr "Ved å trykke Alt mens du klikker i beskjæring vinduet fører oversettelse av  nall 4 poeng.\n"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:66
+#: cinelerra//tipwindow.C:65
 msgid ""
 "Pressing Tab over a track toggles the Record status.\n"
 "Pressing Shift-Tab over a track toggles the Record status of all the other tracks.\n"
 msgstr "Ved å trykke Tab over et spor veksler Record status.  NPressing Shift-Tab over et spor veksler Record status for alle de andre sporene.\n"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:69
+#: cinelerra//tipwindow.C:68
 msgid ""
 "Audio->Map 1:1 maps each recordable audio track to a different channel.\n"
-"Map 5.1:1 maps 6 recordable AC3 tracks to 2 channels.\n"
-msgstr "Video-> 1: 1 kartlegger hver skrivbar lydspor til en annen kanal  nmap 5.1. 1 maps 6 skriv AC3 spor til 2 kanaler\n"
+"Map 5.1:2 maps 6 recordable AC3 tracks to 2 channels.\n"
+msgstr "Audio->Map 1:1 maps each recordable audio track to a different channel.\nMap 5.1:2 maps 6 recordable AC3 tracks to 2 channels.\n"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:72
+#: cinelerra//tipwindow.C:71
 msgid ""
 "Alt + left moves to the previous edit handle.\n"
 "Alt + right moves to the next edit handle.\n"
 msgstr "Alt + venstre flytter til forrige redigeringshåndtak.  nAlt + Høyre flytter til neste redigeringshåndtak.\n"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:75
+#: cinelerra//tipwindow.C:74
 msgid ""
 "Settings->typeless keyframes allows keyframes from any track to be pasted on either\n"
 "audio or video tracks.\n"
 msgstr "Innstillinger> typeless nøkkel tillater keyframes fra et spor som skal limes inn på enten  naudio eller videospor.\n"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:150
+#: cinelerra//tipwindow.C:144
 msgid ": Tip of the day"
 msgstr ": Dagens tips"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:215
+#: cinelerra//tipwindow.C:209
 msgid "Show tip of the day."
 msgstr "Vis tips for dagen."
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:236
+#: cinelerra//tipwindow.C:230
 msgid "Next tip"
 msgstr "Neste tips"
 
-#: cinelerra//tipwindow.C:259
+#: cinelerra//tipwindow.C:253
 msgid "Previous tip"
 msgstr "Forrige tips"
 
-#: cinelerra//trackcanvas.C:4339
+#: cinelerra//trackcanvas.C:4129
 msgid "keyframe"
 msgstr "Keyframe"
 
-#: cinelerra//transition.C:44
+#: cinelerra//transition.C:43
 msgid "Paste Transition"
 msgstr "Lim Transition"
 
-#: cinelerra//transition.C:229
+#: cinelerra//transition.C:230
 msgid "Transition"
 msgstr "Overgang"
 
@@ -6066,11 +6188,16 @@ msgstr "Overgang"
 msgid ": Transition length"
 msgstr ": Transition lengde"
 
-#: cinelerra//transitionpopup.C:218
+#: cinelerra//transitionpopup.C:210
+#, c-format
+msgid "Length: %2.2f sec"
+msgstr "Lengde: %2.2f sek"
+
+#: cinelerra//transitionpopup.C:220
 msgid "Attach..."
 msgstr "Koble til..."
 
-#: cinelerra//transitionpopup.C:306
+#: cinelerra//transitionpopup.C:308
 msgid "Length"
 msgstr "Lengde"
 
@@ -6084,47 +6211,47 @@ msgstr "VDeviceLML::read_buffer: driver crash\n"
 msgid "VDeviceLML::read_buffer: reopened\n"
 msgstr "VDeviceLML::read_buffer: gjenåpnet\n"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:233 cinelerra//vdeviceprefs.C:453
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:232 cinelerra//vdeviceprefs.C:451
 msgid "Follow video config"
 msgstr "Følg video config"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:292
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:290
 msgid "Output channel:"
 msgstr "Output kanal:"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:435
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:433
 msgid "Fields:"
 msgstr "Felt:"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:465
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:463
 msgid "Display:"
 msgstr "Utstilling:"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:480
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:478
 msgid "Default A Display:"
 msgstr "Standard A Display:"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:483
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:481
 msgid "Default B Display:"
 msgstr "Default B Display:"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:739
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:746
 msgid "Nearest Neighbor"
 msgstr "Nærmeste nabo"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:740
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:747
 msgid "BiCubic / BiCubic"
 msgstr "Bikubisk / Bikubisk"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:741
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:748
 msgid "BiCubic / BiLinear"
 msgstr "Bikubisk / Bilineær"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:742
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:749
 msgid "BiLinear / BiLinear"
 msgstr "Bilinear / Bilineær"
 
-#: cinelerra//vdeviceprefs.C:743
+#: cinelerra//vdeviceprefs.C:750
 msgid "Lanczos / Lanczos"
 msgstr "Lanczos / Lanczos"
 
@@ -6132,141 +6259,141 @@ msgstr "Lanczos / Lanczos"
 msgid ": Video out"
 msgstr ": Video ut"
 
-#: cinelerra//viewmenu.C:39
+#: cinelerra//viewmenu.C:36
 msgid "Show assets"
 msgstr "Vis eiendeler"
 
-#: cinelerra//viewmenu.C:66
+#: cinelerra//viewmenu.C:63
 msgid "Show titles"
 msgstr "Vis titler"
 
-#: cinelerra//viewmenu.C:92
+#: cinelerra//viewmenu.C:89
 msgid "Show transitions"
 msgstr "Vis overganger"
 
-#: cinelerra//viewmenu.C:144
-msgid "Plugin keyframes"
-msgstr "Plugin nøkkel"
-
-#: cinelerra//vpatchgui.C:273
-msgid "Overlay mode"
-msgstr "Overlay mode"
-
-#: cinelerra//vpatchgui.C:295 cinelerra//vpatchgui.C:300
+#: cinelerra//vpatchgui.C:294 cinelerra//vpatchgui.C:299
 msgid "mode"
 msgstr "modus"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:346 cinelerra//vpatchgui.C:370
-#: plugins/overlay/overlay.C:178 plugins/overlay/overlay.C:210
+#: cinelerra//vpatchgui.C:345 cinelerra//vpatchgui.C:369
+#: plugins/overlay/overlay.C:153 plugins/overlay/overlay.C:178
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:347 plugins/overlay/overlay.C:186
+#: cinelerra//vpatchgui.C:346 plugins/overlay/overlay.C:154
 msgid "Addition"
 msgstr "Addisjon"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:348 plugins/overlay/overlay.C:190
+#: cinelerra//vpatchgui.C:347 plugins/overlay/overlay.C:155
 msgid "Subtract"
 msgstr "Trekk fra"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:349 plugins/overlay/overlay.C:194
+#: cinelerra//vpatchgui.C:348 plugins/overlay/overlay.C:156
 #: plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:175
 msgid "Multiply"
 msgstr "Multiplisere"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:350 plugins/overlay/overlay.C:198
+#: cinelerra//vpatchgui.C:349 plugins/overlay/overlay.C:157
 msgid "Divide"
 msgstr "Dele opp"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:351 plugins/overlay/overlay.C:182
+#: cinelerra//vpatchgui.C:350 plugins/overlay/overlay.C:158
 #: plugins/timeavg/timeavgwindow.C:247
 msgid "Replace"
 msgstr "Erstatte"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:352 plugins/overlay/overlay.C:202
+#: cinelerra//vpatchgui.C:351 plugins/overlay/overlay.C:159
 msgid "Max"
 msgstr "Max"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:353 plugins/cdripper/cdripwindow.C:52
-#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:56 plugins/overlay/overlay.C:206
+#: cinelerra//vpatchgui.C:352 plugins/cdripper/cdripwindow.C:44
+#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:48 plugins/overlay/overlay.C:160
 msgid "Min"
 msgstr "Min"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:354 plugins/denoiseseltempavg/seltempavgwindow.C:87
-#: plugins/timeavg/timeavgwindow.C:208
+#: cinelerra//vpatchgui.C:353 plugins/denoiseseltempavg/seltempavgwindow.C:87
+#: plugins/overlay/overlay.C:161 plugins/timeavg/timeavgwindow.C:208
 msgid "Average"
 msgstr "Gjennomsnitt"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:355
+#: cinelerra//vpatchgui.C:354 plugins/overlay/overlay.C:162
 msgid "Darken"
 msgstr "Mørkere"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:356
+#: cinelerra//vpatchgui.C:355 plugins/overlay/overlay.C:163
 msgid "Lighten"
 msgstr "Lysere"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:357
+#: cinelerra//vpatchgui.C:356 plugins/overlay/overlay.C:164
 msgid "Dst"
 msgstr "Sommertid"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:358
+#: cinelerra//vpatchgui.C:357 plugins/overlay/overlay.C:165
 msgid "DstAtop"
 msgstr "DstAtop"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:359
+#: cinelerra//vpatchgui.C:358 plugins/overlay/overlay.C:166
 msgid "DstIn"
 msgstr "DstIn"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:360
+#: cinelerra//vpatchgui.C:359 plugins/overlay/overlay.C:167
 msgid "DstOut"
 msgstr "DstOut"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:361
+#: cinelerra//vpatchgui.C:360 plugins/overlay/overlay.C:168
 msgid "DstOver"
 msgstr "DstOver"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:362
+#: cinelerra//vpatchgui.C:361 plugins/overlay/overlay.C:169
 msgid "Src"
 msgstr "Src"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:363
+#: cinelerra//vpatchgui.C:362 plugins/overlay/overlay.C:170
 msgid "SrcAtop"
 msgstr "SrcAtop"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:364
+#: cinelerra//vpatchgui.C:363 plugins/overlay/overlay.C:171
 msgid "SrcIn"
 msgstr "SrcIn"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:365
+#: cinelerra//vpatchgui.C:364 plugins/overlay/overlay.C:172
 msgid "SrcOut"
 msgstr "SrcOut"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:366
+#: cinelerra//vpatchgui.C:365 plugins/overlay/overlay.C:173
 msgid "SrcOver"
 msgstr "SrcOver"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:367
+#: cinelerra//vpatchgui.C:366 plugins/overlay/overlay.C:174
 msgid "Or"
 msgstr "Eller"
 
-#: cinelerra//vpatchgui.C:368
+#: cinelerra//vpatchgui.C:367 plugins/overlay/overlay.C:175
 msgid "Xor"
 msgstr "Xor"
 
-#: cinelerra//vtrack.C:117
+#: cinelerra//vtrack.C:116
 #, c-format
 msgid "Video %d"
 msgstr "Video %d"
 
-#: cinelerra//vwindow.C:98 cinelerra//vwindow.C:285
+#: cinelerra//vwindow.C:98 cinelerra//vwindow.C:284
 msgid "Viewer"
 msgstr "Fremviser"
 
-#: cinelerra//vwindowgui.C:60 cinelerra//vwindowgui.C:102
+#: cinelerra//vwindowgui.C:60 cinelerra//vwindowgui.C:103
 #, c-format
 msgid ": Viewer"
 msgstr ": Viewer"
 
+#: cinelerra//vwindowgui.C:711
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+" Created from:\n"
+"%s"
+msgstr "%s\n Created from:\n%s"
+
 #: cinelerra//wwindow.C:65
 msgid ": Warning"
 msgstr ": Warning"
@@ -6275,21 +6402,61 @@ msgstr ": Warning"
 msgid "Don't show this warning again."
 msgstr "Ikke vis denne advarselen igjen."
 
-#: cinelerra//zoombar.C:73
-msgid "sample zoom"
-msgstr "Sample zoom"
+#: cinelerra//zoombar.C:73 cinelerra//zoombar.C:74
+msgid "Duration visible in the timeline"
+msgstr "Duration visible in the timeline"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:80 cinelerra//zoombar.C:81
+msgid "Audio waveform scale"
+msgstr "Audio waveform scale"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:87 cinelerra//zoombar.C:88
+msgid "Height of tracks in the timeline"
+msgstr "Height of tracks in the timeline"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:422
+msgid "Automation range maximum"
+msgstr "Automation range maximum"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:424
+msgid "Automation range minimum"
+msgstr "Automation range minimum"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:456
+msgid "Automation Type"
+msgstr "Automation Type"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:472
+msgid "Audio Fade:"
+msgstr "Audio Fade:"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:473
+msgid "Video Fade:"
+msgstr "Video Fade:"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:474
+msgid "Zoom:"
+msgstr "Zoom:"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:475 plugins/titler/titlewindow.C:309
+msgid "Speed:"
+msgstr "Hastighet:"
+
+#: cinelerra//zoombar.C:506
+msgid "Automation range"
+msgstr "Automation range"
 
-#: cinelerra//zoombar.C:79
-msgid "amp zoom"
-msgstr "Amp zoom"
+#: cinelerra//zoombar.C:566
+msgid "Selection start time"
+msgstr "Selection start time"
 
-#: cinelerra//zoombar.C:85
-msgid "track zoom"
-msgstr "Track zoom"
+#: cinelerra//zoombar.C:604
+msgid "Selection length"
+msgstr "Selection length"
 
-#: cinelerra//zoombar.C:96
-msgid "curve zoom (autofit Alt f)"
-msgstr "Kurve zoom (AutoFit Alt f)"
+#: cinelerra//zoombar.C:638
+msgid "Selection end time"
+msgstr "Selection end time"
 
 #: plugins/1080to480/1080to480.C:89 plugins/1080to540/1080to540.C:94
 #: plugins/720to480/720to480.C:77 plugins/ivtc/ivtcwindow.C:121
@@ -6337,8 +6504,8 @@ msgstr "Støv"
 msgid "XY Mode"
 msgstr "XY Mode"
 
-#: plugins/audioscope/audioscope.C:314 plugins/piano/piano.C:530
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:594
+#: plugins/audioscope/audioscope.C:314 plugins/piano/piano.C:534
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:597
 msgid "Waveform"
 msgstr "Bølgeform"
 
@@ -6354,7 +6521,7 @@ msgstr "Falling Trigger"
 msgid "History Size:"
 msgstr "History Størrelse:"
 
-#: plugins/audioscope/audioscope.C:383 plugins/pitch/pitch.C:422
+#: plugins/audioscope/audioscope.C:383 plugins/pitch/pitch.C:423
 msgid "Window Size:"
 msgstr "Window Size:"
 
@@ -6516,12 +6683,12 @@ msgid "Blur"
 msgstr "Blur"
 
 #: plugins/blur/blurwindow.C:128 plugins/downsample/downsample.C:254
-#: plugins/flip/flipwindow.C:52 plugins/spectrogram/spectrogram.C:161
+#: plugins/flip/flipwindow.C:47 plugins/spectrogram/spectrogram.C:161
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
 #: plugins/blur/blurwindow.C:147 plugins/downsample/downsample.C:236
-#: plugins/flip/flipwindow.C:58 plugins/spectrogram/spectrogram.C:164
+#: plugins/flip/flipwindow.C:53 plugins/spectrogram/spectrogram.C:164
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontal"
 
@@ -6601,7 +6768,7 @@ msgstr "Min B:"
 
 #: plugins/C41/c41.C:295 plugins/C41/c41.C:326
 msgid "Light:"
-msgstr "Lys:"
+msgstr "Høyde:"
 
 #: plugins/C41/c41.C:299 plugins/C41/c41.C:330
 msgid "Gamma G:"
@@ -6619,68 +6786,68 @@ msgstr "Negfix verdier skal gjelde:"
 msgid "C41"
 msgstr "C41"
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:54
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:53
 msgid "CD Ripper"
 msgstr "CD Ripper"
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:128 plugins/cdripper/cdripper.C:160
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:176 plugins/cdripper/cdripper.C:192
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:207 plugins/cdripper/cdripper.C:225
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:237 plugins/cdripper/cdripwindow.C:29
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:127 plugins/cdripper/cdripper.C:159
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:175 plugins/cdripper/cdripper.C:191
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:206 plugins/cdripper/cdripper.C:224
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:236 plugins/cdripper/cdripwindow.C:29
 msgid ": CD Ripper"
 msgstr ": CD Ripper"
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:131
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:130
 msgid "Can't open cdrom drive."
 msgstr "Kan ikke åpne cdrom stasjonen."
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:163
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:162
 msgid "Can't get total from table of contents."
 msgstr "Kan ikke få totalen fra innholdsfortegnelsen."
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:179
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:178
 msgid "Can't get table of contents entry."
 msgstr "Klarer ikke få tak i oppføring i innholdsfortegnelsen."
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:195
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:194
 msgid "Can't get table of contents leadout."
 msgstr "Kan ikke få innholdsfortegnelsen leadout."
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:210
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:209
 msgid "Start track is out of range."
 msgstr "Start sporet er utenfor rekkevidde."
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:228
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:227
 msgid "End track is out of range."
 msgstr "End sporet er utenfor rekkevidde."
 
-#: plugins/cdripper/cdripper.C:240
+#: plugins/cdripper/cdripper.C:239
 msgid "End position is out of range."
 msgstr "End posisjon er utenfor rekkevidde."
 
-#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:50
+#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:42
 msgid "Select the range to transfer:"
 msgstr "Velg området for å overføre:"
 
-#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:51 plugins/cdripper/cdripwindow.C:55
+#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:43 plugins/cdripper/cdripwindow.C:47
 #: plugins/motion2point/motionwindow.C:773
 #: plugins/motion2point/motionwindow.C:786
 msgid "Track"
 msgstr "Spor"
 
-#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:53 plugins/cdripper/cdripwindow.C:57
+#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:45 plugins/cdripper/cdripwindow.C:49
 msgid "Sec"
 msgstr "Sek"
 
-#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:74
+#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:66
 msgid "From"
 msgstr "Fra"
 
-#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:76
+#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:68
 msgid "To"
 msgstr "Til"
 
-#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:79
+#: plugins/cdripper/cdripwindow.C:71
 msgid "CD Device:"
 msgstr "CD-enhet:"
 
@@ -6690,13 +6857,13 @@ msgstr "Skråningen:"
 
 #: plugins/chromakey/chromakey.C:140 plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:256
 #: plugins/diffkey/diffkey.C:293 plugins/histogram/histogramwindow.C:260
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:194
-#: plugins/timeavg/timeavgwindow.C:71 plugins/unsharp/unsharpwindow.C:68
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:184
+#: plugins/timeavg/timeavgwindow.C:71 plugins/unsharp/unsharpwindow.C:63
 msgid "Threshold:"
 msgstr "Terskel:"
 
 #: plugins/chromakey/chromakey.C:186 plugins/chromakeyhsv/chromakey.C:294
-#: plugins/titler/titlewindow.C:696
+#: plugins/titler/titlewindow.C:710
 msgid "Color..."
 msgstr "Farge..."
 
@@ -6781,21 +6948,21 @@ msgstr "Chroma key (HSV)"
 msgid "Color 3 Way"
 msgstr "Color 3 Way"
 
-#: plugins/color3way/color3way.C:604 plugins/color3way/color3way.C:611
-#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:579
-#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:586 plugins/gamma/gamma.C:580
-#: plugins/histogram/histogram.C:639 plugins/histogram/histogram.C:655
-#: plugins/histogram/histogram.C:662 plugins/histogram/histogram.C:669
+#: plugins/color3way/color3way.C:607 plugins/color3way/color3way.C:614
+#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:582
+#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:589 plugins/gamma/gamma.C:583
+#: plugins/histogram/histogram.C:635 plugins/histogram/histogram.C:651
+#: plugins/histogram/histogram.C:658 plugins/histogram/histogram.C:665
 #: plugins/interpolate/interpolate.C:170
 msgid "Interpolate Pixels"
 msgstr "Interpoler Pixels"
 
-#: plugins/color3way/color3way.C:605 plugins/color3way/color3way.C:616
-#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:580
-#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:591 plugins/gamma/gamma.C:401
-#: plugins/histogram/histogram.C:640 plugins/histogram/histogram.C:648
-#: plugins/histogram/histogram.C:656 plugins/histogram/histogram.C:672
-#: plugins/interpolate/interpolate.C:252
+#: plugins/color3way/color3way.C:608 plugins/color3way/color3way.C:619
+#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:583
+#: plugins/colorbalance/colorbalance.C:594 plugins/gamma/gamma.C:401
+#: plugins/histogram/histogram.C:636 plugins/histogram/histogram.C:644
+#: plugins/histogram/histogram.C:652 plugins/histogram/histogram.C:668
+#: plugins/interpolate/interpolate.C:255
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
@@ -6812,7 +6979,7 @@ msgid "Highlights"
 msgstr "Highlights"
 
 #: plugins/color3way/color3waywindow.C:168
-#: plugins/huesaturation/huesaturation.C:318
+#: plugins/huesaturation/huesaturation.C:313
 msgid "Saturation:"
 msgstr "Metning:"
 
@@ -6827,9 +6994,9 @@ msgstr "Hvitbalanse"
 
 #: plugins/colorbalance/colorbalance.C:338
 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:54 plugins/gamma/gamma.C:440
-#: plugins/histogram/histogram.C:641 plugins/histogram/histogram.C:649
-#: plugins/histogram/histogram.C:663 plugins/histogram/histogram.C:675
-#: plugins/interpolate/interpolate.C:254
+#: plugins/histogram/histogram.C:637 plugins/histogram/histogram.C:645
+#: plugins/histogram/histogram.C:659 plugins/histogram/histogram.C:671
+#: plugins/interpolate/interpolate.C:257
 msgid "Color Balance"
 msgstr "Fargebalanse"
 
@@ -6853,44 +7020,40 @@ msgstr "Behold lysstyrke"
 msgid "Compressor"
 msgstr "Kompressor"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:855
+#: plugins/compressor/compressor.C:859
 msgid "Reaction secs:"
 msgstr "reaksjon sekunder:"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:859
+#: plugins/compressor/compressor.C:863
 msgid "Decay secs:"
 msgstr "Decay sekunder:"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:863
+#: plugins/compressor/compressor.C:867
 msgid "Trigger Type:"
 msgstr "Trigger Type:"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:868
+#: plugins/compressor/compressor.C:872
 msgid "Trigger:"
 msgstr "Avtrekker:"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:878
-msgid "Point:"
-msgstr "Punkt:"
-
-#: plugins/compressor/compressor.C:1018 plugins/compressor/compressor.C:1020
+#: plugins/compressor/compressor.C:1022 plugins/compressor/compressor.C:1024
 msgid "Input"
 msgstr "Input"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:1366 plugins/compressor/compressor.C:1371
+#: plugins/compressor/compressor.C:1370 plugins/compressor/compressor.C:1375
 msgid "Trigger"
 msgstr "Avtrekker"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:1367 plugins/piano/piano.C:1109
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1670
+#: plugins/compressor/compressor.C:1371 plugins/piano/piano.C:1113
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1673
 msgid "Maximum"
 msgstr "Maksimum"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:1368
+#: plugins/compressor/compressor.C:1372
 msgid "Total"
 msgstr "Total"
 
-#: plugins/compressor/compressor.C:1407
+#: plugins/compressor/compressor.C:1411
 msgid "Smooth only"
 msgstr "Smooth bare"
 
@@ -6984,7 +7147,7 @@ msgid "Top field first"
 msgstr "Top-feltet først"
 
 #: plugins/deinterlace-cv/deinterwindow-cv.C:127
-#: plugins/threshold/threshold.C:137
+#: plugins/threshold/threshold.C:130
 msgid "Threshold"
 msgstr "Terskel"
 
@@ -7031,7 +7194,7 @@ msgstr "Gjør ingenting"
 msgid "Delay audio"
 msgstr "Forsink lyd"
 
-#: plugins/delayaudio/delayaudio.C:222 plugins/delayvideo/delayvideo.C:92
+#: plugins/delayaudio/delayaudio.C:219 plugins/delayvideo/delayvideo.C:92
 msgid "Delay seconds:"
 msgstr "Sekunder forsinkning:"
 
@@ -7039,7 +7202,7 @@ msgstr "Sekunder forsinkning:"
 msgid "Delay Video"
 msgstr "Forsink video"
 
-#: plugins/denoise/denoise.C:770 plugins/echocancel/echocancel.C:433
+#: plugins/denoise/denoise.C:766 plugins/echocancel/echocancel.C:433
 #: plugins/gain/gainwindow.C:54 plugins/graphic/graphic.C:808
 #: plugins/spectrogram/spectrogram.C:419 plugins/vocoder/vocoder.C:297
 msgid "Level:"
@@ -7232,7 +7395,7 @@ msgstr "Horizontal offset"
 msgid "Vertical offset"
 msgstr "Vertical offset"
 
-#: plugins/downsample/downsample.C:376 plugins/reframert/reframert.C:299
+#: plugins/downsample/downsample.C:376 plugins/reframert/reframert.C:294
 msgid "Downsample"
 msgstr "Downsample"
 
@@ -7269,8 +7432,8 @@ msgid "default"
 msgstr "misligholde"
 
 #: plugins/echocancel/echocancel.C:263 plugins/normalize/normalize.C:52
-#: plugins/piano/piano.C:1129 plugins/spectrogram/spectrogram.C:253
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1691
+#: plugins/piano/piano.C:1133 plugins/spectrogram/spectrogram.C:253
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1694
 msgid "Normalize"
 msgstr "Normaliser"
 
@@ -7315,7 +7478,7 @@ msgstr "EchoCancel"
 msgid "Edge"
 msgstr "Kant"
 
-#: plugins/edge/edgewindow.C:53 plugins/unsharp/unsharpwindow.C:62
+#: plugins/edge/edgewindow.C:53 plugins/unsharp/unsharpwindow.C:57
 msgid "Amount:"
 msgstr "Mengde:"
 
@@ -7323,7 +7486,7 @@ msgstr "Mengde:"
 msgid "Fields to frames"
 msgstr "Fields til rammer"
 
-#: plugins/findobject/findobject.C:195
+#: plugins/findobject/findobject.C:199
 msgid "Find Object"
 msgstr "Finn Object"
 
@@ -7431,12 +7594,12 @@ msgstr "Flash"
 msgid "Flip"
 msgstr "Flip"
 
-#: plugins/framefield/framefield.C:566 plugins/rgb601/rgb601.C:297
-#: plugins/rgb601/rgb601.C:298
+#: plugins/framefield/framefield.C:566 plugins/rgb601/rgb601.C:300
+#: plugins/rgb601/rgb601.C:301
 msgid "Frames to fields"
 msgstr "Rammer til felt"
 
-#: plugins/framefield/framefield.C:708 plugins/framefield/framefield.C:709
+#: plugins/framefield/framefield.C:711 plugins/framefield/framefield.C:712
 #: plugins/rgb601/rgb601.C:54
 msgid "RGB - 601"
 msgstr "RGB - 601"
@@ -7461,7 +7624,7 @@ msgstr "Tørr:"
 msgid "Freeverb"
 msgstr "Freeverb"
 
-#: plugins/freezeframe/freezeframe.C:163
+#: plugins/freezeframe/freezeframe.C:157
 msgid "Freeze Frame"
 msgstr "Freeze Frame"
 
@@ -7478,7 +7641,7 @@ msgid "Gamma:"
 msgstr "Gamma:"
 
 #: plugins/gamma/gammawindow.C:266 plugins/histogram/histogramwindow.C:937
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:826 plugins/ivtc/ivtc.C:38
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:811 plugins/ivtc/ivtc.C:38
 #: plugins/ivtc/ivtcwindow.C:34
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
@@ -7521,12 +7684,6 @@ msgstr "Center X:"
 msgid "Center Y:"
 msgstr "Center Y:"
 
-#: plugins/gradient/gradient.C:347 plugins/gradient/gradient.C:437
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:1028
-#: plugins/timefront/timefront.C:369 plugins/timefront/timefront.C:509
-msgid "Linear"
-msgstr "Linær"
-
 #: plugins/gradient/gradient.C:349 plugins/timefront/timefront.C:375
 msgid "Radial"
 msgstr "Radial"
@@ -7535,9 +7692,9 @@ msgstr "Radial"
 msgid "Log"
 msgstr "Logg"
 
-#: plugins/gradient/gradient.C:441 plugins/piano/piano.C:690
-#: plugins/piano/piano.C:943 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1016
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1498 plugins/timefront/timefront.C:513
+#: plugins/gradient/gradient.C:441 plugins/piano/piano.C:694
+#: plugins/piano/piano.C:947 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1019
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1501 plugins/timefront/timefront.C:513
 #, c-format
 msgid "Square"
 msgstr "Torget"
@@ -7570,7 +7727,7 @@ msgstr "EQ Graphic"
 msgid "GreyCStoration"
 msgstr "GreyCStoration"
 
-#: plugins/greycstoration/greycstorationwindow.C:44 plugins/wave/wave.C:404
+#: plugins/greycstoration/greycstorationwindow.C:44 plugins/wave/wave.C:399
 msgid "Amplitude:"
 msgstr "Utslag:"
 
@@ -7594,35 +7751,39 @@ msgstr "RGB Parade off"
 msgid "Split output"
 msgstr "Split output"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:101
+#: plugins/histogram_bezier/bistogram.C:81
+msgid "Histogram Bezier"
+msgstr "Histogram Bezier"
+
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:91
 msgid "Input X:"
 msgstr "Input X:"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:111
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:101
 msgid "Input Y:"
 msgstr "Input Y:"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:153
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:143
 msgid "Output min:"
 msgstr "Output min:"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:162
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:152
 msgid "Output Max:"
 msgstr "Output Max:"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:207
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:197
 msgid "Interpolation:"
 msgstr "Interpolasjon:"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:844
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:829
 msgid "Split picture"
 msgstr "Split bilde"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:1030
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:1018
 msgid "Polynominal"
 msgstr "Polynomet"
 
-#: plugins/histogram_bezier/histogramwindow.C:1032
+#: plugins/histogram_bezier/bistogramwindow.C:1020
 msgid "Bezier"
 msgstr "Bezier"
 
@@ -7630,7 +7791,7 @@ msgstr "Bezier"
 msgid "HolographicTV"
 msgstr "HolographicTV"
 
-#: plugins/huesaturation/huesaturation.C:576
+#: plugins/huesaturation/huesaturation.C:571
 msgid "Hue saturation"
 msgstr "Fargetone metning"
 
@@ -7643,12 +7804,12 @@ msgid "Y Offset:"
 msgstr "Y Offset:"
 
 #: plugins/interpolateall/interpolateall.C:97
-#: plugins/interpolateaudio/interpolateaudio.C:98
-#: plugins/reframert/reframert.C:317
+#: plugins/interpolateaudio/interpolateaudio.C:96
+#: plugins/reframert/reframert.C:312
 msgid "Interpolate"
 msgstr "Interpoler"
 
-#: plugins/interpolatevideo/interpolatevideo.C:851
+#: plugins/interpolatevideo/interpolatevideo.C:847
 msgid "Interpolate Video"
 msgstr "Interpoler Video"
 
@@ -7668,7 +7829,7 @@ msgstr "Bruk optic flow"
 msgid "Draw motion vectors"
 msgstr "Tegn bevegelsesvektorer"
 
-#: plugins/invertaudio/invert.C:41
+#: plugins/invertaudio/invert.C:35
 msgid "Invert Audio"
 msgstr "Inverter Audio"
 
@@ -7692,9 +7853,9 @@ msgstr "Inverter A"
 msgid "Invert Video"
 msgstr "Inverter Video"
 
-#: plugins/invertvideo/invertwindow.C:42 plugins/piano/piano.C:1209
-#: plugins/piano/piano.C:1256 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1774
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1823
+#: plugins/invertvideo/invertwindow.C:42 plugins/piano/piano.C:1213
+#: plugins/piano/piano.C:1260 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1777
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1826
 msgid "Invert"
 msgstr "Invert"
 
@@ -7739,7 +7900,7 @@ msgid "Rectilinear Shrink"
 msgstr "Rectilinear Shrink"
 
 #: plugins/lens/lens.C:328 plugins/perspective/perspective.C:185
-#: plugins/reframert/reframert.C:280
+#: plugins/reframert/reframert.C:275
 msgid "Stretch"
 msgstr "Strekk"
 
@@ -7832,11 +7993,7 @@ msgstr "Rammer til sløyfe:"
 msgid "Loop video"
 msgstr "Loop video"
 
-#: plugins/microtheme/microtheme.C:62
-msgid "Microscopic"
-msgstr "Mikroskopisk"
-
-#: plugins/motion/motion.C:266 plugins/motion.new/motion.C:260
+#: plugins/motion/motion.C:265 plugins/motion.new/motion.C:260
 msgid "Motion"
 msgstr "Bevegelse"
 
@@ -7949,15 +8106,15 @@ msgstr "Forrige ramme samme blokk"
 #: plugins/motion2point/motionwindow.C:721
 #: plugins/motion2point/motionwindow.C:727
 #: plugins/motion.new/motionwindow.C:887 plugins/motion.new/motionwindow.C:893
-#: plugins/overlay/overlay.C:230 plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:163
-#: plugins/reroute/reroute.C:164 plugins/titler/titlewindow.C:1024
+#: plugins/overlay/overlay.C:195 plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:163
+#: plugins/reroute/reroute.C:164 plugins/titler/titlewindow.C:1038
 msgid "Top"
 msgstr "Topp"
 
 #: plugins/motion/motionwindow.C:919 plugins/motion2point/motionwindow.C:727
-#: plugins/motion.new/motionwindow.C:893 plugins/overlay/overlay.C:231
+#: plugins/motion.new/motionwindow.C:893 plugins/overlay/overlay.C:196
 #: plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:164 plugins/reroute/reroute.C:165
-#: plugins/titler/titlewindow.C:1052
+#: plugins/titler/titlewindow.C:1066
 msgid "Bottom"
 msgstr "Bunn"
 
@@ -8010,8 +8167,7 @@ msgid "Recalculate"
 msgstr "Beregn på nytt"
 
 #: plugins/motion/motionwindow.C:1109 plugins/motion2point/motionwindow.C:930
-#: plugins/motion.new/motionwindow.C:1088 plugins/quark/quarkwindow.C:152
-#: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:119
+#: plugins/motion.new/motionwindow.C:1088 plugins/sharpen/sharpenwindow.C:114
 msgid "Horizontal only"
 msgstr "Kun vannrett"
 
@@ -8025,7 +8181,7 @@ msgstr "Vertical bare"
 msgid "Both"
 msgstr "Begge"
 
-#: plugins/motion2point/motion.C:246
+#: plugins/motion2point/motion.C:245
 msgid "Motion 2 Point"
 msgstr "Motion to Point"
 
@@ -8104,23 +8260,23 @@ msgstr "Radius"
 msgid "Use Intensity"
 msgstr "Bruk Intensity"
 
-#: plugins/overlay/overlay.C:220
+#: plugins/overlay/overlay.C:185
 msgid "Bottom first"
 msgstr "Bottom første"
 
-#: plugins/overlay/overlay.C:221
+#: plugins/overlay/overlay.C:186
 msgid "Top first"
 msgstr "Top først"
 
-#: plugins/overlay/overlay.C:271
+#: plugins/overlay/overlay.C:236
 msgid "Layer order:"
 msgstr "Layer rekkefølge:"
 
-#: plugins/overlay/overlay.C:278
+#: plugins/overlay/overlay.C:243
 msgid "Output layer:"
 msgstr "Output lag:"
 
-#: plugins/overlay/overlay.C:725 plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:331
+#: plugins/overlay/overlay.C:695 plugins/overlayaudio/overlayaudio.C:331
 msgid "Overlay"
 msgstr "Overlay"
 
@@ -8148,14 +8304,14 @@ msgstr "Frek"
 msgid "Qual"
 msgstr "Qual"
 
-#: plugins/parametric/parametric.C:426 plugins/piano/piano.C:507
-#: plugins/piano/piano.C:565 plugins/synthesizer/synthesizer.C:570
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:631
+#: plugins/parametric/parametric.C:426 plugins/piano/piano.C:511
+#: plugins/piano/piano.C:569 plugins/synthesizer/synthesizer.C:573
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:634
 msgid "Level"
 msgstr "Nivå"
 
-#: plugins/parametric/parametric.C:438 plugins/piano/piano.C:556
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:622 plugins/vocoder/vocoder.C:294
+#: plugins/parametric/parametric.C:438 plugins/piano/piano.C:560
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:625 plugins/vocoder/vocoder.C:294
 msgid "Wetness:"
 msgstr "Våthet"
 
@@ -8171,6 +8327,12 @@ msgstr "EQ Parametrisk"
 msgid "Current X:"
 msgstr "Current X:"
 
+#: plugins/perspective/perspective.C:155 plugins/radialblur/radialblur.C:280
+#: plugins/titler/titlewindow.C:274 plugins/yuv/yuv.C:178
+#: plugins/yuv/yuvwindow.C:43 plugins/zoomblur/zoomblur.C:292
+msgid "Y:"
+msgstr "Y:"
+
 #: plugins/perspective/perspective.C:172 plugins/perspective/perspective.C:620
 msgid "Perspective"
 msgstr "Perspektiv"
@@ -8211,101 +8373,101 @@ msgstr "Auto Scale"
 msgid "Pianoesizer"
 msgstr "Pianoesizer"
 
-#: plugins/piano/piano.C:508 plugins/piano/piano.C:567
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:571 plugins/synthesizer/synthesizer.C:633
+#: plugins/piano/piano.C:512 plugins/piano/piano.C:571
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:574 plugins/synthesizer/synthesizer.C:636
 msgid "Phase"
 msgstr "Fase"
 
-#: plugins/piano/piano.C:509 plugins/piano/piano.C:569
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:572 plugins/synthesizer/synthesizer.C:635
+#: plugins/piano/piano.C:513 plugins/piano/piano.C:573
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:575 plugins/synthesizer/synthesizer.C:638
 msgid "Harmonic"
 msgstr "Harmonisk"
 
-#: plugins/piano/piano.C:532 plugins/synthesizer/synthesizer.C:596
+#: plugins/piano/piano.C:536 plugins/synthesizer/synthesizer.C:599
 msgid "Wave Function"
 msgstr "Bølgefunksjon"
 
-#: plugins/piano/piano.C:547 plugins/synthesizer/synthesizer.C:612
+#: plugins/piano/piano.C:551 plugins/synthesizer/synthesizer.C:615
 msgid "Base Frequency:"
 msgstr "Grunnfrekvens:"
 
-#: plugins/piano/piano.C:687 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1013
+#: plugins/piano/piano.C:691 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1016
 #, c-format
 msgid "DC"
 msgstr "DC"
 
-#: plugins/piano/piano.C:688 plugins/piano/piano.C:941
-#: plugins/piano/piano.C:1230 plugins/piano/piano.C:1297
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1014
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1496
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1796
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1866
+#: plugins/piano/piano.C:692 plugins/piano/piano.C:945
+#: plugins/piano/piano.C:1234 plugins/piano/piano.C:1301
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1017
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1499
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1799
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1869
 #, c-format
 msgid "Sine"
 msgstr "Sinus"
 
-#: plugins/piano/piano.C:689 plugins/piano/piano.C:942
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1015
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1497
+#: plugins/piano/piano.C:693 plugins/piano/piano.C:946
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1018
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1500
 #, c-format
 msgid "Sawtooth"
 msgstr "Sagtann"
 
-#: plugins/piano/piano.C:691 plugins/piano/piano.C:944
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1017
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1499
+#: plugins/piano/piano.C:695 plugins/piano/piano.C:948
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1020
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1502
 #, c-format
 msgid "Triangle"
 msgstr "Triangel"
 
-#: plugins/piano/piano.C:692 plugins/piano/piano.C:945
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1018
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1500
+#: plugins/piano/piano.C:696 plugins/piano/piano.C:949
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1021
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1503
 #, c-format
 msgid "Pulse"
 msgstr "Puls"
 
-#: plugins/piano/piano.C:693 plugins/piano/piano.C:946
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1019
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1501
+#: plugins/piano/piano.C:697 plugins/piano/piano.C:950
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1022
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1504
 #, c-format
 msgid "Noise"
 msgstr "Støy"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1088 plugins/piano/piano.C:1277
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1648
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1845
+#: plugins/piano/piano.C:1092 plugins/piano/piano.C:1281
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1651
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1848
 msgid "Zero"
 msgstr "Null"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1165 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1728
+#: plugins/piano/piano.C:1169 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1731
 msgid "Slope"
 msgstr "Skråningen"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1188 plugins/piano/piano.C:1320
-#: plugins/piano/piano.C:1345 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1752
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1890
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1916
+#: plugins/piano/piano.C:1192 plugins/piano/piano.C:1324
+#: plugins/piano/piano.C:1349 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1755
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1893
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1919
 msgid "Random"
 msgstr "Tilfeldig"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1366 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1938
+#: plugins/piano/piano.C:1370 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1941
 msgid "Enumerate"
 msgstr "Liste opp"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1386 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1959
+#: plugins/piano/piano.C:1390 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1962
 msgid "Even"
 msgstr "Like"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1409 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1983
+#: plugins/piano/piano.C:1413 plugins/synthesizer/synthesizer.C:1986
 msgid "Odd"
 msgstr "Odde"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1427 plugins/synthesizer/synthesizer.C:2002
+#: plugins/piano/piano.C:1431 plugins/synthesizer/synthesizer.C:2005
 msgid "Fibonnacci"
 msgstr "Fibonnacci"
 
-#: plugins/piano/piano.C:1451 plugins/synthesizer/synthesizer.C:2027
+#: plugins/piano/piano.C:1455 plugins/synthesizer/synthesizer.C:2030
 msgid "Prime"
 msgstr "Prim"
 
@@ -8335,21 +8497,10 @@ msgstr "Vinkel"
 msgid "Automate"
 msgstr "Automat"
 
-#: plugins/quark/quark.C:56
-msgid "Quark"
-msgstr "Quark"
-
-#: plugins/quark/quarkwindow.C:83 plugins/sharpen/sharpenwindow.C:53
-msgid "Sharpness"
-msgstr "Skarphet"
-
-#: plugins/quark/quarkwindow.C:134 plugins/sharpen/sharpenwindow.C:101
-msgid "Interlace"
-msgstr "Interlace"
-
-#: plugins/quark/quarkwindow.C:169 plugins/sharpen/sharpenwindow.C:136
-msgid "Luminance only"
-msgstr "Luminance bare"
+#: plugins/radialblur/radialblur.C:276 plugins/titler/titlewindow.C:269
+#: plugins/zoomblur/zoomblur.C:288
+msgid "X:"
+msgstr "X:"
 
 #: plugins/radialblur/radialblur.C:383
 msgid "Radial Blur"
@@ -8363,11 +8514,11 @@ msgstr "Reframe"
 msgid "Scale factor:"
 msgstr "Skaleringsfaktor:"
 
-#: plugins/reframert/reframert.C:219 plugins/resamplert/resamplert.C:95
+#: plugins/reframert/reframert.C:214 plugins/resamplert/resamplert.C:95
 msgid "Scale by amount:"
 msgstr "Scale av mengden:"
 
-#: plugins/reframert/reframert.C:341
+#: plugins/reframert/reframert.C:336
 msgid "ReframeRT"
 msgstr "ReframeRT"
 
@@ -8419,11 +8570,11 @@ msgstr "Resample"
 msgid "ResampleRT"
 msgstr "ResampleRT"
 
-#: plugins/reverb/reverb.C:102
+#: plugins/reverb/reverb.C:101
 msgid "Reverb"
 msgstr "Reverb"
 
-#: plugins/reverb/reverb.C:429
+#: plugins/reverb/reverb.C:425
 #, c-format
 msgid "Couldn't save %s."
 msgstr "Kunne ikke lagre %s."
@@ -8488,7 +8639,7 @@ msgstr "Load reverb"
 msgid "Select the reverb file to load from"
 msgstr "Velg reverb filen til å laste fra"
 
-#: plugins/reverseaudio/reverseaudio.C:175
+#: plugins/reverseaudio/reverseaudio.C:170
 msgid "Reverse audio"
 msgstr "Reverse lyd"
 
@@ -8496,11 +8647,11 @@ msgstr "Reverse lyd"
 msgid "Reverse video"
 msgstr "Reverse video"
 
-#: plugins/rgb601/rgb601window.C:60
+#: plugins/rgb601/rgb601window.C:55
 msgid "RGB -> 601 compression"
 msgstr "RGB -> 601 komprimering"
 
-#: plugins/rgb601/rgb601window.C:67
+#: plugins/rgb601/rgb601window.C:62
 msgid "601 -> RGB expansion"
 msgstr "601 -> RGB ekspansjon"
 
@@ -8548,11 +8699,11 @@ msgstr "Grader"
 msgid "Pivot (x,y):"
 msgstr "Dreie (x, y):"
 
-#: plugins/scale/scalewin.C:203
+#: plugins/scale/scalewin.C:202
 msgid "Use fixed scale"
 msgstr "Bruk fast skala"
 
-#: plugins/scale/scalewin.C:219
+#: plugins/scale/scalewin.C:218
 msgid "Use fixed size"
 msgstr "Bruk fast størrelse"
 
@@ -8585,6 +8736,18 @@ msgstr "Shape Tørk: ikke kan laste form %s\n"
 msgid "Sharpen"
 msgstr "Spisse"
 
+#: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:48
+msgid "Sharpness"
+msgstr "Skarphet"
+
+#: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:96
+msgid "Interlace"
+msgstr "Interlace"
+
+#: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:131
+msgid "Luminance only"
+msgstr "Luminance bare"
+
 #: plugins/shiftinterlace/shiftinterlace.C:185
 msgid "Odd offset:"
 msgstr "Odd offset:"
@@ -8597,12 +8760,12 @@ msgstr "Selv offset:"
 msgid "ShiftInterlace"
 msgstr "ShiftInterlace"
 
-#: plugins/slide/slide.C:50 plugins/titler/titlewindow.C:980
+#: plugins/slide/slide.C:50 plugins/titler/titlewindow.C:994
 #: plugins/wipe/wipe.C:49
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: plugins/slide/slide.C:72 plugins/titler/titlewindow.C:1008
+#: plugins/slide/slide.C:72 plugins/titler/titlewindow.C:1022
 #: plugins/wipe/wipe.C:71
 msgid "Right"
 msgstr "Høyre"
@@ -8738,11 +8901,11 @@ msgstr "Swap Frames"
 msgid "Synthesizer"
 msgstr "Synthesizer"
 
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:690
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:693
 msgid "Momentary notes"
 msgstr "Kortvarige notater"
 
-#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:696
+#: plugins/synthesizer/synthesizer.C:699
 msgid "Ctrl or Shift to select multiple notes."
 msgstr "Ctrl eller Shift for å velge flere notater."
 
@@ -8810,7 +8973,7 @@ msgstr "Min:"
 msgid "Max:"
 msgstr "Max:"
 
-#: plugins/timeavg/timeavg.C:119
+#: plugins/timeavg/timeavg.C:118
 msgid "Time Average"
 msgstr "Time Average"
 
@@ -8920,7 +9083,7 @@ msgid ": Time stretch"
 msgstr "Tid strekk"
 
 #: plugins/timestretch/timestretch.C:143
-#: plugins/timestretchrt/timestretchrt.C:104
+#: plugins/timestretchrt/timestretchrt.C:103
 msgid "Fraction of original speed:"
 msgstr "Andel av original hastighet:"
 
@@ -8928,11 +9091,11 @@ msgstr "Andel av original hastighet:"
 msgid "Time stretch"
 msgstr "Time stretch"
 
-#: plugins/timestretchrt/timestretchrt.C:113
+#: plugins/timestretchrt/timestretchrt.C:112
 msgid "Window size (ms):"
 msgstr "Window størrelse (ms):"
 
-#: plugins/timestretchrt/timestretchrt.C:200
+#: plugins/timestretchrt/timestretchrt.C:199
 msgid "Time Stretch RT"
 msgstr "Time Stretch RT"
 
@@ -8951,23 +9114,23 @@ msgstr "GlyphUnit::process_package FT_Load_Char feilet - røye: %li\n"
 msgid "TitleMain::load_freetype_face %s failed.\n"
 msgstr "TitleMain::load_freetype_face %s mislyktes.\n"
 
-#: plugins/titler/title.C:1922
+#: plugins/titler/title.C:1929
 msgid "No motion"
 msgstr "Ingen bevegelse"
 
-#: plugins/titler/title.C:1923
+#: plugins/titler/title.C:1930
 msgid "Bottom to top"
 msgstr "Bunn til topp"
 
-#: plugins/titler/title.C:1924
+#: plugins/titler/title.C:1931
 msgid "Top to bottom"
 msgstr "Topp til bunn"
 
-#: plugins/titler/title.C:1925
+#: plugins/titler/title.C:1932
 msgid "Right to left"
 msgstr "Rett til venstre"
 
-#: plugins/titler/title.C:1926
+#: plugins/titler/title.C:1933
 msgid "Left to right"
 msgstr "Venstre til høyre"
 
@@ -8983,59 +9146,55 @@ msgstr "Tonehøyde:"
 msgid "Style:"
 msgstr "Stil:"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:250
+#: plugins/titler/titlewindow.C:253
 msgid "Justify:"
 msgstr "Rettferdiggjøre:"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:273
+#: plugins/titler/titlewindow.C:279
 msgid "Motion type:"
 msgstr "Motion Type:"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:284
+#: plugins/titler/titlewindow.C:290
 msgid "Drop shadow:"
 msgstr "Drop shadow:"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:289
+#: plugins/titler/titlewindow.C:297
 msgid "Fade in (sec):"
 msgstr "Fade in (sek):"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:293
+#: plugins/titler/titlewindow.C:303
 msgid "Fade out (sec):"
 msgstr "Fade out (sek):"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:297
-msgid "Speed:"
-msgstr "Hastighet:"
-
-#: plugins/titler/titlewindow.C:322
+#: plugins/titler/titlewindow.C:336
 msgid "Outline:"
 msgstr "Outline:"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:328
+#: plugins/titler/titlewindow.C:342
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Encoding:"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:608
+#: plugins/titler/titlewindow.C:622
 msgid "Bold"
 msgstr "Fet"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:624
+#: plugins/titler/titlewindow.C:638
 msgid "Italic"
 msgstr "Kursiv"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:696
+#: plugins/titler/titlewindow.C:710
 msgid "Outline color..."
 msgstr "Outline farge ..."
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:744
+#: plugins/titler/titlewindow.C:758
 msgid "Stamp timecode"
 msgstr "Stamp tidskode"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:994
+#: plugins/titler/titlewindow.C:1008
 msgid "Center"
 msgstr "Senter"
 
-#: plugins/titler/titlewindow.C:1038
+#: plugins/titler/titlewindow.C:1052
 msgid "Mid"
 msgstr "Mid"
 
@@ -9095,15 +9254,15 @@ msgstr "Sverte"
 msgid "Reflective"
 msgstr "Refleks"
 
-#: plugins/wave/wave.C:407
+#: plugins/wave/wave.C:402
 msgid "Phase:"
 msgstr "Fase:"
 
-#: plugins/wave/wave.C:410
+#: plugins/wave/wave.C:405
 msgid "Wavelength:"
 msgstr "Bølgelengde:"
 
-#: plugins/wave/wave.C:451
+#: plugins/wave/wave.C:446
 msgid "Wave"
 msgstr "Bølge"
 
@@ -9174,4 +9333,3 @@ msgstr "Zoom"
 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:402
 msgid "Zoom Blur"
 msgstr "Zoom Blur"
-